Tag: badanie marketingowe (29)


Praca-Ankieter

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy,
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia zawodowego,
 • Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Minimum średnie wykształcenie,
 • Obsługa komputera i pakietów biurowych, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
 • Dostęp do Internetu,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dobra organizacja pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole wypełnij formularz rejestracyjny.

FORMULARZ


Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo cały szereg badań marketingowych oraz rynku za pośrednictwem których możliwe jest osiąganie jeszcze wyższego poziomu efektywności działań biznesowych, wobec czego też warto zaznajomić się nieco szerzej z wszystkimi możliwościami współpracy z naszą agencją. Pamiętaj, że nasza firma badawcza to zespół profesjonalistów w swoim fachu, którzy do każdego zadania podchodzą z takim samym zapałem i determinacją, dzięki czemu efekty naszej pracy, bardzo często przechodzą nawet nasze najśmielsze oczekiwania.

Szczegółowa oferta

 • badania rynku
 • badania opinii
 • analiza danych
 • badania statystyczne
 • badania fokusowe
 • prognozowanie
 • badania ewaluacyjne
 • ewaluacje POKL

 

Zapraszamy serdecznie do sprawdzenia wszystkich szczegółów odnośnie poszczególnych usług, oraz do skontaktowania się z nami w celu określenie zakresu współpracy. Nasi specjaliści dobiorą w profesjonalny sposób zakres możliwych do przeprowadzenia analiz dla Państwa firmy, dzięki czemu będziecie mieli Państwo pewność, iż wszystkie z wybranych działań są precyzyjnie dopasowane do profilu firmy, co przyniesie naturalnie odpowiednią efektywność. Badania marketingowe prowadzone przez nas to gwarancja sukcesu biznesowego!Badania rynkowe w nowym wymiarze

Przeprowadzanie badań rynku jest znane już od stosunkowo długiego czasu, niemniej jednak trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w tym szczególnym przypadku, stale zmieniają się pewne trendy i tendencje, wobec czego trzeba także do samego procesu badawczego podchodzić w zupełnie inny sposób niż miało to miejsce w początkach tego zjawiska. Chodzi nam tutaj głównie o to, aby zabezpieczyć sobie możliwość przeprowadzania badań rynku z uwzględnieniem jak największej ilości danych oraz informacji, aby uzyskany w ten sposób obraz, był jak najbardziej rzetelnym odwzorowaniem rynku.

 

Należy tutaj także podkreślić, iż współcześnie przeprowadzane przez nas badania rynku, stanowią coraz lepszą podstawę dla wszelkich procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, bowiem w ich przeprowadzaniu opieramy się przede wszystkim na najnowocześniejszych rozwiązaniach badawczych, a co za tym idzie, osiągane przez nas wyniki są zawsze bardzo precyzyjne i dokładne. Należy przecież zdać sobie sprawę z tego, iż badanie rynku aby mogło dać nam należyte efekty, powinno być starannie zaplanowane, oraz przeprowadzone w oparciu o rzetelnie zbierane informacje, poddawane następnie wnikliwej i szczegółowej analizie, aby osiągnięte wyniki zapewniały możliwość podnoszenia efektywności działań przedsiębiorstwa.

Dlatego też, market research (czyli badania rynku z języka angielskiego) stanowi obecnie jedno z najważniejszych działań naszej agencji badawczej, wykonywane na rzecz naszych klientów.

 

Możemy tutaj ze swojej strony zapewnić iż wszystkie przeprowadzane przez nas badania rynku, charakteryzują się wysokim poziomem jakości oraz dostarczają bardzo dokładnych i precyzyjnych informacji, na podstawie których możemy prowadzić kolejne działania w wyniku których efektywność przedsiębiorstw naszych klientów znacznie się poprawia.


Ewaluacja w podstawowych aspektach

Ewaluacja, to jeden z bardziej złożonych procesów badawczych, wykorzystywanych przede wszystkim do badania efektywności konkretnych działań. Na nasza uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim fakt tego, iż ewaluacja na dzień dzisiejszy jest już swego rodzaju wymaganym standardem jeśli chodzi o zarządzanie sektorem publicznym zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również w USA, czy tez kilku innych państwach o doskonale rozwiniętej gospodarce. Dzięki tego rodzaju badaniom, każde działanie finansowane ze środków państwowych, będzie bardzo dokładnie sprawdzone pod kątem efektywności, co będzie przydatne przede wszystkim w przyszłości w podobnych działaniach, bowiem pozwoli nam uniknąć raz popełnionych błędów.

BADANIE EWALUACYJNE

Ewaluacja zgodnie z encyklopedycznym wyjaśnieniem to przede wszystkim systematyczne badanie wartości lub też cech określonego z góry programu, planu, działania (eksperymentu), aczkolwiek może też ona dotyczyć obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) Badanie wartości przebiega tutaj z punktu widzenia wcześniej przyjętych kryteriów, zaś jego celem jest dążenie do stałego jego usprawniania, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

W przypadku zastosowania ewaluacji w kwestiach czysto państwowych, czyli w przypadku interwencji publicznych, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne stanowić będą ocenę wartości konkretnej interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów. Ewaluacja podejmowana jest w celu ustalenia efektywności interwencji w odniesieniu do ustalonych wcześniej jej celów, jak również w celu przeprowadzenia analizy wpływu działania na konkretne problemy strukturalne. Ten model badań ewaluacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, wobec czego możemy tutaj powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku chodzi nam o ewaluację interwencji publicznych ze środków finansowych pochodzących z kasy Funduszy strukturalnych.

 

Można tutaj więc powiedzieć, iż dla nas badania ewaluacyjne będą przede wszystkim próbą analizy i lepszego zrozumienia poszczególnych działań finansowanych z wspólnej kasy europejskiej, a co za tym idzie, dzięki ewaluacji z całą pewnością poszczególne działania, będą systematycznie usprawniane. Dodatkowo, jak pokazuje statystyka możemy tutaj zauważyć dość wyraźny postęp jeśli chodzi o efektywność interwencji publicznych, który jest wynikiem właśnie prowadzonych systematycznie wraz z każdym działaniem badań ewaluacyjnych.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych aspektów przeprowadzania badań ewaluacyjnych, jest początkowe określenie kryteriów badania, bowiem w odniesieniu do nich będą przeprowadzane wszystkie analizy efektywności konkretnego działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyszczególnienie planu działania, oraz określenie spodziewanych efektów, zarówno na samym końcu działania, jak w czasie jego trwania.

 

Dzięki takiemu podejściu, przeprowadzane przez nas badanie ewaluacyjne będzie w stanie zapewnić konkretna wiedzę na temat efektywności działania, już w czasie jego trwania, co jest bardzo dobre, bowiem możemy w trakcie prowadzenia działań wprowadzać pewne korekty w założeniach, dobranych narzędziach i zakresach działań. Dzięki temu też, możemy uniknąć sytuacji, kiedy poprzez niepoprawnie dobrane techniki działań, ogromne sumy pieniędzy zostaną całkowicie zmarnowane i zaprzepaszczone, bowiem efektywność danego działania, będzie bliska zeru. Tutaj zaś możemy w czasie trwania konkretnych działań interwencyjnych, zbierać wszystkie kluczowe informacje, i na bieżąco badać je w odniesieniu do założeń, co pozwoli nam określić, czy efektywność działania stoi na wystarczająco wysokim poziomie, czy też trzeba poszukać alternatywnych rozwiązań i narzędzi.

