Tag: badania rynku (30)


Praca-Ankieter

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy,
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia zawodowego,
 • Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Minimum średnie wykształcenie,
 • Obsługa komputera i pakietów biurowych, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
 • Dostęp do Internetu,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dobra organizacja pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole wypełnij formularz rejestracyjny.

FORMULARZ


Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo cały szereg badań marketingowych oraz rynku za pośrednictwem których możliwe jest osiąganie jeszcze wyższego poziomu efektywności działań biznesowych, wobec czego też warto zaznajomić się nieco szerzej z wszystkimi możliwościami współpracy z naszą agencją. Pamiętaj, że nasza firma badawcza to zespół profesjonalistów w swoim fachu, którzy do każdego zadania podchodzą z takim samym zapałem i determinacją, dzięki czemu efekty naszej pracy, bardzo często przechodzą nawet nasze najśmielsze oczekiwania.

Szczegółowa oferta

 • badania rynku
 • badania opinii
 • analiza danych
 • badania statystyczne
 • badania fokusowe
 • prognozowanie
 • badania ewaluacyjne
 • ewaluacje POKL

 

Zapraszamy serdecznie do sprawdzenia wszystkich szczegółów odnośnie poszczególnych usług, oraz do skontaktowania się z nami w celu określenie zakresu współpracy. Nasi specjaliści dobiorą w profesjonalny sposób zakres możliwych do przeprowadzenia analiz dla Państwa firmy, dzięki czemu będziecie mieli Państwo pewność, iż wszystkie z wybranych działań są precyzyjnie dopasowane do profilu firmy, co przyniesie naturalnie odpowiednią efektywność. Badania marketingowe prowadzone przez nas to gwarancja sukcesu biznesowego!


Kontakt

Biostat Sp. z o.o.


 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

 Rybnik
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

 +48 22 12 28 025
 +48 32 42 21 707
 +48 668 300 664

 (fax)+48 32 44 08 564

 biuro@biostat.com.pl


Badania rynkowe w nowym wymiarze

Przeprowadzanie badań rynku jest znane już od stosunkowo długiego czasu, niemniej jednak trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w tym szczególnym przypadku, stale zmieniają się pewne trendy i tendencje, wobec czego trzeba także do samego procesu badawczego podchodzić w zupełnie inny sposób niż miało to miejsce w początkach tego zjawiska. Chodzi nam tutaj głównie o to, aby zabezpieczyć sobie możliwość przeprowadzania badań rynku z uwzględnieniem jak największej ilości danych oraz informacji, aby uzyskany w ten sposób obraz, był jak najbardziej rzetelnym odwzorowaniem rynku.

 

Należy tutaj także podkreślić, iż współcześnie przeprowadzane przez nas badania rynku, stanowią coraz lepszą podstawę dla wszelkich procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, bowiem w ich przeprowadzaniu opieramy się przede wszystkim na najnowocześniejszych rozwiązaniach badawczych, a co za tym idzie, osiągane przez nas wyniki są zawsze bardzo precyzyjne i dokładne. Należy przecież zdać sobie sprawę z tego, iż badanie rynku aby mogło dać nam należyte efekty, powinno być starannie zaplanowane, oraz przeprowadzone w oparciu o rzetelnie zbierane informacje, poddawane następnie wnikliwej i szczegółowej analizie, aby osiągnięte wyniki zapewniały możliwość podnoszenia efektywności działań przedsiębiorstwa.

Dlatego też, market research (czyli badania rynku z języka angielskiego) stanowi obecnie jedno z najważniejszych działań naszej agencji badawczej, wykonywane na rzecz naszych klientów.

 

Możemy tutaj ze swojej strony zapewnić iż wszystkie przeprowadzane przez nas badania rynku, charakteryzują się wysokim poziomem jakości oraz dostarczają bardzo dokładnych i precyzyjnych informacji, na podstawie których możemy prowadzić kolejne działania w wyniku których efektywność przedsiębiorstw naszych klientów znacznie się poprawia.


Przeprowadzanie badań fokusowych

Badania fokusowe to kolejny bardzo ważny element współczesnej działalności badawczej na rzecz biznesu, dzięki którym można bardzo precyzyjnie sprawdzić opinię klientów o konkretnych produktach, jak również można przeprowadzić badanie rozpoznawalności marki. Można więc powiedzieć, iż jest to jedno z bardziej istotnych badań, na podstawie których można będzie określać strategię działania przedsiębiorstwa, bowiem wiedząc jak bardzo rozpoznawalna jest nasza własna firma w danej grupie klientów, możemy podejmować konkretne kroki mające na celu poprawę zasięgu naszego biznesu.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Jeśli chodzi o podstawowe założenia tego rodzaju badań, to trzeba tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, iż poprzez badania fokusowe będziemy mogli osiągnąć dość szeroki zakres wiedzy na temat postrzegania naszej firmy przez potencjalnych, jak również przez obecnych klientów. Wiedząc zaś które cechy naszych produktów oraz usług znajdują w oczach klientów największe uznanie, możemy bez większego trudu i wysiłku pracować na rzecz stałego poprawiania jakości naszych produktów.

W celu przeprowadzenia badania fokusowego potrzebujemy jednak odpowiedniego zaplecza, którym jest w pierwszej kolejności odpowiednie pomieszczenie, czyli fokusownia. Jest to pokój, w którym stworzone są odpowiednie warunki do spokojnej rozmowy z badanymi klientami. Osoby badane powinny być tutaj bardzo starannie wytypowane wśród grupy potencjalnych odbiorców konkretnej usługi lub osób, wśród których chcemy naszą markę promować. W pomieszczeniu fokusowni, dodatkowo znajduje się lustro weneckie, dzięki któremu możemy nagrywać przebieg badania, co pozwoli nam na późniejszą wnikliwą jego analizę na podstawie zapisów audio i wideo.

 

Samo badanie polegać tutaj będzie przede wszystkim na przeprowadzeniu z badanymi odpowiedniej moderowanej rozmowy, w czasie której padać będą odpowiednio skonstruowane pytania, zaś odpowiedzi będą tutaj kluczowe z punktu widzenia badań fokusowych. Ostatecznie, na podstawie wyników badań fokusowych, możemy wykonywać odpowiednie opracowania statystyczne dzięki którym w następnej kolejności możliwe będzie już ostateczne opracowywanie strategii działań przedsiębiorstwa.

 

Jeśli chodzi o sam przebieg badania fokusowego, to będzie to wyglądało dokładnie tak jak to powiedzieliśmy w poprzednim punkcie. Czyli najpierw będziemy dobierać odpowiednią grupę respondentów, według określonych kryteriów badania, czyli musimy znaleźć grupę ludzi spełniających odpowiednie kryteria wiekowe, zawodowe, czy też społeczne, na których można będzie przeprowadzać skuteczne badania fokusowe. Następnie, w czasie moderowanej rozmowy w fokusowni, poprzez odpowiednio skonstruowane pytania, będziemy mogli uzyskać od nich odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Tym bardziej skutecznie będzie to wykonane im lepiej zaopatrzone i przygotowane do przeprowadzania badań będą fokusownie z których skorzystamy.

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, jest tutaj skorzystanie z usług zewnętrznej agencji badawczej, która z całą pewnością będzie o wiele lepiej przygotowana do przeprowadzania tego rodzaju badań, niż przedsiębiorca, na co dzień zajmujący się czymś zupełnie innym. Dobra agencja badawcza będzie tutaj dysponować odpowiednimi pomieszczeniami fokusowni, oraz będzie w stanie zagwarantować możliwość wykonywania wszystkich, nawet tych najbardziej skomplikowanych obliczeń statystycznych. Trzeba przecież pamiętać, iż pomoc statystyczna ze strony agencji badawczej, będzie tutaj odgrywała kluczową rolę jeśli chodzi o osiągnięcie odpowiednich efektów badania fokusowego, zaś w przypadku braku odpowiednich obliczeń, niestety wyniki badań fokusowych mogą się okazać nieścisłe i niekompletne, a przez to też ich zastosowanie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.


Ewaluacja w podstawowych aspektach

Ewaluacja, to jeden z bardziej złożonych procesów badawczych, wykorzystywanych przede wszystkim do badania efektywności konkretnych działań. Na nasza uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim fakt tego, iż ewaluacja na dzień dzisiejszy jest już swego rodzaju wymaganym standardem jeśli chodzi o zarządzanie sektorem publicznym zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również w USA, czy tez kilku innych państwach o doskonale rozwiniętej gospodarce. Dzięki tego rodzaju badaniom, każde działanie finansowane ze środków państwowych, będzie bardzo dokładnie sprawdzone pod kątem efektywności, co będzie przydatne przede wszystkim w przyszłości w podobnych działaniach, bowiem pozwoli nam uniknąć raz popełnionych błędów.

BADANIE EWALUACYJNE

Ewaluacja zgodnie z encyklopedycznym wyjaśnieniem to przede wszystkim systematyczne badanie wartości lub też cech określonego z góry programu, planu, działania (eksperymentu), aczkolwiek może też ona dotyczyć obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) Badanie wartości przebiega tutaj z punktu widzenia wcześniej przyjętych kryteriów, zaś jego celem jest dążenie do stałego jego usprawniania, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

W przypadku zastosowania ewaluacji w kwestiach czysto państwowych, czyli w przypadku interwencji publicznych, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne stanowić będą ocenę wartości konkretnej interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów. Ewaluacja podejmowana jest w celu ustalenia efektywności interwencji w odniesieniu do ustalonych wcześniej jej celów, jak również w celu przeprowadzenia analizy wpływu działania na konkretne problemy strukturalne. Ten model badań ewaluacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, wobec czego możemy tutaj powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku chodzi nam o ewaluację interwencji publicznych ze środków finansowych pochodzących z kasy Funduszy strukturalnych.

 

Można tutaj więc powiedzieć, iż dla nas badania ewaluacyjne będą przede wszystkim próbą analizy i lepszego zrozumienia poszczególnych działań finansowanych z wspólnej kasy europejskiej, a co za tym idzie, dzięki ewaluacji z całą pewnością poszczególne działania, będą systematycznie usprawniane. Dodatkowo, jak pokazuje statystyka możemy tutaj zauważyć dość wyraźny postęp jeśli chodzi o efektywność interwencji publicznych, który jest wynikiem właśnie prowadzonych systematycznie wraz z każdym działaniem badań ewaluacyjnych.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych aspektów przeprowadzania badań ewaluacyjnych, jest początkowe określenie kryteriów badania, bowiem w odniesieniu do nich będą przeprowadzane wszystkie analizy efektywności konkretnego działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyszczególnienie planu działania, oraz określenie spodziewanych efektów, zarówno na samym końcu działania, jak w czasie jego trwania.

 

Dzięki takiemu podejściu, przeprowadzane przez nas badanie ewaluacyjne będzie w stanie zapewnić konkretna wiedzę na temat efektywności działania, już w czasie jego trwania, co jest bardzo dobre, bowiem możemy w trakcie prowadzenia działań wprowadzać pewne korekty w założeniach, dobranych narzędziach i zakresach działań. Dzięki temu też, możemy uniknąć sytuacji, kiedy poprzez niepoprawnie dobrane techniki działań, ogromne sumy pieniędzy zostaną całkowicie zmarnowane i zaprzepaszczone, bowiem efektywność danego działania, będzie bliska zeru. Tutaj zaś możemy w czasie trwania konkretnych działań interwencyjnych, zbierać wszystkie kluczowe informacje, i na bieżąco badać je w odniesieniu do założeń, co pozwoli nam określić, czy efektywność działania stoi na wystarczająco wysokim poziomie, czy też trzeba poszukać alternatywnych rozwiązań i narzędzi.

 

W tym kontekście badanie ewaluacyjne będzie rozwiązaniem niesamowicie pożytecznym nie tylko z punktu widzenia państwa, czy też UE, ale przydatne może się okazać także dla przedsiębiorców, którzy przeprowadzają działania mające na celu osiągnięcie lepszego poziomu swojego przedsiębiorstwa. Tutaj ewaluacja będzie przeprowadzana na przykład w procesach decyzyjnych, co pozwoli ustalić nam w którym miejscy całego procesu zachodzi najwięcej błędów i pomyłek oraz poznać ich przyczyny, dzięki czemu możliwe będzie ich wyeliminowanie.

 

Ewaluacja to jednak przede wszystkim badanie efektywności interwencji prowadzonych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dzięki czemu kolejne interwencje stają się coraz bardziej efektywne i przynoszą coraz lepsze rezultaty. Bardzo ważne jest tutaj jednak staranne określenie pytań ewaluacyjnych, oraz sposobów pozyskiwania informacji na temat konkretnych działań, bowiem od tego zależeć będzie poprawność przeprowadzenia badania. Musimy wszystkie aspekty bardzo starannie przeanalizować i ustalić możliwie jak najlepszy plan działania, tak aby wykorzystanie funduszy europejskich było jak najbardziej efektywne.

Na chwilę obecną ewaluacja w ramach UE, jest prowadzona już w każdym przypadku interwencji, w szczególności zaś w przypadku realizowania interwencji w ramach różnorodnych działań podejmowanych w celu wyrównywania szans gospodarczych poszczególnych państw członkowskich. Polska jak dobrze wiemy jest tutaj jednym z głównych beneficjentów środków europejskich, wobec czego to właśnie w naszym kraju będziemy mieli do czynienia z najlepszymi specjalistami w dziedzinie ewaluacji, bowiem jak już wiemy, każde działanie podlega tutaj wymogowi ewaluacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r.

Specyficznym przykładem badań ewaluacyjnych będą tutaj ewaluacje POKL czyli badania prowadzone w ramach długotrwałego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program europejski prowadzony w celu wyrównywania szans na rynkach pracy dla wszystkich mieszkańców UE. Podstawowymi działaniami jest tutaj wdrażanie szkoleń i ułatwianie podejmowania samozatrudnienia dla wielu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, lub też narażonych na utratę pracy w najbliższym czasie. Dzięki środkom z Funduszu Strukturalnego UE, możliwe staje się przeszkolenia wielu ludzi w naszym kraju, na czym zyskuje przede wszystkim cała nasza gospodarka, a co najważniejsze, widać tutaj bardzo wyraźnie, iż tak ogromny twór jak UE, jest w stanie zadbać tutaj o każdego, pojedynczego mieszkańca każdego kraju członkowskiego.

 

Reasumując, możemy tutaj powiedzieć, iż poprzez odpowiednio przeprowadzane badania ewaluacyjne, możliwe staje się dokładne i precyzyjne zbadanie efektywności konkretnych działań, w szczególności działań prowadzonych w ramach europejskich Funduszy Strukturalnych, a co za tym idzie, możemy powiedzieć, iż jest to badanie pozwalające nam na jeszcze bardziej efektywne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi w Europie. Stany Zjednoczone, tego typu procesy ewaluacyjne stosują już od dawna z dość dużym powodzeniem, wobec czego można powiedzieć, iż skuteczność i przydatność ewaluacji została już potwierdzona.

 

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę ewaluacje oraz efekty jakie nam przynosi prowadzenie tego typu badań, to można odnieść wrażenie, iż dzięki prowadzeniu tych badań, wszystkie działania zakrojone na dużą skalę, z wykorzystaniem ogromnych pieniędzy z kasy UE, stają się z każdym rokiem coraz bardziej efektywne, a co za tym idzie, coraz większa grupa społeczna może skorzystać na tego typu działaniach. Dzięki programom operacyjnym, możliwe jest wyrównywanie szans na rynku pracy, lub też różnic ekonomicznych poszczególnych regionów europejskich, czyli można powiedzieć iż poprzez badania te, osiągamy jeszcze lepszy poziom efektywności poszczególnych działań.

 

W każdym osobnym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym modelem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Na przykład w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie to ewaluacja 6.1.3, dostosowana precyzyjnie do założeń Programu POKL, dzięki czemu mamy tutaj z góry określone metody przeprowadzania poszczególnych badań, oraz ich cele, a co za tym idzie, nie trzeba tutaj już niczego szukać ani korygować.

 

Jednym słowem badania ewaluacyjne zapewniają nam bardzo dobre podejście do kwestii wykorzystywania środków z funduszy europejskich. Jeśli zaś korzystacie w swojej działalności z tego typu środków, koniecznością jest prowadzenie badania ewaluacyjnego, wobec czego należy skontaktować się profesjonalną agencją badawczą taką jak DIVIDA, która z całą pewnością dysponuje odpowiednimi technologiami, niezbędnymi do przeprowadzania tego typu badań.


Istotna część badań marketingowych

Bardzo ważną częścią badań marketingowych są badania rynku. Pomagają one przedsiębiorcom podjąć decyzje związane z przyszłością firmy. Badania rynku powinny być zatem traktowane z należną uwagą przez właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami. Nie mniej istotne są oczywiście zdania działów zajmujących się sprzedażą usług/produktów, wizerunkiem firmy, reklamą i marketingiem. Na rynku istnieje wiele firm badawczych, dlatego po zapadnięciu decyzji o potrzebie przeprowadzenia badań, trzeba poświęcić wystarczająco dużo uwagi wyborowi właściwego wykonawcy projektu badawczego.

Warto postawić na doświadczenie

W związku z szybkim rozwojem polskiej gospodarki w ostatnim dziesięcioleciu, a więc po wejściu Polski do EU, powstała cała rzesza firm zajmujących się ewaluacjami projektów unijnych oraz dużymi badaniami marketingowymi i sondażami opinii publicznej. Co jednak z badaniami dla małych i średnich przedsiębiorstw? Nie należy się martwić, bowiem znaleźć można wystarczającą ofertę i w tych segmentach. Przede wszystkim należy sprawdzić doświadczenie potencjalnego wykonawcy. Można nawet poprosić wybrane agencje o przedstawienie listy ostatnich klientów i wystawionych przez nich referencji. W dalszej kolejności powinno przyjrzeć się możliwościom technicznym i merytorycznym wykonawcy, a więc dysponowaniem zespołem fachowców z takich dziedzin jak statystyka, IT, socjologia, ekonomia, marketing, PR. Dopiero na końcu wystosujmy zapytanie o cenę, bowiem nie zależy nam na jak najtańszym badaniu, tylko najlepszym, którego wyniki mogą posłużyć do budowania strategii w perspektywie kilku lat.

Uniwersalność badań rynku

Badania rynku to dosyć pojemne pojęcie. Mieszczą się tam, na podstawowym poziomie, badania marki, klienta, produktu. Na wyższym poziomie uszczegółowienia znajdziemy takie zagadnienia, jak badania świadomości marki, jej kapitału, szumu medialnego, czy reklamy, określanie grupy docelowej, badania preferencji zakupowych i satysfakcji klienta, insighty konsumencie i testy konsumenckie. Nie można badań wszystkiego na raz, ale można tak rozłożyć inwestycję w badania, by zacząć od najpilniejszych potrzeb a w kolejnych miesiącach a nawet latach badać mniej pilne zagadnienia.

Które metody i techniki wybrać

Istnieją pewne standardy badań, wśród nich także te odnoszące się do metod i technik badawczych. Podstawą mogą być badania ilościowe lub jakościowe. Można zacząć od analizy desk research albo od zbierania ankiet. Skończyć na analizie SWOT lub też analizie przypadku. To należy skonsultować z przedstawicielem wybranej firmy badawczej, bowiem może się okazać, że nasze potrzeby spełni zaledwie kilka technik, niekoniecznie standardowych.


Badania przy pomocy systemu opartego o WWW

Zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne, stykają się z konieczności prowadzenia badań. Chodzi o projektu marketingowe, badania rynku i opinii, badania rynku pracy, sondaże. Badać można różne branże w gospodarce, firmy różnej wielkości, różne gałęzie. Bada się odbiorców projektów unijnych, bezrobotnych, pracowników, pracodawców, usługi świadczone przez urzędy, studentów i wiele innych grup. Można wykorzystywać metody i techniki ilościowe (np. CATI – badania telefoniczne, CAPI – ankiety wspomagane komputerowo, CAWI – badania online, PAPI – ankiety papierowe), jak i jakościowe (wywiady grupowe – FGI; wywiady indywidualne pogłębione – IDI; tajemniczy klient). W większości przypadków trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy badawczej, od etapu projektowania badania, przez jego realizację po raport. Czasami jednak wystarczy odpowiednie oprogramowanie badawcze.

Pomoc oprogramowania badawczego

System do obsługi badań może być bardzo skomplikowany, bądź też bardzo prosty dla użytkownika, a mieć tę samą funkcjonalność. Wystarczy znaleźć odpowiedniego dostawcę, proponującego oprogramowanie dla odbiorców znajdujących się na różnych poziomach doświadczenia w badaniach. Dzięki takiemu oprogramowaniu przeprowadzenie badań może być bardzo proste. Są już dostępne rozwiązania przyjazne użytkownikowi, do tego stopnia, że możliwe jest dzięki nim tworzenie zarówno prostych, jak i skomplikowanych formularzy ankiet.

 

Taki system wparcia obsługi badań może pozwalać na zaprojektowanie ankiety, realizację ankiet przez ankieterów, kontrolę materiału, prostą analizę zebranych danych. Oprogramowanie sprawdza się w projektach społecznych, dotyczących rynku i opinii, rynku pracy, ewaluacji. Dwa najpopularniejsze, udostępniane rozwiązania stosowanie przez firmy oferujące software badawczy umożliwiają korzystanie z systemu na serwerze firmy badawczej bądź też zainwestowanie we własny serwer i fizyczne zainstalowanie go na serwerze swojej instytucji.