 

W tym kontekście badanie ewaluacyjne będzie rozwiązaniem niesamowicie pożytecznym nie tylko z punktu widzenia państwa, czy też UE, ale przydatne może się okazać także dla przedsiębiorców, którzy przeprowadzają działania mające na celu osiągnięcie lepszego poziomu swojego przedsiębiorstwa. Tutaj ewaluacja będzie przeprowadzana na przykład w procesach decyzyjnych, co pozwoli ustalić nam w którym miejscy całego procesu zachodzi najwięcej błędów i pomyłek oraz poznać ich przyczyny, dzięki czemu możliwe będzie ich wyeliminowanie.

 

Ewaluacja to jednak przede wszystkim badanie efektywności interwencji prowadzonych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dzięki czemu kolejne interwencje stają się coraz bardziej efektywne i przynoszą coraz lepsze rezultaty. Bardzo ważne jest tutaj jednak staranne określenie pytań ewaluacyjnych, oraz sposobów pozyskiwania informacji na temat konkretnych działań, bowiem od tego zależeć będzie poprawność przeprowadzenia badania. Musimy wszystkie aspekty bardzo starannie przeanalizować i ustalić możliwie jak najlepszy plan działania, tak aby wykorzystanie funduszy europejskich było jak najbardziej efektywne.

Na chwilę obecną ewaluacja w ramach UE, jest prowadzona już w każdym przypadku interwencji, w szczególności zaś w przypadku realizowania interwencji w ramach różnorodnych działań podejmowanych w celu wyrównywania szans gospodarczych poszczególnych państw członkowskich. Polska jak dobrze wiemy jest tutaj jednym z głównych beneficjentów środków europejskich, wobec czego to właśnie w naszym kraju będziemy mieli do czynienia z najlepszymi specjalistami w dziedzinie ewaluacji, bowiem jak już wiemy, każde działanie podlega tutaj wymogowi ewaluacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r.

Specyficznym przykładem badań ewaluacyjnych będą tutaj ewaluacje POKL czyli badania prowadzone w ramach długotrwałego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program europejski prowadzony w celu wyrównywania szans na rynkach pracy dla wszystkich mieszkańców UE. Podstawowymi działaniami jest tutaj wdrażanie szkoleń i ułatwianie podejmowania samozatrudnienia dla wielu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, lub też narażonych na utratę pracy w najbliższym czasie. Dzięki środkom z Funduszu Strukturalnego UE, możliwe staje się przeszkolenia wielu ludzi w naszym kraju, na czym zyskuje przede wszystkim cała nasza gospodarka, a co najważniejsze, widać tutaj bardzo wyraźnie, iż tak ogromny twór jak UE, jest w stanie zadbać tutaj o każdego, pojedynczego mieszkańca każdego kraju członkowskiego.

 

Reasumując, możemy tutaj powiedzieć, iż poprzez odpowiednio przeprowadzane badania ewaluacyjne, możliwe staje się dokładne i precyzyjne zbadanie efektywności konkretnych działań, w szczególności działań prowadzonych w ramach europejskich Funduszy Strukturalnych, a co za tym idzie, możemy powiedzieć, iż jest to badanie pozwalające nam na jeszcze bardziej efektywne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi w Europie. Stany Zjednoczone, tego typu procesy ewaluacyjne stosują już od dawna z dość dużym powodzeniem, wobec czego można powiedzieć, iż skuteczność i przydatność ewaluacji została już potwierdzona.

 

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę ewaluacje oraz efekty jakie nam przynosi prowadzenie tego typu badań, to można odnieść wrażenie, iż dzięki prowadzeniu tych badań, wszystkie działania zakrojone na dużą skalę, z wykorzystaniem ogromnych pieniędzy z kasy UE, stają się z każdym rokiem coraz bardziej efektywne, a co za tym idzie, coraz większa grupa społeczna może skorzystać na tego typu działaniach. Dzięki programom operacyjnym, możliwe jest wyrównywanie szans na rynku pracy, lub też różnic ekonomicznych poszczególnych regionów europejskich, czyli można powiedzieć iż poprzez badania te, osiągamy jeszcze lepszy poziom efektywności poszczególnych działań.

 

W każdym osobnym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym modelem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Na przykład w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie to ewaluacja 6.1.3, dostosowana precyzyjnie do założeń Programu POKL, dzięki czemu mamy tutaj z góry określone metody przeprowadzania poszczególnych badań, oraz ich cele, a co za tym idzie, nie trzeba tutaj już niczego szukać ani korygować.

 

Jednym słowem badania ewaluacyjne zapewniają nam bardzo dobre podejście do kwestii wykorzystywania środków z funduszy europejskich. Jeśli zaś korzystacie w swojej działalności z tego typu środków, koniecznością jest prowadzenie badania ewaluacyjnego, wobec czego należy skontaktować się profesjonalną agencją badawczą taką jak DIVIDA, która z całą pewnością dysponuje odpowiednimi technologiami, niezbędnymi do przeprowadzania tego typu badań.


Badania przy pomocy systemu opartego o WWW

Zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne, stykają się z konieczności prowadzenia badań. Chodzi o projektu marketingowe, badania rynku i opinii, badania rynku pracy, sondaże. Badać można różne branże w gospodarce, firmy różnej wielkości, różne gałęzie. Bada się odbiorców projektów unijnych, bezrobotnych, pracowników, pracodawców, usługi świadczone przez urzędy, studentów i wiele innych grup. Można wykorzystywać metody i techniki ilościowe (np. CATI – badania telefoniczne, CAPI – ankiety wspomagane komputerowo, CAWI – badania online, PAPI – ankiety papierowe), jak i jakościowe (wywiady grupowe – FGI; wywiady indywidualne pogłębione – IDI; tajemniczy klient). W większości przypadków trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy badawczej, od etapu projektowania badania, przez jego realizację po raport. Czasami jednak wystarczy odpowiednie oprogramowanie badawcze.

Pomoc oprogramowania badawczego

System do obsługi badań może być bardzo skomplikowany, bądź też bardzo prosty dla użytkownika, a mieć tę samą funkcjonalność. Wystarczy znaleźć odpowiedniego dostawcę, proponującego oprogramowanie dla odbiorców znajdujących się na różnych poziomach doświadczenia w badaniach. Dzięki takiemu oprogramowaniu przeprowadzenie badań może być bardzo proste. Są już dostępne rozwiązania przyjazne użytkownikowi, do tego stopnia, że możliwe jest dzięki nim tworzenie zarówno prostych, jak i skomplikowanych formularzy ankiet.

 

Taki system wparcia obsługi badań może pozwalać na zaprojektowanie ankiety, realizację ankiet przez ankieterów, kontrolę materiału, prostą analizę zebranych danych. Oprogramowanie sprawdza się w projektach społecznych, dotyczących rynku i opinii, rynku pracy, ewaluacji. Dwa najpopularniejsze, udostępniane rozwiązania stosowanie przez firmy oferujące software badawczy umożliwiają korzystanie z systemu na serwerze firmy badawczej bądź też zainwestowanie we własny serwer i fizyczne zainstalowanie go na serwerze swojej instytucji.

 

Licencje nie dotyczą komputerów czy tabletów, z których korzystają użytkownicy, nie są więc przypisane do urządzeń, tylko do liczby użytkowników jednocześnie korzystających z systemu. Takie oprogramowanie jest zintegrowane z usługami konkretnego dostawcy VoIP, w przypadku badań CATI, ale można też je dostosować do współpracy z dowolnym innym operatorem. Jeśli chodzi o CAPI i CAWI to właściwie nie ma ograniczeń. Zatem kwestie techniczne nie są bardzo istotne. Najważniejsze jest to, na co pozwala oprogramowanie: tworzenie ankiet, udostępnianie formularzy ankieterom, realizację i kontrolę badania. Jest to proste narzędzie do tworzenia kwestionariuszy, obsługiwane za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego, gdzie znajdują się: moduł pomocy, mechanizm testowania logiki ankiety, moduł analizy próby, dostęp do statystyk, eliminowanie błędnych wpisów, generowanie prostych zestawień odpowiedzi.

Jaki system badawczy wybrać

Polecamy CATI-System.pl, nowoczesne, polskie oprogramowanie wspierające zarówno CATI, CAWI, jak i CAPI. Oferuje je Biostat, firma badawcza z Rybnika, zapewniająca CATI-System.pl wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie całego projektu badawczego.


Skuteczne zarządzanie w branży farmaceutycznej

Aby skutecznie zarządzać apteką, dążyć do zwiększenia obrotów, budować jej silną pozycję rynkową, powinno się dysponować niezbędnymi informacjami, ułatwiającymi te działania. Jednym ze źródeł zdobywania takiej wiedzy są badania rynku farmacja.

 

Przede wszystkim głównym zadaniem farmaceuty jest obserwacja liczby pacjentów, porównując przy tym ten wskaźnik do średniej krajowej. Jeżeli apteka wypada gorzej, warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje i co to powoduje? Śledzenie liczby pacjentów powinno być bardzo dokładne, ponieważ spadek ich liczby w krótkim okresie czasu może być niezauważalny. Utraty jednego pacjenta na dwa dni można nie zauważyć, ale po dwóch miesiącach okazać się może, że ta drobna zmiana spowoduje spadek liczby wszystkich pacjentów o 10-15 %. Warto wtedy zlecić profesjonalne badania rynku farmacji.

Co można zyskać dzięki badaniom

Dzięki przeprowadzonym badaniom, firma może zbudować strategię, która nie tylko zwiększy zyski, ale okaże się korzystna długookresowo. Należy zbadać nie tylko kontakty z klientami, lecz również odbiór danej marki przez owych klientów. Jeśli reklama czy też sam produkt nie trafia do oczekiwanej grupy odbiorców, ważne jest, aby to zmienić. Badania pozwalają spojrzeć na problem z innej, szerszej perspektywy.

 

Aby rzetelnie przeprowadzić badanie i otrzymać trafne wyniki, warto skorzystać z dostępnych metod i technik badawczych. Owe metody i techniki dzieli się na jakościowe i ilościowe. Do ilościowych zaliczyć można następujące metody: PAPI, CAPI, CATI lub CAWI, natomiast do jakościowych – IDI, FGI, Tajemniczy klient.

Przed przystąpieniem do badania…

Przed przystąpieniem do badania wato się zastanowi, co tak naprawdę chce się zbadać. Dopiero kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej metody i techniki. Ważnym punktem badawczym jest również dokładniejsze przyjrzenie się obszarom dotyczącym klientów i kontrahentów firmy. Kolejnym krokiem w przygotowaniu planu działania badawczego jest przeanalizowanie badania strategii firmy. Wiąże się to ze wszystkimi przekazami (ceną, ulotką, opakowaniem itd.), kontaktami z klientami (standardy obsługi, jakoś obsługi itd.), wizerunkiem marki (rozpoznawalność marki), potrzebami i przyzwyczajeniami konsumentów, a także jaka jest skuteczność medycznych przedstawicieli.

 

Po zakończeniu realizacji badań przystępuje się do analizy danych. Długość tego etapu zależna jest od rodzaju badań, a także od doboru metod. Gdy zostały wybrane metody ilościowe, warto zwrócić uwagę wtedy na analizy statystyczne, natomiast przy wyborze metod jakościowych – ważny jest proces obróbki otrzymanego materiału. Po zakończeniu omawianego etapu badań, firma otrzymuje gotowe wnioski i rekomendacje.


Branża FMCG (CPG)

Fast Moving Consumer Goods to w skrócie branża produktów FMCG, która obejmuje produkty codziennego użytku, szybkozbywalne oraz zaspokajające podstawowe potrzeby. Ich cechą charakterystyczną jest wysoki stopień konkurencyjności, na co wskazuje definicja. Liczba klientów na omawiane produkty jest wysoka, a więc zapotrzebowanie jest duże. Wiąże się z tym również duża liczba konkurentów, którą niejako przyciąga masowa sprzedaż i stosunkowo niski koszt produkcji towarów. Wszystko to wpływa, z jednej strony na zapewniony zbyt na artykuły, a z drugiej na wysoce konkurencyjny rynek FMCG. Znacząco utrudnia również fakt, że na półkach sklepowych konsument ma do wyboru nawet kilkanaście marek danego produktu. Aby przezwyciężyć przeszkody, warto zlecić przeprowadzenie badań marketingowych oraz badania rynku FMCG odpowiednim firmom. Co prawda, wiąże się to z kosztami i czasem, lecz otrzymane wyniki pozwalają spojrzeć na problem z innej, bardziej obiektywnej strony. Przeprowadzanie tego typu badań powinno leżeć po stronie działu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta danej firmy. Zanim jednak przystąpi się do owych badań, warto wiedzieć wcześniej jakie są oczekiwania klientów, ile pieniędzy są w stanie wydać na zakup dobra, jaki produkt warto wprowadzić na rynek, aby odnieść sukces itp.

Zmiana przyzwyczajeń zakupowych

Aby zmienić przyzwyczajenia zakupowe klientów, należy przeprowadzić atrakcyjną kampanię marketingową. Skutecznie utrudnia fakt, że konsumenci często są wierni „swojej” ulubionej marce, dlatego też reklama powinna skłonić ich do zmiany zdania i sięgnięcia po nowy artykuł. Nierzadko zdarza się, że klienci oczekują za niewielkie pieniądze dobrej jakoś produktu, więc firma powinna liczyć się i z takimi ewentualnościami.

 

Wszelkie przedsięwzięte działania firmy powinny skłonić klientów do chęci otwarcia się na nowości jakie oferuje rynek. Aby temu sprostać, badania powinny tworzyć strategię odpowiedniego działania. Najważniejsza jest zatem koncepcja. Na samym początku dobrze jest przeanalizować o jaki produkt chodzi, następnie do kogo go skierować, jaka będzie jego cena, gdzie i w jaki sposób ma być wytworzony i sprzedany. Warto też rozeznać się w sytuacji konkurencji na rynku. Jeśli produkt zostanie wprowadzony na rynek, a temu służy badanie rynku FMCG, zalecane jest sprawdzanie co jakiś czas skuteczności prowadzonej kampanii.