 

Licencje nie dotyczą komputerów czy tabletów, z których korzystają użytkownicy, nie są więc przypisane do urządzeń, tylko do liczby użytkowników jednocześnie korzystających z systemu. Takie oprogramowanie jest zintegrowane z usługami konkretnego dostawcy VoIP, w przypadku badań CATI, ale można też je dostosować do współpracy z dowolnym innym operatorem. Jeśli chodzi o CAPI i CAWI to właściwie nie ma ograniczeń. Zatem kwestie techniczne nie są bardzo istotne. Najważniejsze jest to, na co pozwala oprogramowanie: tworzenie ankiet, udostępnianie formularzy ankieterom, realizację i kontrolę badania. Jest to proste narzędzie do tworzenia kwestionariuszy, obsługiwane za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego, gdzie znajdują się: moduł pomocy, mechanizm testowania logiki ankiety, moduł analizy próby, dostęp do statystyk, eliminowanie błędnych wpisów, generowanie prostych zestawień odpowiedzi.

Jaki system badawczy wybrać

Polecamy CATI-System.pl, nowoczesne, polskie oprogramowanie wspierające zarówno CATI, CAWI, jak i CAPI. Oferuje je Biostat, firma badawcza z Rybnika, zapewniająca CATI-System.pl wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie całego projektu badawczego.


Tajemniczy Klient

Jakie korzyści przynosi badanie metodą „Tajemniczy klient”?

Chciałbyś dokładnie zweryfikować jakość obsługi klienta w Twoim przedsiębiorstwie? Taką możliwość zapewnia Ci badanie metodą Mystery Shopping. Co trzeba zatem wiedzieć na jej temat i dlaczego warto zdecydować się na podjęcie współpracy z firmą badawczą?

Najważniejsze cele badania

Badanie Mystery Client ma na celu przede wszystkim ocenę takich elementów jak kompetencje pracowników, umiejętność prezentacji produktów oraz nawiązywania przyjaznych relacji z klientami. Sprawdzana jest ponadto czystość w placówce oraz stan ekspozycji towarów. Finalnie badanie „Tajemniczy Klient” powinno zmierzać do sformułowania raportu, który zawierać będzie statystyki przyznanych ocen, a także zaproponowane rekomendacje. Ich wdrożenie przez klienta zaowocuje w konsekwencji poprawą jakości obsługi, a tym samym wzrostem zadowolenia i lojalności klientów względem firmy.

W jaki sposób przebiega badanie?

Badanie Mystery Shopping rozpoczyna się od dokładnego zaplanowania jego przebiegu. W tym celu tworzony jest scenariusz, który uwzględnia między innymi liczbę wizyt audytora w określonej placówce oraz treść i kolejność poszczególnych pytań, jakie będą zadawane pracownikom punktu obsługi klienta. Konieczne jest także ustalenie typowego zachowania klienta danej firmy, które „tajemniczy klient” będzie się starał następnie odegrać. Audytor nawiązując rozmowę z pracownikiem, stara się w naturalny sposób wyrazić zainteresowanie kupnem znajdującego się w ofercie produktu. Uzyskiwane informacje próbuje jak najlepiej zapamiętać, a także analizuje zachowanie pracownika. Po przeprowadzonej rozmowie, ma miejsce sporządzenie raportu z przebiegu wizyty.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Kwestionariusz oceny w badaniu Mystery Client może przybierać tradycyjną formę papierową, lecz także elektroniczną. W tym celu wykorzystuje się tego rodzaju urządzenia jak smartfony oraz tablety, które pozwalają zmniejszyć ryzyko wykrycia faktu prowadzenia badania przez pracowników placówki. Takie rozwiązanie pozwala również sporządzać i przesyłać do klienta dokumentację z przebiegu badania w formie graficznej, wideo oraz audio.

Szkolenie oraz kontrola audytorów

Zainteresowane pracą tajemniczego klienta osoby należy następnie poddać przeszkoleniu. Audytorom wręcza się w tym celu materiały szkoleniowe, a następnie ma miejsce szkolenie grupowe – tradycyjne lub online. Ostateczne zakwalifikowanie do badania następuje po zweryfikowaniu wyników testu uzyskanej wiedzy. Dzięki temu do badania zostają dobrani wyłącznie tacy audytorzy, którzy są w stanie w jego trakcie pozyskać wszelkie niezbędne informacje.

 

Ważną kwestię stanowi także proces kontroli pracy audytorów. W tym celu prowadzona jest ukryta obserwacja, mająca na celu wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i szybkie reagowanie na ich wystąpienie. Audytorzy muszą również na bieżąco przesyłać do klienta zdjęcia paragonów z dokonanych w trakcie badań zakupów. Tego typu procedury pozwalają zachować wysoką jakość i rzetelność prowadzonego badania Mystery Shopping.

Jakie cechy powinien spełniać audytor?

Specyfika każdego badania wymaga dobrania audytorów o ściśle określonej charakterystyce, dopasowanej do profilu przeciętnego klienta. Należy zatem w trakcie rekrutacji uwzględnić predyspozycje i cechy osobowościowe potencjalnych pracowników, a także społeczno-demograficzne.


Skuteczne zarządzanie w branży farmaceutycznej

Aby skutecznie zarządzać apteką, dążyć do zwiększenia obrotów, budować jej silną pozycję rynkową, powinno się dysponować niezbędnymi informacjami, ułatwiającymi te działania. Jednym ze źródeł zdobywania takiej wiedzy są badania rynku farmacja.

 

Przede wszystkim głównym zadaniem farmaceuty jest obserwacja liczby pacjentów, porównując przy tym ten wskaźnik do średniej krajowej. Jeżeli apteka wypada gorzej, warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje i co to powoduje? Śledzenie liczby pacjentów powinno być bardzo dokładne, ponieważ spadek ich liczby w krótkim okresie czasu może być niezauważalny. Utraty jednego pacjenta na dwa dni można nie zauważyć, ale po dwóch miesiącach okazać się może, że ta drobna zmiana spowoduje spadek liczby wszystkich pacjentów o 10-15 %. Warto wtedy zlecić profesjonalne badania rynku farmacji.

Co można zyskać dzięki badaniom

Dzięki przeprowadzonym badaniom, firma może zbudować strategię, która nie tylko zwiększy zyski, ale okaże się korzystna długookresowo. Należy zbadać nie tylko kontakty z klientami, lecz również odbiór danej marki przez owych klientów. Jeśli reklama czy też sam produkt nie trafia do oczekiwanej grupy odbiorców, ważne jest, aby to zmienić. Badania pozwalają spojrzeć na problem z innej, szerszej perspektywy.

 

Aby rzetelnie przeprowadzić badanie i otrzymać trafne wyniki, warto skorzystać z dostępnych metod i technik badawczych. Owe metody i techniki dzieli się na jakościowe i ilościowe. Do ilościowych zaliczyć można następujące metody: PAPI, CAPI, CATI lub CAWI, natomiast do jakościowych – IDI, FGI, Tajemniczy klient.

Przed przystąpieniem do badania…

Przed przystąpieniem do badania wato się zastanowi, co tak naprawdę chce się zbadać. Dopiero kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej metody i techniki. Ważnym punktem badawczym jest również dokładniejsze przyjrzenie się obszarom dotyczącym klientów i kontrahentów firmy. Kolejnym krokiem w przygotowaniu planu działania badawczego jest przeanalizowanie badania strategii firmy. Wiąże się to ze wszystkimi przekazami (ceną, ulotką, opakowaniem itd.), kontaktami z klientami (standardy obsługi, jakoś obsługi itd.), wizerunkiem marki (rozpoznawalność marki), potrzebami i przyzwyczajeniami konsumentów, a także jaka jest skuteczność medycznych przedstawicieli.

 

Po zakończeniu realizacji badań przystępuje się do analizy danych. Długość tego etapu zależna jest od rodzaju badań, a także od doboru metod. Gdy zostały wybrane metody ilościowe, warto zwrócić uwagę wtedy na analizy statystyczne, natomiast przy wyborze metod jakościowych – ważny jest proces obróbki otrzymanego materiału. Po zakończeniu omawianego etapu badań, firma otrzymuje gotowe wnioski i rekomendacje.


Branża FMCG (CPG)

Fast Moving Consumer Goods to w skrócie branża produktów FMCG, która obejmuje produkty codziennego użytku, szybkozbywalne oraz zaspokajające podstawowe potrzeby. Ich cechą charakterystyczną jest wysoki stopień konkurencyjności, na co wskazuje definicja. Liczba klientów na omawiane produkty jest wysoka, a więc zapotrzebowanie jest duże. Wiąże się z tym również duża liczba konkurentów, którą niejako przyciąga masowa sprzedaż i stosunkowo niski koszt produkcji towarów. Wszystko to wpływa, z jednej strony na zapewniony zbyt na artykuły, a z drugiej na wysoce konkurencyjny rynek FMCG. Znacząco utrudnia również fakt, że na półkach sklepowych konsument ma do wyboru nawet kilkanaście marek danego produktu. Aby przezwyciężyć przeszkody, warto zlecić przeprowadzenie badań marketingowych oraz badania rynku FMCG odpowiednim firmom. Co prawda, wiąże się to z kosztami i czasem, lecz otrzymane wyniki pozwalają spojrzeć na problem z innej, bardziej obiektywnej strony. Przeprowadzanie tego typu badań powinno leżeć po stronie działu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta danej firmy. Zanim jednak przystąpi się do owych badań, warto wiedzieć wcześniej jakie są oczekiwania klientów, ile pieniędzy są w stanie wydać na zakup dobra, jaki produkt warto wprowadzić na rynek, aby odnieść sukces itp.

Zmiana przyzwyczajeń zakupowych

Aby zmienić przyzwyczajenia zakupowe klientów, należy przeprowadzić atrakcyjną kampanię marketingową. Skutecznie utrudnia fakt, że konsumenci często są wierni „swojej” ulubionej marce, dlatego też reklama powinna skłonić ich do zmiany zdania i sięgnięcia po nowy artykuł. Nierzadko zdarza się, że klienci oczekują za niewielkie pieniądze dobrej jakoś produktu, więc firma powinna liczyć się i z takimi ewentualnościami.

 

Wszelkie przedsięwzięte działania firmy powinny skłonić klientów do chęci otwarcia się na nowości jakie oferuje rynek. Aby temu sprostać, badania powinny tworzyć strategię odpowiedniego działania. Najważniejsza jest zatem koncepcja. Na samym początku dobrze jest przeanalizować o jaki produkt chodzi, następnie do kogo go skierować, jaka będzie jego cena, gdzie i w jaki sposób ma być wytworzony i sprzedany. Warto też rozeznać się w sytuacji konkurencji na rynku. Jeśli produkt zostanie wprowadzony na rynek, a temu służy badanie rynku FMCG, zalecane jest sprawdzanie co jakiś czas skuteczności prowadzonej kampanii.

Jak badać

Metody, za pomocą których zbiera się dane, powinny zostać odpowiednio dobrane. Najczęściej wykorzystywane są metody jakościowe. Ilościowe dostarczają danych liczbowych, lecz nie dotykają dogłębnie problemu. Fachowej analizie poddaje się otrzymane dane w kolejnej fazie projektu. Dzięki nim firma otrzymuje konkretne wnioski i podejmuje kluczowe dla siebie kroki.


W jakim celu prowadzi się badania satysfakcji

Nie trzeba wiele wyjaśniać czym są badania satysfakcji pacjentów, ani w jakim celu się je prowadzi, lecz warto zaznaczyć, że dzięki nim nakreślone zostają często oczywiste potrzeby pacjentów, które docierają w usystematyzowany sposób do osób zarządzających placówką. Badanie opinii pacjentów przeprowadza się w celu zmiany, ulepszenia, unowocześnienia placówki oraz zaspokojenia oczekiwań badanych. Dzięki badaniom ankietowym pacjentów szpitala, placówka może wiele zyskać w ocenie społeczności lokalnej. Staje się bardziej rozpoznawalna, a co za tym idzie, zachęca do korzystania ze swojej oferty nieprzekonanych jak dotąd „klientów”. Wprowadzane zmiany ulepszają PR szpitala, gdyż dzięki badaniu ankietowemu pacjentów staje się to możliwe.

Od czego zacząć badanie

Krzywdzące jest stwierdzenie, że placówka, która nie posiada odpowiednio dużego nakładu finansowego nie może przeprowadzić tego typu badania. Możliwe jest przeprowadzenie ankietyzacji pacjentów bez ponoszenia zbędnych kosztów i bez zatrudniania firmy badawczej. W tym celu pracownicy szpitala mogą wcielić się w ich role i stosując się do zasad przeprowadzić cały proces badawczy. Zanim jednak przystąpi się do badania ankietowego pacjentów, należy odpowiedzieć na pytania tworzące bazę procesu. Podstawowe pytania to: co badać, jak badać, jaki obszar badać, kogo obejmie badanie, jakie metody i jakie narzędzia oraz wiele innych. Warto także zastanowić się czy badanie będzie przeprowadzane za pewien czas na tej samej grupie respondentów czy już na innej. Jest to o tyle ważne, gdyż ci badani muszą na ponowne badanie wyrazić zgodę. Wszystkie opisane elementy, jeśli zostały stworzone i przeanalizowane zgodnie z metodologią, staja się silną podbudową do analizy otrzymanego materiału. Zanim jednak to nastąpi, trzeba wybrać spośród dostępnych metod najbardziej miarodajne.

Jakie metody i techniki badawcze
warto wybrać

Przy tym wątku, warto skupić się na cechach respondentów. Również od wieku badanych będzie zależało jaką ankiety pacjentów będą miały formę. Najbardziej powszechna jest ankieta papierowa PAPI, lecz aktualnie co raz częściej wypierana jest przez CAPI, która to zamiast papierowej formy, wspomagana jest urządzeniami mobilnymi. Najbardziej uniwersalną metodą jest CATI, czyli badanie telefoniczne. Prócz wymienionych ilościowych, można wybrać metody jakościowe. Zalicza się do nich: Tajemniczy klient (Mystery Shopping), IDI – indywidualne wywiady pogłębione, FGI – zogniskowane wywiady grupowe. Ankietyzacja pacjentów nie powinna trwać zbyt długo, tym samym pytania powinny być sformułowane jasno i krótko, co znacząco ułatwi późniejszą ich weryfikację. Analiza danych, która już była wspomniana, jest jednym z ostatnich etapów badania ankietowego pacjentów szpitala. W zależności od wyboru metody, od ilości pytań, od grupy do której będzie skierowane badanie itd. proces trwa nawet do kilkunastu tygodni. Końcowym etapem w przedsięwzięciu jakim jest badanie satysfakcji pacjentów jest otrzymanie gotowych wniosków razem ze wskazówkami w jaki sposób je wprowadzić w życie placówki.


Najlepsze agencje badawcze

Nie ma najlepszych,
są tylko najlepsi do czegoś

Poszukując realizatora usług badawczych rozglądamy się zwykle po pierwszych stronach wyszukiwania w Google, licząc, że znajdziemy tam najlepsze agencje badawcze. Aby jednak nie zdawać się na ślepy los albo samo pozycjonowanie, dobrze jest zapoznać się wnikliwie ze stroną potencjalnego zleceniobiorcy. Szczególnie wartościowe okażą się rekomendacje, które pozwolą zorientować się w dotychczasowych realizacjach, a więc w doświadczeniu badawczym na interesującym zleceniodawcę obszarze.

Referencje

Dobre firmy badawcze zwykle chętnie chwalą się listą zadowolonych klientów, dzięki czemu łatwo wyłonić badaczy specjalizujących się w dostarczaniu analiz dla określonych rynków. Firmy, których portfolio w dużej mierze reprezentuje zlecenia dla branży kosmetycznej niekoniecznie równie dobrze sprawdzą się we współpracy z rynkiem medycznym, którego wewnętrzne skomplikowanie stanowić może poważne wyzwanie dla niezorientowanych.

Badacze jako pracownicy

Oprócz zawartości port folio realizowanych projektów badawczych, dobra firma badawcza chwali się także inwestycjami w pracowników. Dzięki stałemu rozwojowi poszczególnych badaczy firma zyskuje specjalistów o nowoczesnych kwalifikacjach, których podejście do badań stale się poszerza. Umiejętności wsparte kursami i seminariami potęgują możliwości pracowników, którzy stanowią najważniejszy element działania najlepszych agencji badawczych.

Spektrum działania jako kryterium wyboru

Badania społeczne to dziedzina w której nie tak łatwo wskazać najlepsze firmy badawcze – dzieje się tak, ponieważ rynek wymusza na badaczach adaptowanie się do wykonywania analiz w określonych branżach. Nie każda dobra firma badawcza ma ten sam profil, choć z pewnością atrybutem najlepszych są możliwe do zastosowania w różnych projektach autorskie udoskonalenia znanych i powszechnie stosowanych metod badawczych. Dzięki temu spektrum działania najlepszych agencji badawczych jest najszersze.

Indywidualizacja procesu badawczego

Liderzy rynku badań podchodzą do każdego projektu badawczego jak do indywidualnej realizacji, dostosowując narzędzia i konstruując metodologię uwzględniającą każdorazowo specyfikację przedmiotu zamówienia. Dzięki takim praktykom dokonuje się stały postęp dziedziny badań społecznych, ponieważ poszczególne realizacje mają potencjał eksperymentalny – adaptacje sprawdzonych rozwiązań i implementowanie ich w nowych konfiguracjach zmierzają do rozszerzenia ich funkcjonalności.

Podsumowanie

Podsumowując, szukanie dobrych firm badawczych powinno odbywać się z uwzględnieniem doświadczenia w realizacjach dla reprezentowanej branży oraz innowacyjności i zindywidualizowanego podejścia do projektów, prezentowanego przez agencje. Badania społeczne są inwestycją, której gruntowne przemyślenie oraz zaplanowanie będą procentować w przyszłości, dlatego wybór zleceniobiorcy także nie może być dziełem przypadku. Im lepiej dobrana firma badawcza, tym rzetelniejsze rezultaty wykonywanego przez nią badania.


Market research in healthcare industry

Pharmaceutical and medical companies, or – simply – healthcare companies, act on the fastest growing market. By 2018 this market is predicted to reach a global size of 440 billion of dollars. It means more than 4% growth per year. For any company, small, medium or big, this sector is very challenging, especially on emerging markets. In this industry it is essential for companies to build flexible policy with quick adjustments to changing situation. In this process may help professionals from medical market research Poland, for example in the studies about exploitation of emerging markets, learning about opportunities for innovation, new markets and development, trends, complex environment, law regulations, opportunities and potential threats.

Market research for pharmacy Poland
and for medical sector in Poland

In such important research, as is medical market research representatives of the company need comprehensive research resources. Everything begins from the desk research, than quantitative and qualitative interviews are included. For marketing activity, which is extremely important in this sector they need excellent and detailed information. The report has to include recommendations that can be implemented to advertising and marketing strategy. Sometimes, those companies spend a lot more money on marketing, that on research and development. Market research agency study service delivery channels, customer/patients satisfaction, quality standards, staff training standards, product concepts, advertising campaigns and many more.

Research process

Before a realization of such pharmaceutical market surveys Poland, is conceptual phase, in which methodology of a project is developed, with questionnaires and/or scenarios of interviews. Than, people form target group are recruited to take part in qualitative and/or quantitative research. This means customers/patients, physicians, medical facility staff. In qualitative research this is for example: computer assisted telephone interviewing (CATI), computer assisted personal interviewing (CAPI), computer assisted web interviewing (CAWI) and pencil and paper personal interviewing (PAPI).

 

In the field of quantitative research this is individual in-depth interviewing (IDI), focus group interviewing (FGI), mystery shopping, case studies. Sometimes it is recommended to use SWOT analysis and ethnographic studies. For a qualitative research it is very important to do a strict selection of the respondents, according to: demographic and economic variables, lifestyle, shopping preferences and experiences, health situation. For a quantitative research strict selection of the respondents is difficult and reduced to main requirements.


Historia pewnego pracownika

Wyobraźmy sobie historię pewnego pracownika. Pracuje przy komputerze. Realizując się w pracy nie tylko odpowiada na własne potrzeby, ale pomaga innym. Przyczynia się do zespołowej pracy całego przedsiębiorstwa, którą wynagradza rynkowy sukces. Czasami jednak nie może siągnąć szczytu swoich możliwości. Przez wydajność oprogramowania, z którym współpracuje. Jest ona niska.

Chcieć więcej

Pracownik wie, że mógłby znacznie sprawniej wykonywać swoje obowiązki, posiadając odpowiednie programy – kiedy jednak ich brakuje, próbuje obejść braki, bądź wykorzystywać starsze, bardziej pracochłonne i przede wszystkim bardziej czasochłonne, a co za tym idzie droższe procedury. Dlatego pomimo wszystkich usprawnień, wiedzy i umiejętności ciągle zdarzają się takiemu pracownikami sytuacje, kiedy bardzo się spieszy, robi coś na szybko, a więc mniej dokładnie, bo zbyt wiele czasu zajęły mu czynności, które na domowym komputerze potrafiłby wykonać znacznie szybciej. To generuje wysoki poziom stresu, bardzo niekorzystny w pracy, który dodatkowo redukuje możliwości pracownika. Próbując wykonać niektóre czynności dowiaduje się on, że są możliwe w programie podstawowym, jednak sposób ich wykonania jest skomplikowany. Metodą prób i błędów często dochodzi on do rozpoznania nieznanych dotąd możliwości przestarzałych narzędzi. Ponieważ programiści ukryli w swoich dziełach ogromną liczbę funkcji.