Jak badać

Metody, za pomocą których zbiera się dane, powinny zostać odpowiednio dobrane. Najczęściej wykorzystywane są metody jakościowe. Ilościowe dostarczają danych liczbowych, lecz nie dotykają dogłębnie problemu. Fachowej analizie poddaje się otrzymane dane w kolejnej fazie projektu. Dzięki nim firma otrzymuje konkretne wnioski i podejmuje kluczowe dla siebie kroki.


W jakim celu prowadzi się badania satysfakcji

Nie trzeba wiele wyjaśniać czym są badania satysfakcji pacjentów, ani w jakim celu się je prowadzi, lecz warto zaznaczyć, że dzięki nim nakreślone zostają często oczywiste potrzeby pacjentów, które docierają w usystematyzowany sposób do osób zarządzających placówką. Badanie opinii pacjentów przeprowadza się w celu zmiany, ulepszenia, unowocześnienia placówki oraz zaspokojenia oczekiwań badanych. Dzięki badaniom ankietowym pacjentów szpitala, placówka może wiele zyskać w ocenie społeczności lokalnej. Staje się bardziej rozpoznawalna, a co za tym idzie, zachęca do korzystania ze swojej oferty nieprzekonanych jak dotąd „klientów”. Wprowadzane zmiany ulepszają PR szpitala, gdyż dzięki badaniu ankietowemu pacjentów staje się to możliwe.

Od czego zacząć badanie

Krzywdzące jest stwierdzenie, że placówka, która nie posiada odpowiednio dużego nakładu finansowego nie może przeprowadzić tego typu badania. Możliwe jest przeprowadzenie ankietyzacji pacjentów bez ponoszenia zbędnych kosztów i bez zatrudniania firmy badawczej. W tym celu pracownicy szpitala mogą wcielić się w ich role i stosując się do zasad przeprowadzić cały proces badawczy. Zanim jednak przystąpi się do badania ankietowego pacjentów, należy odpowiedzieć na pytania tworzące bazę procesu. Podstawowe pytania to: co badać, jak badać, jaki obszar badać, kogo obejmie badanie, jakie metody i jakie narzędzia oraz wiele innych. Warto także zastanowić się czy badanie będzie przeprowadzane za pewien czas na tej samej grupie respondentów czy już na innej. Jest to o tyle ważne, gdyż ci badani muszą na ponowne badanie wyrazić zgodę. Wszystkie opisane elementy, jeśli zostały stworzone i przeanalizowane zgodnie z metodologią, staja się silną podbudową do analizy otrzymanego materiału. Zanim jednak to nastąpi, trzeba wybrać spośród dostępnych metod najbardziej miarodajne.

Jakie metody i techniki badawcze
warto wybrać

Przy tym wątku, warto skupić się na cechach respondentów. Również od wieku badanych będzie zależało jaką ankiety pacjentów będą miały formę. Najbardziej powszechna jest ankieta papierowa PAPI, lecz aktualnie co raz częściej wypierana jest przez CAPI, która to zamiast papierowej formy, wspomagana jest urządzeniami mobilnymi. Najbardziej uniwersalną metodą jest CATI, czyli badanie telefoniczne. Prócz wymienionych ilościowych, można wybrać metody jakościowe. Zalicza się do nich: Tajemniczy klient (Mystery Shopping), IDI – indywidualne wywiady pogłębione, FGI – zogniskowane wywiady grupowe. Ankietyzacja pacjentów nie powinna trwać zbyt długo, tym samym pytania powinny być sformułowane jasno i krótko, co znacząco ułatwi późniejszą ich weryfikację. Analiza danych, która już była wspomniana, jest jednym z ostatnich etapów badania ankietowego pacjentów szpitala. W zależności od wyboru metody, od ilości pytań, od grupy do której będzie skierowane badanie itd. proces trwa nawet do kilkunastu tygodni. Końcowym etapem w przedsięwzięciu jakim jest badanie satysfakcji pacjentów jest otrzymanie gotowych wniosków razem ze wskazówkami w jaki sposób je wprowadzić w życie placówki.


Najlepsze agencje badawcze

Nie ma najlepszych,
są tylko najlepsi do czegoś

Poszukując realizatora usług badawczych rozglądamy się zwykle po pierwszych stronach wyszukiwania w Google, licząc, że znajdziemy tam najlepsze agencje badawcze. Aby jednak nie zdawać się na ślepy los albo samo pozycjonowanie, dobrze jest zapoznać się wnikliwie ze stroną potencjalnego zleceniobiorcy. Szczególnie wartościowe okażą się rekomendacje, które pozwolą zorientować się w dotychczasowych realizacjach, a więc w doświadczeniu badawczym na interesującym zleceniodawcę obszarze.

Referencje

Dobre firmy badawcze zwykle chętnie chwalą się listą zadowolonych klientów, dzięki czemu łatwo wyłonić badaczy specjalizujących się w dostarczaniu analiz dla określonych rynków. Firmy, których portfolio w dużej mierze reprezentuje zlecenia dla branży kosmetycznej niekoniecznie równie dobrze sprawdzą się we współpracy z rynkiem medycznym, którego wewnętrzne skomplikowanie stanowić może poważne wyzwanie dla niezorientowanych.

Badacze jako pracownicy

Oprócz zawartości port folio realizowanych projektów badawczych, dobra firma badawcza chwali się także inwestycjami w pracowników. Dzięki stałemu rozwojowi poszczególnych badaczy firma zyskuje specjalistów o nowoczesnych kwalifikacjach, których podejście do badań stale się poszerza. Umiejętności wsparte kursami i seminariami potęgują możliwości pracowników, którzy stanowią najważniejszy element działania najlepszych agencji badawczych.

Spektrum działania jako kryterium wyboru

Badania społeczne to dziedzina w której nie tak łatwo wskazać najlepsze firmy badawcze – dzieje się tak, ponieważ rynek wymusza na badaczach adaptowanie się do wykonywania analiz w określonych branżach. Nie każda dobra firma badawcza ma ten sam profil, choć z pewnością atrybutem najlepszych są możliwe do zastosowania w różnych projektach autorskie udoskonalenia znanych i powszechnie stosowanych metod badawczych. Dzięki temu spektrum działania najlepszych agencji badawczych jest najszersze.

Indywidualizacja procesu badawczego

Liderzy rynku badań podchodzą do każdego projektu badawczego jak do indywidualnej realizacji, dostosowując narzędzia i konstruując metodologię uwzględniającą każdorazowo specyfikację przedmiotu zamówienia. Dzięki takim praktykom dokonuje się stały postęp dziedziny badań społecznych, ponieważ poszczególne realizacje mają potencjał eksperymentalny – adaptacje sprawdzonych rozwiązań i implementowanie ich w nowych konfiguracjach zmierzają do rozszerzenia ich funkcjonalności.

Podsumowanie

Podsumowując, szukanie dobrych firm badawczych powinno odbywać się z uwzględnieniem doświadczenia w realizacjach dla reprezentowanej branży oraz innowacyjności i zindywidualizowanego podejścia do projektów, prezentowanego przez agencje. Badania społeczne są inwestycją, której gruntowne przemyślenie oraz zaplanowanie będą procentować w przyszłości, dlatego wybór zleceniobiorcy także nie może być dziełem przypadku. Im lepiej dobrana firma badawcza, tym rzetelniejsze rezultaty wykonywanego przez nią badania.