Damy radę

Programiści, bazując na zdobytych doświadczeniach, tworzą oprogramowanie komercyjne, którego działanie jest w pełni dopasowywane do charakteru pracy w konkretnej branży, w danym przedsiębiorstwie i na konkretnym stanowisku. To znacznie więcej, niż intuicyjność – to program, którego każdy element zaprojektuje się, by spełnił potrzeby, dodając wszystkie funkcje, na których zależy managerom i pracownikom. To tworzenie aplikacji dedykowanej od podstaw. To wykorzystanie nowatorskich systemów po to, by pracownik nie był skazany na ogólne oprogramowanie i jego zbyt szerokie tak naprawdę funkcjonalności. Istnieją specjalne firmy badawcze i informatyczne, które oferują programy dla firm, programy na zamówienie, komercyjne oprogramowanie szyte na miarę. Im dokładniejsze wytyczne, tym lepszy efekt ich pracy. Oferują one minimalizm i dokładność maksymalizujące wyniki pracy, co może okazać się kamieniem milowym w rozwoju całej firmy, dzięki zindywidualizowaniu firmowego software’u, co da najlepszy możliwy zestaw dla każdego działu.


Ankiety za punkty i nagrody

Rzeczywistość, w której ludzie funkcjonują zdominowana jest przez globalizm. Dzięki temu zwiększa się możliwość zatrudnienia i znalezienia pracy w prawie każdym miejscu. Rozwój nauki, a co za tym idzie rozwój Internetu spowodował rozkwit zawodów, które wcześniej nie miały prawa bytu. Podnoszące się wykształcenie ludzi wpływa na świadome postrzeganie świata i samych siebie. Jeszcze do niedawna praca, była kojarzona jako zajęcie typowo męskie, bądź takie, które wykonuje się po za domem. W globalnym świecie zmodyfikowano postrzeganie pracy. Z jednej strony otworzyły się drzwi kariery przed kobietami, a z drugiej praca w domu przestała kojarzyć się tylko jako stereotyp prania i gotowania. Takim zajęciem są badania internetowe, które dostarczają pracę ludziom w każdym wieku, z każdym wykształceniem i w każdym miejscu, z którego można połączyć się z Internetem.

Czym są badania internetowe?

Wiele agencji badawczych potrzebuje niezależnych opinii na dany temat. Chcąc otrzymać tę cenną wiedzę, oferuje swoim potencjalnym respondentom nie tylko twórcze zajęcie, które nie wymaga poświęcania wiele czasu na jego realizację, lecz także dodatkowy zarobek. Jest to w pełni przemyślany i legalny sposób pozyskania informacji. Zajęcie polega na wypełnianiu płatnych ankiet internetowych.

 

Warto jednak wspomnieć, że nie każda firma jest uczciwa. Zdarza się, że niektóre osoby chcą tylko wyłudzić dane od nieświadomych zainteresowanych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, należy dobrze sprawdzić wybraną firmę, a następnie założyć swój profil. Ważnym jest, by scharakteryzować się zgodnie z prawdą, ponieważ tylko wtedy zwiększa się swoje szanse na otrzymywanie wielu ankiet. Płatne ankiety online nie stanowią jednak stałego źródła dochodu, dlatego należy ten rodzaj pracy traktować jako dodatkowy. Tym samym płatne ankiety internetowe są idealnym rozwiązaniem dla studentów, emerytów czy innych osób, które mają więcej wolnego czasu do zagospodarowania. Należy podkreślić, że otrzymywana liczba ankiet zależy poniekąd od naszego profilu, który pasuje lub nie do danego badania, ale także od ilości badań internetowych wykonywanych przez agencję w danym czasie. Bywa też tak, że firmy badawcze oferują respondentom wypełnianie ankiet za punkty i nagrody, co również jest korzystnym rozwiązaniem.

Jak zarobić przez Internet?

Nie należy zapominać, że celem każdego badania internetowego jest poznanie prawdziwej opinii na dany temat. Wszelkie oszustwa są natychmiastowo wykrywane, aby wyniki z prowadzonych badań były rzetelne. Tylko dobrze zrealizowane badania mogą ulepszyć oferowane produkty czy usługi. Można śmiało stwierdzić, że wyrażanie swojej opinii staje się w dzisiejszym świecie cenną wartością, z którą liczą się producenci.


Prowadzenie badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie, a co za tym idzie, wykorzystuje się je niezwykle często w różnego rodzaju projektach. W trakcie ich trwania główną rolę odgrywa nic innego jak obserwacja i obiektywne opisywanie wniosków.

Zalety badań obserwacyjnych

Metoda obserwacyjna posiada wiele zalet. Jedną z nich jest fakt, iż badane środowisko lokalne nie zostaje zmienione po zakończeniu projektu. Aby poznać fakty w sposób celowy i dokładny, należy zastosować obserwację naukową. Dzięki temu wnioski z prowadzonych badań są usystematyzowane i naukowe, a zatem można je wykorzystać w innych naukowych badaniach. Metoda obserwacyjna należy do grona najstarszych metod, a jej elementy można wykorzystać praktycznie w każdym badaniu. Przed przystąpieniem do właściwego procesu badawczego, warto skonstruować tzw. schemat obserwacyjny. Dzięki niemu, badanie będzie łatwiejsze, ponieważ przebiegać będzie według ściśle określonego scenariusza. Stworzony przewodnik obserwacyjny pomaga również w potwierdzaniu, bądź zaprzeczaniu postawionych hipotez. Z uwagi na przydatność tej metody jest ona również stosowana w badaniach medycznych sektora naukowego i biznesowego, farmaceutycznego.

Realizowanie badań obserwacyjnych

Każdy projekt badania obserwacyjnego, podobnie jak badania kliniczne, jest obłożony wieloma regulacjami i wymogami. Wszystko musi odbyć się zgodnie z zapisami polskiego prawa, w tym przede wszystkim Prawa farmaceutycznego. Spełnienie tych wymogów jest bardzo trudne, dlatego do realizacji badań obserwacyjnych wybiera się tylko najlepsze agencje CRO i firmy badawcze. Tylko one gwarantują rzetelność i wiarygodność wyników. Dysponują one doświadczonymi zespołami analitycznymi i realizacyjnymi, które przystępują do prowadzenia badania obserwacyjnego niemal natychmiast po otrzymaniu zlecenia, konsultując z zamawiającym, zwykle dużą firmą farmaceutyczną bądź instytucją naukową, szczegóły metodologiczne. Na tym etapie nie można pominąć żadnych wymagań i uwarunkowań projektu, trzeba dopilnować także wielu formalności. Dzięki temu organizacja badań obserwacyjnych będzie przebiegać bez zarzutu.

Badania obserwacyjne i badania kliniczne

Pomiędzy badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi jest znacząca różnica – badania kliniczne prowadzone są zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu leku na rynek. To bardzo czasochłonne i kosztochłonne projekty. Dostarczają bardzo dużej ilości danych, koniecznych do przeprowadzenia zaawansowanych analiz i zbudowania skomplikowanych modeli. To na ich podstawie decyduje się o wprowadzaniu na rynek nowych produktów farmaceutycznych. Badania obserwacyjne przeprowadza się już po tym, jak lek zostanie dopuszczony do obrotu.


Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe swojej marki oraz produktów?

Zanotowałeś w ostatnim czasie spadek zysków ze sprzedaży i obawiasz się, że jest to związane z utratą zaufania Klientów do Twojej marki? Dowiedz się zatem, jakie korzyści możesz odnieść decydując się na realizację badań market research. Wskazujemy najskuteczniejsze techniki badań marketingowych.

To od Klienta zależy sukces Twojej firmy

Każda firma chcąc zachować konkurencyjność na rynku, stoi przed koniecznością poczynienia kompleksowych działań w celu systematycznego pozyskiwania nowych Klientów, a także zapobiegania sytuacji utraty dotychczasowych. Badania marketingowe są pod tym względem niezwykle przydatnym narzędziem.

 

Warto zadbać przede wszystkim o wysoką jakość obsługi, gdyż jak dowodzą ogólnopolskie badania przeprowadzone przez firmę badawczą Biostat, zdecydowana większość (niespełna) 70% Klientów odchodzi do konkurencji w przypadku niewłaściwego ich obsłużenia w punkcie sprzedażowym. Co gorsza, konsumenci powszechnie dzielą się negatywnymi doświadczeniami z bliskimi osobami – osobiście oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są natomiast zazwyczaj skłonni zapłacić aż do 10% więcej za nabycie produktu, jeżeli jego sprzedaż wiąże się z miłą i profesjonalną obsługą. Aby zweryfikować faktyczną jakość obsługi w oczach Klientów, warto zdecydować się na przeprowadzenie badania tajemniczego klienta.

Zaufanie do marki ma oczywiście również związek z jakością samego produktu.

 

Badania rynku mają więc na celu pozyskanie cennych danych, pozwalających dokonać jego udoskonalenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami nabywców. Dobra firma badawcza powinna w swojej ofercie posiadać m.in. realizację sensorycznych testów konsumenckich. W ich trakcie osobom odpowiadającym profilowi docelowych Klientów przekazuje się do oceny produkt, jego wstępny prototyp, opakowania czy też materiały audiowizualne.

Nowoczesne technologie w badaniach marketingowych

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, warto przeprowadzić badania User Experience z wykorzystaniem innowacyjnych technologii IT, np. Eyetracking czy Clicktracking. Analizie podlegają wówczas ruchy gałek ocznych oraz akcje wykonywane z użyciem myszki podłączonej do komputera. Tym samym poprzez realizację badania marketingowego można dowiedzieć się, na jakie elementy audiowizualne Klient zwraca szczególną uwagę, które budzą w nim pozytywne oraz negatywne emocje, a także jakie wybory konsumenckie jest on w zwiększonym stopniu skłonny podejmować.

 

Nowoczesne rozwiązania stosowane są także w przypadku ilościowych badań ankietowych, prowadzonych np. w celu analizy preferencji zakupowych, satysfakcji klientów czy świadomości marki. Tradycyjne ankiety papierowe oraz wywiady telefoniczne można z powodzeniem zastąpić terenowym badaniem rynku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych z zainstalowaną aplikacją mobilną. Dzięki temu przebieg badania staje się nadzwyczaj szybką i przyjemną czynnością zarówno dla ankietera, jak i osoby udzielającej odpowiedzi.

W jaki sposób wybrać dobrą firmę badawczą?

Aby badania rynkowe pozwoliły na uzyskanie wiarygodnych źródeł informacji, ich realizację należy powierzyć profesjonalnej firmie badawczej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję odnośnie zlecenia usług badań marketingowych:

 • zweryfikuj, czy firma posiada bogate, najlepiej co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie;
 • zapoznaj się z kompetencjami jej pracowników;
 • dowiedz się, jakie stosuje ona procedury w celu zapewnienia nienagannej rzetelności pomiarów;
 • sprawdź, czy firma posiada w swojej ofercie autorskie, dedykowane rozwiązania badawcze.

 

Pamiętaj, że badania marketingowe przyniosą Ci zakładane korzyści biznesowe tylko wówczas, jeżeli zadanie to powierzysz zaufanym specjalistom z branży market research.


Działania z zakresu statystyki

W ostatnich latach z coraz większym nasileniem prowadzimy wszelkiego rodzaju działania oparte o statystykę, bowiem okazuje się, iż jest to jedna z bardziej pożytecznych dla biznesu dziedzin nauki, dzięki której zastosowaniu, możliwe jest wyraźne podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż poprzez odpowiednie badania statystyczne, mamy możliwość przeprowadzać działania, mające na celu pozyskiwanie informacji na temat zjawisk masowych, do jakich niewątpliwe będzie należeć zachowanie dużych grup odbiorców dóbr i usług.

 

W przypadku, kiedy rozpoczynamy przeprowadzać badania statystyczne niezbędne do ich poprawnego wykonania będą przede wszystkim odpowiednia wiedza z tego zakresu, jak również umiejętności poparte odpowiednim doświadczeniem. Chodzi tutaj o to, iż badania statystyczne stanowią dość wymagające pole pracy, skutkiem czego też, nie jest łatwo prawidłowo je przeprowadzić i uzyskać poprawne wyniki, których zastosowanie w dalszych działaniach oraz procesach decyzyjnych będzie dla przedsiębiorstwa pożyteczne. Bardzo dobrym przykładem może tutaj być chociażby statystyka medyczna czyli opracowania z zakresu rynku medycznego. Dzięki tego typu opracowaniom i obliczeniom, możemy zapewnić sobie dość dobre podejście do kwestii działań na rynku medycyny, bowiem opracowania te, zawierać będą wszystkie, najbardziej istotne informacje na temat rynku medycznego, których wykorzystanie, rzecz jasna umiejętne przyczyni się do zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa działającego na rynku medycznym.

 

Prowadzimy tutaj także skomplikowane obliczenia statystyczne, których podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie wstępnych analiz wyników badań statystycznych, albowiem wyniki te, zawierają wstępnie wiedzę w dość sporym rozproszeniu. Należy tutaj przeprowadzić wszystkie niezbędne obliczenia statystyczne, aby możliwe stało się prawidłowe i efektywne wykorzystywanie efektów tego rodzaju badań.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wykorzystać potencjał drzemiący w badaniach statystycznych, a co za tym idzie, osiągnąć o wiele lepszy poziom efektywności swojej firmy.


Analizy statystyczne dla farmacji i medycyny

Branża medyczna i farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie branż. Widać to nie tylko w wynikach finansowych, ale też w coraz większym popycie na jej produkty i usługi. Można więc uznać, że przedsiębiorstwa operujące na tym rynku nie muszą już ponosić dużych nakładów na marketing, badania i rozwój. Nic bardziej błędnego. Konkurencja na tym rynku jest ogromna. Każda z firm, niezależnie od wielkości, cały czas musi się rozwijać. Oznacza to inwestycje w wymienionych wcześniej dziedzinach. Z tym zwiążą się jednak ograniczenia prawne i administracyjne, różne w zależności od kraju, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jego placówki, gdzie sprzedawane są jego produkty i usługi. To właśnie dlatego badania kliniczne, obserwacyjne, czy edukacyjne danego leku są przeprowadzane kilka lat i taj istotny jest wybór firmy badawczej, systemu badawczego i zespołu odpowiedzialnego za statystykę medyczną obsługującą dane badanie.

Jak odpowiednio przygotować badanie

Najlepsze firmy badawcze dysponują bardzo dużym doświadczeniem w dziedzinie różnych badań medycznych, realizowanych dla sektora biznesowego, jak i naukowego. Posiadają zespoły badawcze, a także analityczne, specjalizujące się w badaniach klinicznych faz I-IV, obserwacyjnych, edukacyjnych, statystyczno-epidemiologicznych. To oczywiste, że im lepszy zespół, różnorodny i z dużym doświadczeniem, tym lepiej zadba o obsługę danego projektu badawczego. Przy czym najistotniejsze jest ustalenie już na początku procesu szczegółów realizacji, biorąc pod uwagę analizy statystyczne, która mają zostać przeprowadzone po zebraniu danych. O tym, że to kluczowa kwestia łatwo się przekonać. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której nie przemyślano kwestii medycznych analiz statystycznych przed projektem, zebrano masę danych, po czym okazało się, że nie da się na ich podstawie sporządzić zaawansowanych modeli, czy przeprowadzić testów istotności (potocznie „nic nie wychodzi”).

Opracowania statystyczne

Powtórzmy: najistotniejsze nie jest zebranie dużej ilości informacji, tylko jak największej ilości istotnych danych. Rzetelnych i sprawdzonych. Dzięki temu medyczne opracowania statystyczne posiadają wartość naukową. Dodatkowo, po przeprowadzeniu analiz, testów i zbudowaniu modeli, formułowany jest raport, spełniający standardy czasopism listy filadelfijskiej, co oznacza bardzo wysoki poziom publikacji. Do analiz wykorzystuje się zarówno istniejące, sprawdzone pakiety statystyczne (np. SPSS), jak i budowane przez sam zespół statystyczny oprogramowanie, głównie bazodanowe. Wśród analiz i testów przeprowadza się m.in. analizy opisowe, porównawcze, korelacji, istotności, przeżywalności. Raporty statystyczne stanowią następnie podstawę rozwoju danej firmy czy badań w instytucji naukowej.


Brand awareness research – czyli jak zweryfikować świadomość marki

Daniel Kahneman w książce pt. „Pułapki myślenia” dowodzi, że już jednokrotne zetknięcie się klienta z marką skutkuje tym, że podczas kolejnego z nią kontaktu odczuwa wrażenie, że skądś ją kojarzy. Świadomość marki odgrywa ogromne znaczenie marketingowe – zwłaszcza w kategorii produktów szybko zbywalnych (FMCG) oraz leków, kosmetyków i suplemementów diety.

 

Niestety przedsiębiorcy zwykle próbują konkurować za pomocą obniżania ceny, aby zwiększyć wyniki sprzedażowe. Nie tędy jednak droga. Klienci nie chcą tańszych produktów, lecz preferują takie, które w ich świadomości niosą ze sobą określoną wartość. Dlatego tak ważne jest kształtowanie świadomości marki.

Czym jest świadomość marki?

Poprzez pojęcie świadomości marki (brand awareness) należy rozumieć jej rozpoznawalność w grupach – zwłaszcza docelowych – klientów. Stanowi ona zwłaszcza efekt podjętych działań na rzecz komunikacji marki, w tym między innymi z wykorzystaniem przekazu reklamowego. Należy jednakże mieć na uwadze, że znajomość marki może wynikać z innych czynników, takich jak chociażby rekomendacje ze strony dotychczasowych użytkowników danego brandu (znajomi, członkowie rodziny, internauci etc.). Brand awareness to zatem ukształtowanie w umysłach konsumentów skłonności do kojarzenia określonej marki z odpowiednią kategorią produktów.

 

Warto zdawać sobie przy tym sprawę z tego, iż świadomość na tle marek konkurencyjnych może ulegać stałym wahaniom. Na rynku ciągle pojawiają się bowiem nowe marki rozszerzające grupę niewiele różniących się pomiędzy sobą produktów, które są przedmiotem intensywnej reklamy. Dlatego też konieczne staje się systematyczne prowadzenie monitoringu trendów. Zwłaszcza dlatego, że klient chcąc zaoszczędzić cenny dla siebie czas, zapewne podczas zakupów sięgnie po ten produkt na półce, którego marka w największym stopniu zakorzeniła się w jego świadomości.

Badania marki – brand awareness research

Prowadzone działania marketingowe nawet w przypadku przeznaczania na ten cel ogromnej puli budżetu mogą nie być skuteczne. Stanie się tak wówczas, jeżeli komunikacja marki nie będzie w należytym stopniu odpowiadać na potrzeby konsumentów z grup docelowych. W związku z tym konieczne jest prowadzenie systematycznej analizy. W przeciwnym razie tak naprawdę nie wiemy, czy wydawane pieniądze przynoszą wymierne rezultaty czy jedynie stanowią niepotrzebne obciążenie dla firmy.

Analiza treści w mediach społecznościowych

Często przedsiębiorcy próbują za wszelką cenę ograniczyć koszty prowadzonych badań świadomości marki i decydują się na najtańszą opcję jaką stanowi analiza treści pojawiających się w Social media. Wówczas badacz dokonuje systematycznego monitoringu komunikatów, zwracając uwagę na częstotliwość wspominania przez internautów o określonych markach w kontekście wskazanych wcześniej kategorii produktów.

 

Jak się jednak okazuje, wiarygodność tego rodzaju pomiarów pozostawia sporo do życzenia. Przede wszystkim dotychczasowe badania pokazują, że tylko 30% internautów bierze aktywny udział w dyskusjach na temat produktów – cała reszta pozostaje biernymi obserwatorami. Poza tym często w przestrzeni mediów społecznościowych zakładane są fikcyjne konta – np. w celu prowadzenia kampanii marketingu szeptanego. Dlatego tak ważna jest weryfikacja świadomości marki w toku ilościowych badań opinii.

Ankietowe badania świadomości marki

Najbardziej wiarygodnym sposobem na weryfikację znajomości marki przez klientów jest przeprowadzenie badania sondażowego. W tym celu uzasadnienie znajduje zarówno technika CATI (badanie telefoniczne), CAWI (sondaż internetowy), PAPI (ankieta papierowa), a także CAPI (wywiady ankietowe prowadzone z użyciem aplikacji mobilnej). W przypadku natomiast chęci uchwycenia trendów odnośnie świadomości marki względem konkurencji, najlepszym rozwiązaniem będzie realizacja systematycznych badań opinii w panelu konsumenckim.