Market research in healthcare industry

Pharmaceutical and medical companies, or – simply – healthcare companies, act on the fastest growing market. By 2018 this market is predicted to reach a global size of 440 billion of dollars. It means more than 4% growth per year. For any company, small, medium or big, this sector is very challenging, especially on emerging markets. In this industry it is essential for companies to build flexible policy with quick adjustments to changing situation. In this process may help professionals from medical market research Poland, for example in the studies about exploitation of emerging markets, learning about opportunities for innovation, new markets and development, trends, complex environment, law regulations, opportunities and potential threats.

Market research for pharmacy Poland
and for medical sector in Poland

In such important research, as is medical market research representatives of the company need comprehensive research resources. Everything begins from the desk research, than quantitative and qualitative interviews are included. For marketing activity, which is extremely important in this sector they need excellent and detailed information. The report has to include recommendations that can be implemented to advertising and marketing strategy. Sometimes, those companies spend a lot more money on marketing, that on research and development. Market research agency study service delivery channels, customer/patients satisfaction, quality standards, staff training standards, product concepts, advertising campaigns and many more.

Research process

Before a realization of such pharmaceutical market surveys Poland, is conceptual phase, in which methodology of a project is developed, with questionnaires and/or scenarios of interviews. Than, people form target group are recruited to take part in qualitative and/or quantitative research. This means customers/patients, physicians, medical facility staff. In qualitative research this is for example: computer assisted telephone interviewing (CATI), computer assisted personal interviewing (CAPI), computer assisted web interviewing (CAWI) and pencil and paper personal interviewing (PAPI).

 

In the field of quantitative research this is individual in-depth interviewing (IDI), focus group interviewing (FGI), mystery shopping, case studies. Sometimes it is recommended to use SWOT analysis and ethnographic studies. For a qualitative research it is very important to do a strict selection of the respondents, according to: demographic and economic variables, lifestyle, shopping preferences and experiences, health situation. For a quantitative research strict selection of the respondents is difficult and reduced to main requirements.


Historia pewnego pracownika

Wyobraźmy sobie historię pewnego pracownika. Pracuje przy komputerze. Realizując się w pracy nie tylko odpowiada na własne potrzeby, ale pomaga innym. Przyczynia się do zespołowej pracy całego przedsiębiorstwa, którą wynagradza rynkowy sukces. Czasami jednak nie może siągnąć szczytu swoich możliwości. Przez wydajność oprogramowania, z którym współpracuje. Jest ona niska.

Chcieć więcej

Pracownik wie, że mógłby znacznie sprawniej wykonywać swoje obowiązki, posiadając odpowiednie programy – kiedy jednak ich brakuje, próbuje obejść braki, bądź wykorzystywać starsze, bardziej pracochłonne i przede wszystkim bardziej czasochłonne, a co za tym idzie droższe procedury. Dlatego pomimo wszystkich usprawnień, wiedzy i umiejętności ciągle zdarzają się takiemu pracownikami sytuacje, kiedy bardzo się spieszy, robi coś na szybko, a więc mniej dokładnie, bo zbyt wiele czasu zajęły mu czynności, które na domowym komputerze potrafiłby wykonać znacznie szybciej. To generuje wysoki poziom stresu, bardzo niekorzystny w pracy, który dodatkowo redukuje możliwości pracownika. Próbując wykonać niektóre czynności dowiaduje się on, że są możliwe w programie podstawowym, jednak sposób ich wykonania jest skomplikowany. Metodą prób i błędów często dochodzi on do rozpoznania nieznanych dotąd możliwości przestarzałych narzędzi. Ponieważ programiści ukryli w swoich dziełach ogromną liczbę funkcji.

Damy radę

Programiści, bazując na zdobytych doświadczeniach, tworzą oprogramowanie komercyjne, którego działanie jest w pełni dopasowywane do charakteru pracy w konkretnej branży, w danym przedsiębiorstwie i na konkretnym stanowisku. To znacznie więcej, niż intuicyjność – to program, którego każdy element zaprojektuje się, by spełnił potrzeby, dodając wszystkie funkcje, na których zależy managerom i pracownikom. To tworzenie aplikacji dedykowanej od podstaw. To wykorzystanie nowatorskich systemów po to, by pracownik nie był skazany na ogólne oprogramowanie i jego zbyt szerokie tak naprawdę funkcjonalności. Istnieją specjalne firmy badawcze i informatyczne, które oferują programy dla firm, programy na zamówienie, komercyjne oprogramowanie szyte na miarę. Im dokładniejsze wytyczne, tym lepszy efekt ich pracy. Oferują one minimalizm i dokładność maksymalizujące wyniki pracy, co może okazać się kamieniem milowym w rozwoju całej firmy, dzięki zindywidualizowaniu firmowego software’u, co da najlepszy możliwy zestaw dla każdego działu.


Prowadzenie badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie, a co za tym idzie, wykorzystuje się je niezwykle często w różnego rodzaju projektach. W trakcie ich trwania główną rolę odgrywa nic innego jak obserwacja i obiektywne opisywanie wniosków.

Zalety badań obserwacyjnych

Metoda obserwacyjna posiada wiele zalet. Jedną z nich jest fakt, iż badane środowisko lokalne nie zostaje zmienione po zakończeniu projektu. Aby poznać fakty w sposób celowy i dokładny, należy zastosować obserwację naukową. Dzięki temu wnioski z prowadzonych badań są usystematyzowane i naukowe, a zatem można je wykorzystać w innych naukowych badaniach. Metoda obserwacyjna należy do grona najstarszych metod, a jej elementy można wykorzystać praktycznie w każdym badaniu. Przed przystąpieniem do właściwego procesu badawczego, warto skonstruować tzw. schemat obserwacyjny. Dzięki niemu, badanie będzie łatwiejsze, ponieważ przebiegać będzie według ściśle określonego scenariusza. Stworzony przewodnik obserwacyjny pomaga również w potwierdzaniu, bądź zaprzeczaniu postawionych hipotez. Z uwagi na przydatność tej metody jest ona również stosowana w badaniach medycznych sektora naukowego i biznesowego, farmaceutycznego.

Realizowanie badań obserwacyjnych

Każdy projekt badania obserwacyjnego, podobnie jak badania kliniczne, jest obłożony wieloma regulacjami i wymogami. Wszystko musi odbyć się zgodnie z zapisami polskiego prawa, w tym przede wszystkim Prawa farmaceutycznego. Spełnienie tych wymogów jest bardzo trudne, dlatego do realizacji badań obserwacyjnych wybiera się tylko najlepsze agencje CRO i firmy badawcze. Tylko one gwarantują rzetelność i wiarygodność wyników. Dysponują one doświadczonymi zespołami analitycznymi i realizacyjnymi, które przystępują do prowadzenia badania obserwacyjnego niemal natychmiast po otrzymaniu zlecenia, konsultując z zamawiającym, zwykle dużą firmą farmaceutyczną bądź instytucją naukową, szczegóły metodologiczne. Na tym etapie nie można pominąć żadnych wymagań i uwarunkowań projektu, trzeba dopilnować także wielu formalności. Dzięki temu organizacja badań obserwacyjnych będzie przebiegać bez zarzutu.

Badania obserwacyjne i badania kliniczne

Pomiędzy badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi jest znacząca różnica – badania kliniczne prowadzone są zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu leku na rynek. To bardzo czasochłonne i kosztochłonne projekty. Dostarczają bardzo dużej ilości danych, koniecznych do przeprowadzenia zaawansowanych analiz i zbudowania skomplikowanych modeli. To na ich podstawie decyduje się o wprowadzaniu na rynek nowych produktów farmaceutycznych. Badania obserwacyjne przeprowadza się już po tym, jak lek zostanie dopuszczony do obrotu.


Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe swojej marki oraz produktów?

Zanotowałeś w ostatnim czasie spadek zysków ze sprzedaży i obawiasz się, że jest to związane z utratą zaufania Klientów do Twojej marki? Dowiedz się zatem, jakie korzyści możesz odnieść decydując się na realizację badań market research. Wskazujemy najskuteczniejsze techniki badań marketingowych.

To od Klienta zależy sukces Twojej firmy

Każda firma chcąc zachować konkurencyjność na rynku, stoi przed koniecznością poczynienia kompleksowych działań w celu systematycznego pozyskiwania nowych Klientów, a także zapobiegania sytuacji utraty dotychczasowych. Badania marketingowe są pod tym względem niezwykle przydatnym narzędziem.

 

Warto zadbać przede wszystkim o wysoką jakość obsługi, gdyż jak dowodzą ogólnopolskie badania przeprowadzone przez firmę badawczą Biostat, zdecydowana większość (niespełna) 70% Klientów odchodzi do konkurencji w przypadku niewłaściwego ich obsłużenia w punkcie sprzedażowym. Co gorsza, konsumenci powszechnie dzielą się negatywnymi doświadczeniami z bliskimi osobami – osobiście oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są natomiast zazwyczaj skłonni zapłacić aż do 10% więcej za nabycie produktu, jeżeli jego sprzedaż wiąże się z miłą i profesjonalną obsługą. Aby zweryfikować faktyczną jakość obsługi w oczach Klientów, warto zdecydować się na przeprowadzenie badania tajemniczego klienta.

Zaufanie do marki ma oczywiście również związek z jakością samego produktu.

 

Badania rynku mają więc na celu pozyskanie cennych danych, pozwalających dokonać jego udoskonalenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami nabywców. Dobra firma badawcza powinna w swojej ofercie posiadać m.in. realizację sensorycznych testów konsumenckich. W ich trakcie osobom odpowiadającym profilowi docelowych Klientów przekazuje się do oceny produkt, jego wstępny prototyp, opakowania czy też materiały audiowizualne.

Nowoczesne technologie w badaniach marketingowych

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, warto przeprowadzić badania User Experience z wykorzystaniem innowacyjnych technologii IT, np. Eyetracking czy Clicktracking. Analizie podlegają wówczas ruchy gałek ocznych oraz akcje wykonywane z użyciem myszki podłączonej do komputera. Tym samym poprzez realizację badania marketingowego można dowiedzieć się, na jakie elementy audiowizualne Klient zwraca szczególną uwagę, które budzą w nim pozytywne oraz negatywne emocje, a także jakie wybory konsumenckie jest on w zwiększonym stopniu skłonny podejmować.

 

Nowoczesne rozwiązania stosowane są także w przypadku ilościowych badań ankietowych, prowadzonych np. w celu analizy preferencji zakupowych, satysfakcji klientów czy świadomości marki. Tradycyjne ankiety papierowe oraz wywiady telefoniczne można z powodzeniem zastąpić terenowym badaniem rynku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych z zainstalowaną aplikacją mobilną. Dzięki temu przebieg badania staje się nadzwyczaj szybką i przyjemną czynnością zarówno dla ankietera, jak i osoby udzielającej odpowiedzi.

W jaki sposób wybrać dobrą firmę badawczą?

Aby badania rynkowe pozwoliły na uzyskanie wiarygodnych źródeł informacji, ich realizację należy powierzyć profesjonalnej firmie badawczej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję odnośnie zlecenia usług badań marketingowych:

 • zweryfikuj, czy firma posiada bogate, najlepiej co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie;
 • zapoznaj się z kompetencjami jej pracowników;
 • dowiedz się, jakie stosuje ona procedury w celu zapewnienia nienagannej rzetelności pomiarów;
 • sprawdź, czy firma posiada w swojej ofercie autorskie, dedykowane rozwiązania badawcze.

 

Pamiętaj, że badania marketingowe przyniosą Ci zakładane korzyści biznesowe tylko wówczas, jeżeli zadanie to powierzysz zaufanym specjalistom z branży market research.


Problematyka dystrybucji i kolportażu ulotek reklamowych

Wśród wszystkich działań marketingowych zmierzających przede wszystkim do zwiększenia świadomości istnienia marki oraz do jeszcze lepszej promocji produktów oraz usług, w dalszym ciągu zdecydowanie najważniejsze miejsce zajmuje promocja bezpośrednia, za pomocą środków takich jak dystrybucja i roznoszenie ulotek, jak również poprzez kampanie marketingowe z wykorzystaniem hostess. Są to zdecydowanie najbardziej popularne sposoby prowadzenia tego rodzaju kampanii marketingowych, przynoszące nam zdecydowanie najlepsze efekty w postaci rozrastającej się rzeszy klientów, a to jak wiadomo dla każdego przedsiębiorstwa bardzo ważna, jeśli nawet nie kwestia najważniejsza, nie wliczając badań typu tajemniczy klient.

DYSTRYBUCJA ULOTEK

Dystrybuowanie ulotek reklamowych to przede wszystkim staranne dobranie odpowiedniej grupy docelowej odbiorców, a następnie przygotowanie dostosowanej do nich reklamy w postaci ulotek reklamowych. Należy tutaj także podkreślić, iż dystrybucja ulotek reklamowych prowadzona przez agencję DIVIDA.PL, stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu można sobie dzięki temu zapewnić wysoką efektywność działań marketingowych prowadzonych z naszym udziałem. Bardzo ważne jest tutaj także to, iż nasze działania w ramach dystrybucji ulotek, prowadzone są w oparciu o skrupulatnie przygotowane wcześniej bazy biznesowe klientów, dzięki czemu zawsze z naszymi ulotkami trafiamy do tych klientów, którzy przejawiają zainteresowanie konkretnym produktem, wobec czego też skuteczność naszych działań w tym zakresie okazuje się być niezwykle wysoka.

 

Korzystanie z naszych usług w tym zakresie to przede wszystkim gwarancja jakości i wiarygodności przedstawianej klientom reklamy, o czym świadczy szerokie grono zadowolonych z naszych usług w tym zakresie klientów.

KOLPORTAŻ ULOTEK

Umiejętnie kolportowanie ulotek na terenie konkretnego miasta, bądź też konkretnego obiektu, to także niezwykle istotna kwestia na którą musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę, bowiem dzięki temu działaniu, możemy docierać do bardzo wielu odbiorców. Tutaj jednakże kluczową rolę odgrywa dobór miejsca kolportażu ulotek, bowiem, od tego będzie uzależniona efektywność kampanii. Chodzi nam przede wszystkim o to, iż przed przystąpieniem do samej akcji kolportażu, starannie dobieramy miejsce jej przeprowadzania, aby było ono zgodne z profilem potencjalnego klienta. Wiadomo przecież iż pewne grupy ludzi wybierają podobne miejsca w których można je spotkać. Przykładowo, adresując akcję do przedstawicieli starszego pokolenia, z całą pewnością najlepszym rozwiązaniem będzie kolportaż ulotek prowadzony na przykład w obrębie targowisk miejskich w dni targowe, gdzie na pewno spotkamy wielu przedstawicieli tej właśnie grupy.