Trzy wymiary brand awareness

Świadomość marki może być badana na trzech poziomach:

 

świadomość TOM (Top od Mind awareness) – jest to najwyższy poziom zakorzenienia się marki w świadomości konsumenta. Do osób badanych kierowane jest pytanie o to, która marka w danej kategorii produktów przychodzi im do głowy jako pierwsza i może ono brzmieć następująco: „Które marki kojarzą się Panu z produktami z kategorii odzieży sportowej”. Wysoka świadomość TOM w grupie docelowych klientów powinna być kluczowym celem przedsiębiorstwa chcącego zwiększyć sprzedaż;

• świadomość natychmiastowa/spontaniczna (spontaneous brand awareness) – respondentów w tym przypadku prosi się o wskazanie bez pomocy ankietera nazw wszystkich znanych sobie marek z określonego segmentu. Pozwala to na późniejszym etapie analizy stworzyć ranking świadomości marki, uwzględniający wagi dla wskazań poszczególnych marek na kolejnych pozycjach;

 

znajomość wspomagana (prompted brand awareness) – stanowi ona najniższy poziom świadomości marki. Uczestnikom badania prezentowana jest lista marek z danej kategorii produktów, a następnie zadaje się im pytanie o to, czy mieli dotychczas okazję o nich usłyszeć. W celu weryfikacyjnym warto na liście umieścić chociaż jeden brand niezwiązany z badanym segmentem.


Na czym polega badanie rynku metodą Cati?

Wiemy dobrze, że w dzisiejszych czasach najcenniejszym zasobem jest czas. Interesuje nas zebranie jak największej liczby informacji i oczywiście w jak najkrótszym czasie. Pytanie tylko, jak można przeprowadzić badanie rynku szybko i zarazem efektywnie?

 

 

 

 

Czym są badania rynku?

Jeśli interesuje nas sytuacja w określonym segmencie rynku, to właśnie badanie rynku pozwoli na zebranie informacji na temat jego funkcjonowania. Chodzi o poznanie kluczowych mechanizmów działania.

 

Badając rynek możemy poznać czego chcą klienci, czy produkt jest pozytywnie odbierany i jak działają konkurenci firmy. Wiele jest metod zbadania takich zjawisk. Jednak najbardziej popularną z nich stanowi metoda Cati.

Wywiady Cati – na czym to polega?

Zacznijmy od rozwinięcia tego skrótu. Cati z języka angielskiego to Computer Assisted Telephone Interview. Badanie rynkujest wówczas prowadzone z wykorzystaniem metody polegającej na przeprowadzeniu ankiety w formie rozmowy telefonicznej z respondentem. Jej przebieg jest wspomagany systemem komputerowym, stworzonym specjalnie do tego celu.

 

Teleankieter odczytuje respondentowi pytania właśnie z przygotowanej wcześniej ankiety wprowadzonej w systemie i zaznacza tam odpowiedzi respondenta.

 

Wykorzystując tego typu program komputerowy, możemy szybko gromadzić dane dotyczące realizowanego badania. Mamy na bieżąco wgląd w wyniki, bez konieczności prowadzenia wersji papierowej ankiety. Dodatkowo możemy odpowiednio dobrać próbę respondentów i opracować listę pytań kwestionariuszowych.

 

Te wszystkie wskazane wyżej cechy właśnie powodują, że Cati jest tak bardzo popularną metoda badania rynku.

Do czego służy CATI?

Przede wszystkim do zbierania informacji, zazwyczaj o charakterze typowo ilościowym. Wykorzystując tę metodę można zbadać opinię publiczną, a także przeprowadzić badania rynku komercyjnego. Można w ten sposób szybko i efektywnie zebrać interesujące nas informacje na temat produktu czy marki. Metoda CATI jest bardzo przydatna w pomiarach satysfakcji klienta czy rozpoznawalności marki. Jeśli chcemy zbadać co klient mysi o produkcie i jak go widzi, wówczas wywiady telefoniczne na pewno się sprawdzą.

Co nam daje metoda Cati?

Gwarancję szybkiego i efektywnego zebrania informacji. I przede wszystkim niskim kosztem. Cati jest metodą, która pozwala wiele zaoszczędzić i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Zwykle respondent udzielając odpowiedzi przez telefon jest bowiem skłonny do udzielania szczerych odpowiedzi – gdyż odnosi wrażenie anonimowości.

 

Metoda ta daje pełną kontrolę nad przebiegiem badania i doborem próby. Jest idealna, jeśli chcemy zebrać potrzebne nam informacje szybko, tanio i rzetelnie.


Wypełniaj płatne ankiety – zarabianie nigdy nie było tak proste!

Zarabianie na wypełnianiu ankiet staje się coraz bardziej popularnym sposobem na dodatkowe środki finansowe dla osób, które przy stałej pracy chcą dorobić. Nie są jednak dyspozycyjni, by nawiązać stałą współpracę z jakąś firmą. Dlatego zarobkowanie online staje się dla takich osób wygodniejsze, pozwala bowiem na uzyskanie dodatkowych środków finansowych przy samodzielnym ustalaniu godzin pracy.

Praca online – najwygodniejszy sposób na dorabianie

Nie da się zaprzeczyć, że jeśli chodzi o możliwość dorabiania właśnie praca online będzie najwygodniejsza, daje nam największy komfort i nie ogranicza. Dlatego płatne ankiety online cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród osób szczególnie młodych szukających dodatkowej pracy. W wielu przypadkach osoby wypełniające ankiety za pieniądze to studenci, którzy po zajęciach mogą w taki sposób zarobić parę złotych.

Dlaczego firmy zlecają ankiety?

Możliwość zebrania informacji o własnej działalności jest niezwykle korzystna, dlatego nie powinno być zaskoczenia, że firmy z takiej możliwości korzystają i prowadzą badania opinii publicznej, by w ten sposób wiedzieć o swojej działalności więcej. Jednak obecnie trudno znaleźć solidnego badanego bez jego wynagrodzenia. Tak zrodził się rynek płatnych ankiet online, który w tym momencie doskonale się rozwinął i ma bardzo szeroki charakter.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zarabiania na wypełnianiu ankiet badany będzie dużo bardziej zaangażowany w to co będzie robił niż w momencie, gdy ma wypełniać ankietę za darmo. Jeśli będzie opłacany można przypuszczać, że do badania podejdzie poważnie i będzie starał się je prawidłowo wypełnić wiedząc, że od tego zależeć może czy dostanie kolejne zaproszenia na płatne badania. Dla firmy taka osoba jest niezwykle cenna, gdy rzeczywiście do wykonywanego badania podejdzie poważnie.

Jakie zyski z badań?

Najważniejsze dla firm, które zlecają badania będzie to, że uzyskiwać mogą konkretne informacje na temat swojej działalności i dzięki temu mogą ją udoskonalać. Między innymi takie kwestie jak:

 • kiedy klienci kupują najwięcej
 • jaki jest wiek kupujących
 • jaka płeć przeważa wśród kupujących
 • które produkty sprzedają się najlepiej
 • jakie usługi budzą największe zainteresowanie.

Oczywiście zakres pytań i tym samym zakres odpowiedzi uzależniony będzie od firmy, dla której badanie jest wykonywane. Jeśli tylko pytania są dobrze ułożone a badany przyłoży się do wypełnienia ankiety, zarabianie uczestnika będzie szło w parze z  zyskiem firmy zlecającej realizację badania.


Dlaczego warto badać poziom satysfakcji klientów i jak to robić?

Notujesz w ostatnim czasie spadki wyników sprzedaży i nie masz pojęcia z czego to wynika? Coraz częściej słyszysz o tym, że Twoi klienci wybierają ofertę konkurencyjnych firm? Całkiem prawdopodobne, że w którymś miejscu popełniłeś błąd, który spowodował rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami klientów a poziomem ich zaspokojenia. Dowiedz się zatem w jaki sposób to sprawdzić, aby zidentyfikować te obszary, które wymagają usprawnienia.

Badania satysfakcji w oparciu o metodę SERVQUAL

Najlepszym sposobem na to, aby zidentyfikować elementy wzbudzające rozczarowanie, jest wykorzystanie metody SERVQUAL. Jej powstanie zawdzięczamy amerykańskim uczonym, którzy prowadzili badania pod przewodnictwem A. Parasuramana – cenionego profesora. Uczestnicy badania satysfakcji klientów oceniają zarówno obecną sytuację (pytanie o to, jak jest), jak i wskazują, jak ich zdaniem poszczególne elementy powinny wyglądać. Dzięki temu możliwe jest nie tylko stwierdzenie obszarów wymagających zmian. Jesteśmy także w stanie dowiedzieć się, w jakim stopniu ewentualne niedociągnięcia wpływają na ogólną satysfakcję. Może się chociażby okazać, że określony element jest uznawany przez klientów jako wymagający zmiany, jednak tylko w niewielkim stopniu wpływający na zadowolenie.

Nowoczesne techniki badania opinii klienta

Dawno już minęły czasy, kiedy prym wiodły badania ankietowe prowadzone z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy. Dzisiaj znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizacja pomiarów satysfakcji klientów stosując najnowsze zdobycze technologii. Wartą rozważenia opcją jest realizacja pomiarów posługując się w tym celu aplikacją online. Pozwala ona klientom oceniać poszczególne elementy zarówno na laptopie, jak i smartfonie. Dużo jest większe prawdopodobieństwo wypełnienia ankiety, kiedy nudzimy się w kolejne do lekarza czy spędzamy akurat czas w pociągu wracając z uczelni czy pracy.

 

Jednym z najciekawszych rozwiązań na rynku jest aplikacja służąca ankietyzacji online SurvGo. Jest to oprogramowanie stworzone przez agencję badawczą Biostat®. Jej pozytywną cechę stanowi wysoka prostota obsługi – zarówno dla administratora, jak i klientów dokonujących ocen. Mogą oni chociażby korzystać z graficznych fotografii, które pozwalają oceniać jakość obsługi i produkty za pomocą mimiki twarzy. Dzięki temu mogą wystawić oceny odnoszące się do wielu różnych obszarów tak naprawdę w kilka minut.

Badania jakościowe zadowolenia klientów

Istnieje także możliwość głębszego sięgnięcia do motywów, które skłaniają klientów do tego, aby rezygnować z oferty. W tym celu świetnie sprawdzają się jakościowe badania satysfakcji klientów, takie jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione) lub FGI (zogniskowane wywiady grupowe). W obu przypadkach nad przebiegiem badań czuwa doświadczony moderator. Jest on w stanie tak pokierować dyskusją, aby klienci sami chcieli dzielić się motywami własnych zachowań.

Podsumowanie

Nie strać więc szansy na rozwój swojej firmy. Zdecyduj się na przeprowadzenie badań opinii klientów i na ich podstawie wprowadź potrzebne zmiany.


O czym nie można zapominać w procesie badawczym?

Wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe sposoby dotarcia do klienta. I tak w badaniach marketingowych, ale także w innych typach badań obserwuje się wzrost wykorzystania innowacyjnych metod. Należy jednak zauważyć, że mimo tego, iż pojawiają się nowe środki dotarcia do konsumentów to ciągle badanie zapośredniczone w język oraz zawarte w nim wzorce kulturowe.