 

Rzecz jasna, możemy także przeprowadzać kolportaż adresowy, w oparciu o bazy teleadresowe osób, które zgodziły się przyjmować pod swoim adresem korespondencję reklamową. W takich przypadkach, akcja kolportażu jest nieco bardziej kosztowna, bowiem trzeba tutaj dodatkowo pokryć koszty przesyłki pocztowej, aczkolwiek mamy większą gwarancję skuteczności działania, bowiem w przypadku kiedy klient dostanie reklamę do domu, jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo iż natychmiast ją wyrzuci, bowiem ma tutaj swobodę wyboru oraz wolny czas, aby zaznajomić się z treścią ulotki.

Jako rozszerzenie naszej oferty, proponujemy badania mystery shopping. Polegają one na wcieleniu się w rolę klienta danej placówki, przeprowadzając obserwację zachowań pracowników oraz dokonując obiektywnej oceny jakości świadczonych usług.

 

Jako agencja o wieloletnim doświadczeniu w kwestii prowadzenia tego typu działań związanych z kolportażem ulotek reklamowych, oferujemy naszym klientom gotowe rozwiązania, w oparciu o które można będzie przeprowadzać skuteczne działania reklamowe, charakteryzujące się dokładnością i precyzja działania. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

ROZNOSZENIE ULOTEK

Kolejnym działaniem skierowanym w stronę klienta, i bezpośredniego z nim kontaktu jest roznoszenie ulotek bezpośrednio do domów i mieszkań. Jest to działanie mające na celu dostarczanie okresowe ulotek reklamowych, czy też ofert promocyjnych dzięki czemu klient na bieżąco może zaznajamiać się z promocjami. Działanie to jest na potęgę wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju hipermarkety oraz sieci sprzedaży, dzięki czemu mają one możliwość informowania klientów o nowych promocjach, bądź pojawiających się nowych produktach w ofercie.

 

Tego rodzaju działania przeprowadzane są z wykorzystaniem odpowiednio dobranych pracowników (podobnie jak w przypadku badań tajemniczy klient), którzy przede wszystkim będą charakteryzować się rzetelnością w wykonywaniu powierzonych zadań, bowiem podstawą jest tutaj dostarczenie ulotek i gazetek reklamowych do wszystkich domów i mieszkań w najbliższej okolicy przedsiębiorstwa zlecającego usługę.

 

Gwarantujemy, iż roznoszenie ulotek prowadzone przez naszą agencję, będzie przeprowadzona wyjątkowo sprawnie i efektywnie, tym bardziej, iż jako profesjonalna firma badawcza przeprowadzamy dzięki temu równocześnie badania skuteczności poszczególnych działań marketingowych. Wyniki naszych badań w tym zakresie, pokazują, iż wszystkie trzy wymienione powyżej działania, są praktycznie równe co do skuteczności, aczkolwiek każde z nich powinno być tutaj stosowane w określonych przypadkach, aby osiągnąć maksymalny, możliwy do osiągnięcia poziom wydajności.

AKCJE Z WYKORZYSTANIEM HOSTESS

Bezpośrednia promocja poszczególnych produktów oraz usług z wykorzystaniem hostess, jest jednym z najlepszych sposobów na przekonanie klienta do nowego produktu lub też usługi. Natomiast badania mystery shopping są sposobem na skontrolowanie jakości świadczonych usług. Bardzo często akcje tego typu połączone są na przykład z degustacją produktów spożywczych wdrażanych na rynek, bądź też z prezentacjami oraz rozdawaniem próbek poszczególnych produktów, dzięki czemu przy stosunkowo niewielkim koszcie, można przekonać klienta do zmiany dotychczas używanych produktów. W tego typu działaniach, bardzo dużo zależne jest od samej hostessy bowiem to właśnie jej podstawowym zadaniem jest przekonanie klienta do skorzystania z nowego , konkretnego produktu, a co za tym idzie, jest ona w stanie sprawić, iż poprzez jedną próbkę danego produktu, przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskać stałego klienta.

 

Działania tego typu, przeprowadzamy głównie na zlecenie wytwórców produktów spożywczych, oraz chemicznych środków czystości takich jak proszki do prania, i tego typu produkty. Chodzi tutaj o to, iż hostessy mogą zaprezentować konkretny produkt poprzez przedstawienie jego możliwości na przykład na wystawie w hipermarkecie, centrum handlowym czy też na rynku dużych miast, co pozwala przykuć uwagę zainteresowanych przechodzących obok klientów. Warto tutaj więc podkreślić, iż w tym przypadku uroda, wdzięk i urok osobisty hostessy, będą odgrywały rolę wręcz nadrzędną.

KOŃCOWA ANALIZA DZIAŁAŃ

Na samy końcu, tuż po zakończeniu wszystkich działań przychodzi jeszcze pora na odpowiednie podsumowanie efektywności prowadzonej kampanii, wobec czego musimy tutaj przeprowadzić konkretne podsumowania, obliczenia i analizy, aby określić, czy poszczególny rodzaj działań był wystarczająco efektywny w konkretnym przypadku.

 

Mamy tutaj na myśli zastosowanie odpowiednich narzędzi w celu określenie efektywności poszczególnych działań w zakresie kolportażu i dystrybucji ulotek reklamowych, czy też akcji promocyjnych prowadzonych przez nasze hostessy. Odpowiednio przeprowadzona przez nasze działy badawcze analiza danych zebranych w toku prowadzonych działań marketingowych, pozwala nam na precyzyjne określenie efektywności konkretnego przekazu reklamowego czy też ustalenie tego, czy zastosowana forma promocji, była najodpowiedniejszym środkiem reklamy w tym konkretnym przypadku.

 

Prowadzimy tutaj także wszelkiego rodzaju badania marketingowe za pośrednictwem których w początkowych etapach prowadzonych przez nas działań możemy korygować zakres działań w taki sposób, aby w ostatecznym rozrachunku osiągnąć maksymalnie wysoki poziom sprzedaży wdrażanych produktów czy tez produktów w ofertach promocyjnych. Wykonywane przez nas analizy statystyczne pozwalają nam na jeszcze lepsze osiągnięcie wysokiego poziomu skuteczności prowadzonych działań, wobec czego także stanowią bardzo ważny aspekt działań marketingowych prowadzonych przez naszą agencję badawczą.

 

Zapraszamy więc serdecznie do skorzystania z usług działu marketingowego agencji DIVIDO, wszystkich tych przedsiębiorców, którzy potrzebują działań skierowanych bezpośrednio do klienta. Wszystkich tych, którzy potrzebują skutecznych form reklamy raz promocji produktów swojej firmy. My zaś ze swojej strony zagwarantujemy Państwu maksymalnie wysoki poziom świadczonych usług, a co za tym idzie, efektywność prowadzonych działań. Zapraszamy serdecznie do współpracy.