 

Najważniejszy jest konkret

W kwestii przeprowadzania badań bardzo ważne jest, aby we właściwy sposób został sformułowany cel badania, który przede wszystkim powinien być jasny, konkretny, a przy tym nie wykraczał poza umiejętności badacza i posiadane narzędzia. Przeprowadzenie badania marketingowego związane jest z postawieniem hipotez, który będą:

 • precyzyjnie sformułowane;
 • logiczne;
 • sprawdzalne empirycznie.

 

Co więcej właściwa konkretyzacja badanego zagadnienia wpływa na wzrost możliwości osiągnięcia naukowego sukcesu oraz polepszenie skuteczności swoich działań.

 

Człowiek zawsze jest w języku

Wykorzystując w procesie badawczym innowacyjne metody badawcze takie jak panele konsumenckie należy mieć na uwadze, że w każdej sytuacji badany pozostaje pod wpływem społecznym, który kształtuje jego postawy i zachowania, co przekłada się na udzielane odpowiedzi. Komunikacja online także zakotwiczona jest w język, a sam badany podlega wpływom społecznym czy sytuacyjnym np. konformizm wobec norm.

 

Badania dla wielu tematów

Zwracając uwagę na istotę badań marketingowych można o nich powiedzieć, iż w głównej mierze uwzględniają one cenę, podaż i popyt. Jednak w ramach tych badań uwzględnia się także takie kwestie jak:

 • dystrybucja – skuteczność i efektywność dotychczasowej dystrybucji;
 • produktu/usługi – związane z wprowadzaniem nowych produktów (oceny, opakowania, nazwa);
 • komunikacja z rynkiem – skuteczność i efektywność stosowanych instrumentów komunikacyjnych;
 • konkurencji – poznanie konkurencji i porównanie z ofertą własną;
 • konsumentów/odbiorców i ich zachowań – segmentacja rynku.

 

Perspektywa zmienia sposób widzenia

W istocie należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie badania marketingowego może w pozytywny sposób oddziaływać na podejmowane działania, a także zwiększać ich skuteczność i efektywność. Jest rzeczą szalenie ważną, aby nie zapominać o tym, iż na zachodzące zjawiska należy spoglądać z wielu perspektyw z uwzględnieniem ich językowej treści, gdyż jedna perspektywa lub zła mogą dawać obraz zakłamany, całkowicie inny od tego, z czym styka się rzeczywistość.


Sondaż jako badanie oddziałujące na wybory

Przeprowadzając działania w obrębie zapoznawania się z opinią publiczną znaczną rolę odkrywają sondaż. Poprzez właściwe sformułowanie pytań oraz poprawną analizę wyników można uzyskać wiedzę na temat panujących trendów w społeczeństwie oraz zjawisk, które oceniane są w sposób negatywny. Właściwie przeprowadzone badania pozwalają na zaprezentowanie rzeczywistych poglądów społeczeństwa.

 

Potrzeby wizją na proces badawczy

Badania skupiające się na rozpoznaniu opinii publicznej dają szansę na pozyskanie pomiarów postaw społecznych, preferencji i rzeczywistych zachowań. Realizacja poszczególnych procesów badawczych związana jest z odpowiedzią na wyszczególnione potrzeby. Od tych też potrzeb zależy:

 • przygotowanie sondażu;
 • realizacja badania;
 • metoda doboru próby.

 

Badania, które wpływają na decyzje

Przywołana w artykule forma pozyskiwania informacji spełnia trzy funkcje:

 • poznawczą;
 • perswazyjną;
 • polityczną.

Poznawcza, inaczej informacyjna funkcja odnosi się do dostarczaniu społeczeństwu konkretnych informacji w obrębie różnych tematów. Funkcja perswazyjna odpowiedzialna jest za wpływ na zachowania społeczeństwa. W jej obrębie ujawnia się zjawisko społecznego dowodu słuszności, który dowodzi: im mniej jesteś pewny swojej opinii i czym więcej osób ma inny pogląd na sprawę niż ty, tym silniejsza tendencja do zmiany swojego poglądu.

 

Przyszłość, którą da się prognozować

Funkcja polityczna ujawnia się w przypadku, gdy na scenie politycznej występuje kilka słabych partii. Wtedy sondaże stanowią sposób komunikowania się w zakresie ustalania wpływów społecznych oraz jest źródłem prognostycznym. Omawiany typ badań może posiadać charakter:

 • jednorazowy – określa cechy, opinie, postawy w konkretnym horyzoncie czasowym oraz wskazuje związki przyczynowe;
 • powtarzalny – bada dynamikę cech, opinii i postaw wśród danej populacji.

Badania te najczęściej przeprowadzana się z wykorzystaniem takich metod bądź technika jak ankieta, wywiad bądź socjotechnika.

 

Metoda ujmująca całość populacji

O sondażu jako metodzie badawczej można powiedzieć, iż służy ona do badania dużych populacji. Materiał pozyskany w procesach badawczych może mieć tak charakter ilościowy, jak i jakościowy. Oznacza to, iż badanie takie może dostarczyć informacji skupiających się zarówno na liczbowym wymiarze zjawiska oraz wyjaśnieniu zachodzącego zjawiska. Tak ujęty proces badawczy pozwala na pozyskanie wiedzy, która będzie mogła wpłynąć na podejmowane wybory wśród badanej populacji.


Badania skoncentrowane na rozwój

W kwestii prowadzenia skutecznych działań koncentrujących się na rozwoju firmy warto zwrócić uwagę na potrzeby konsumentów oraz ich oczekiwania. Dzięki przyjrzeniu się podejmowanym działaniom można wyklarować wiedzę, która umożliwi polepszenie efektywności podejmowanych prac. Posłużyć mogą do tego badania marketingowe, które pozwalają na ujęcie prowadzonej działalności wieloaspektowo.

 

Zachowania konsumenckie mają swoje źródło

W kwestii przeprowadzanych badań można ujawnić motywację konsumentów, które wpływają na podejmowane przez nich decyzję. W kontekście konsumpcji można zauważyć, iż na preferencje konsumentów wpływ ma między innymi rodzina spełniając takie funkcje jak:

 • ekonomiczna;
 • wychowawcza;
 • prokreacyjna;
 • ekspresyjna;
 • opiekuńcza.

Realizowanie badań marketingowych nakierowane jest w głównej mierze na funkcję ekonomiczna.

 

Wyniki badań, które można przekuć w działanie

W rodzinie człowiek ma możliwość spełniania swoich potrzeb. A jej funkcja ekonomiczny pozwala na zaistnienie procesu konsumpcji. Zachowania konsumenckie są efektem przyjmowanych wartości, na które został człowiek zorientowany w rodzinie. Poprzez przeprowadzanie procesów badawczych w przywołanym obszarze możliwa staje się:

 • wytyczenie i wskazanie zależności w obrębie badanego zagadnienia Kenia:
 • ocena podejmowanych działań;
 • prognozowanie wyników wprowadzanych zmian;
 • zamiana posiadanych informacji w plany strategiczne.

 

Badanie o wielu możliwościach

Badania marketingowe pozwalają na podejmowanie działań w obszarze różnych wyzwań biznesowych. Przy tym wpływają na podnoszenie skuteczności, jak i efektywności procesu decyzyjnego. Stąd badania te odnajdują zastosowanie w projektach dotyczących wprowadzania zmian oraz definiowania nowych celów rozwojowych. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu problemu możliwe jest:

 • zrozumienie złożoności badanego zjawiska;
 • wskazanie korelacji między poszczególnymi elementami;
 • podjęcie decyzji nakierowanych na konkretne cele.

 

Klient jest centrum badania

W obrębie badań marketingowych można mówić o zaplanowanych zmianach, które dzięki wsparciu zebranej wiedzy pozwalają na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami. Jednocześnie badania te można zastosować, jeśli planuje się wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę czy ma się na celu umocnienie swojej pozycji. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe jest wskazanie potrzeb, motywacji oraz wymagań konsumentów wobec rynku.


Cechy dobrego badania marketingowego

Planowanie strategii rozwojowych wymaga właściwego rozpoznania kondycji firmy oraz wskazania najważniejszych kwestii, które powinny w jak najkrótszym czasie ulec poprawie. Przeprowadzając badania marketingowe można otrzymać informacje, które posłużą tak do budowania pozytywnej wizji firmy, jak i rozplanowania działań skupiających się na realizacji oczekiwań oraz potrzeb odbiorców rynku.

 

Satysfakcja klienta to sukces

Przeprowadzane procesy badawcze skupiają się na wytyczaniu potrzeb, wymagań oraz oczekiwań klientów obecnych, jak i potencjalnym. Przedsiębiorstwo za cel powinno stawiać sobie dostarczenie konsumentów pożądanych przez nich wartości, które następnie przełożą się na osiąganie satysfakcjonujących wyników sprzedażowych. W drodze badań marketingowych wyznacza się następujące etapy:

 • projektowanie badania;
 • dobór próby;
 • wybór i budowa instrumentu pomiarowego;
 • zbieranie danych;
 • sprawdzenie, redukcja oraz analiza danych;
 • prezentacja otrzymanych wyników;
 • wdrożenie projektu.

 

Kontakt z klientem jest koniecznością

Celem wprowadzanych ulepszeń jest wzmocnienie satysfakcji bądź lojalności konsumentów wraz z zdobyciem nowej grupy odbiorców, co przełoży się na realizację planów rozwojowych, a w tym zwiększenie sprzedaży produktów oraz usług. Nowych odbiorców można zyskać z wykorzystaniem wiedzy o nabywcach produktów. Przy czym wiedza ta może także być przydatna, jeśli chodzi o:

 • realizację wyzwań marketingowych;
 • doskonalenie dotychczas prowadzonych działań;
 • kontrolowanie zachodzących postępów;
 • udoskonalenie konkretnej oferty.

 

Cechy, które muszą być spełnione…

Do najważniejszych cech przeprowadzanych procesów badawczych w dziedzinie badań marketingowych zalicza się:

 • regularność;
 • celowość;
 • zachowanie obiektywności.

O regularności można powiedzieć, iż zakłada ona, że badanie powinno być zorganizowane i stanowić stały punkt. Zachowanie systematyczności pozwala na reagowanie wobec zmiennego rynku. Natomiast mówiąc o celowości ma się na myśli, iż prowadzone działania powinny być wykorzystane w kontekście konkretnego zagadnienia, a tym samym powinny wzmacniać proces decyzyjny.

 

Dane wpływają na działania

Odnosząc się do obiektywności uwzględnia się przyjęte standardy oraz zasady, które mają wpływ na jakość zgromadzonych danych. Ważne jest również, aby badanie samo w sobie nie było sugerujące. Realizując badania marketingowe należy skupić się na poprawnym zbieraniu danych, gdyż to w głównej mierze one decydują o efektywnym zastosowaniu wyników.


Copyrights © 2019 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.