Działania z zakresu statystyki

W ostatnich latach z coraz większym nasileniem prowadzimy wszelkiego rodzaju działania oparte o statystykę, bowiem okazuje się, iż jest to jedna z bardziej pożytecznych dla biznesu dziedzin nauki, dzięki której zastosowaniu, możliwe jest wyraźne podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż poprzez odpowiednie badania statystyczne, mamy możliwość przeprowadzać działania, mające na celu pozyskiwanie informacji na temat zjawisk masowych, do jakich niewątpliwe będzie należeć zachowanie dużych grup odbiorców dóbr i usług.

 

W przypadku, kiedy rozpoczynamy przeprowadzać badania statystyczne niezbędne do ich poprawnego wykonania będą przede wszystkim odpowiednia wiedza z tego zakresu, jak również umiejętności poparte odpowiednim doświadczeniem. Chodzi tutaj o to, iż badania statystyczne stanowią dość wymagające pole pracy, skutkiem czego też, nie jest łatwo prawidłowo je przeprowadzić i uzyskać poprawne wyniki, których zastosowanie w dalszych działaniach oraz procesach decyzyjnych będzie dla przedsiębiorstwa pożyteczne. Bardzo dobrym przykładem może tutaj być chociażby statystyka medyczna czyli opracowania z zakresu rynku medycznego. Dzięki tego typu opracowaniom i obliczeniom, możemy zapewnić sobie dość dobre podejście do kwestii działań na rynku medycyny, bowiem opracowania te, zawierać będą wszystkie, najbardziej istotne informacje na temat rynku medycznego, których wykorzystanie, rzecz jasna umiejętne przyczyni się do zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa działającego na rynku medycznym.

 

Prowadzimy tutaj także skomplikowane obliczenia statystyczne, których podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie wstępnych analiz wyników badań statystycznych, albowiem wyniki te, zawierają wstępnie wiedzę w dość sporym rozproszeniu. Należy tutaj przeprowadzić wszystkie niezbędne obliczenia statystyczne, aby możliwe stało się prawidłowe i efektywne wykorzystywanie efektów tego rodzaju badań.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wykorzystać potencjał drzemiący w badaniach statystycznych, a co za tym idzie, osiągnąć o wiele lepszy poziom efektywności swojej firmy.


Analizy statystyczne dla farmacji i medycyny

Branża medyczna i farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie branż. Widać to nie tylko w wynikach finansowych, ale też w coraz większym popycie na jej produkty i usługi. Można więc uznać, że przedsiębiorstwa operujące na tym rynku nie muszą już ponosić dużych nakładów na marketing, badania i rozwój. Nic bardziej błędnego. Konkurencja na tym rynku jest ogromna. Każda z firm, niezależnie od wielkości, cały czas musi się rozwijać. Oznacza to inwestycje w wymienionych wcześniej dziedzinach. Z tym zwiążą się jednak ograniczenia prawne i administracyjne, różne w zależności od kraju, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jego placówki, gdzie sprzedawane są jego produkty i usługi. To właśnie dlatego badania kliniczne, obserwacyjne, czy edukacyjne danego leku są przeprowadzane kilka lat i taj istotny jest wybór firmy badawczej, systemu badawczego i zespołu odpowiedzialnego za statystykę medyczną obsługującą dane badanie.

Jak odpowiednio przygotować badanie

Najlepsze firmy badawcze dysponują bardzo dużym doświadczeniem w dziedzinie różnych badań medycznych, realizowanych dla sektora biznesowego, jak i naukowego. Posiadają zespoły badawcze, a także analityczne, specjalizujące się w badaniach klinicznych faz I-IV, obserwacyjnych, edukacyjnych, statystyczno-epidemiologicznych. To oczywiste, że im lepszy zespół, różnorodny i z dużym doświadczeniem, tym lepiej zadba o obsługę danego projektu badawczego. Przy czym najistotniejsze jest ustalenie już na początku procesu szczegółów realizacji, biorąc pod uwagę analizy statystyczne, która mają zostać przeprowadzone po zebraniu danych. O tym, że to kluczowa kwestia łatwo się przekonać. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której nie przemyślano kwestii medycznych analiz statystycznych przed projektem, zebrano masę danych, po czym okazało się, że nie da się na ich podstawie sporządzić zaawansowanych modeli, czy przeprowadzić testów istotności (potocznie „nic nie wychodzi”).

Opracowania statystyczne

Powtórzmy: najistotniejsze nie jest zebranie dużej ilości informacji, tylko jak największej ilości istotnych danych. Rzetelnych i sprawdzonych. Dzięki temu medyczne opracowania statystyczne posiadają wartość naukową. Dodatkowo, po przeprowadzeniu analiz, testów i zbudowaniu modeli, formułowany jest raport, spełniający standardy czasopism listy filadelfijskiej, co oznacza bardzo wysoki poziom publikacji. Do analiz wykorzystuje się zarówno istniejące, sprawdzone pakiety statystyczne (np. SPSS), jak i budowane przez sam zespół statystyczny oprogramowanie, głównie bazodanowe. Wśród analiz i testów przeprowadza się m.in. analizy opisowe, porównawcze, korelacji, istotności, przeżywalności. Raporty statystyczne stanowią następnie podstawę rozwoju danej firmy czy badań w instytucji naukowej.


Badania marketingowe pozwalające dowiedzieć się więcej

Chcąc aktywnie odpowiadać na potrzeby rynku należy przeprowadzać solidne badania marketingowe. Pozwolą one między innymi na:

 1. sprawdzenie efektywności działań promocyjnych – sprawdzić jak podejmowana działania oddziałują na sprzedaż lub rozpoznawalność marki
 2. uzyskanie opinii na temat wizerunku marki
 3. dostrzeżenie wspólnych cech odbiorców danej marki.

 

Celem przeprowadzenia badań marketingowych jest uzyskanie danych, które będą podparte profesjonalnymi badaniami i które pozwolą na ustalenie planu rozwojowego firmy adekwatnego do rzeczywistej sytuacji firmy.

Dbając o dobro respondenta dba się
o jakość badań

Zbieranie informacji, które będą prawdziwe i wartościowe jest jednak procesem obarczonym różnymi niebezpieczeństwami. Człowiek, który będzie wypowiadał się w danej kwestii nie zawsze musi mówić prawdę. Ludzie mają tendencję do mówienia tego, co jest powszechnie mile widziane. Często ich odpowiedni nie są wyrazem tego, co rzeczywiście myślą, ale są ich przekonaniami. Inną kwestią natomiast są czynniki, które wpływają na ukształtowanie takiej czy innej opinii.

 

Chcąc uzyskać dane, które będą rzeczywiście wartościowe udoskonala się ciągle już istniejące metody. Dziś dużo uwagi przykłada się do wygody respondenta w czasie wykonywania badania, a także do umożliwienia mu swobodnego wypowiada swoich opinii, które nie będą poddawane ocenie.

Pozwól mówić swoim odbiorcom

Do metod, które pozwalają zrozumieć zachodzące zjawiska zalicza się między innymi:

 • FGI – zogniskowany wywiad grupowy, który prowadzony jest przez moderatora
 • IDI – indywidualny wywiad pogłębiony
 • eksperyment polegający na próbie zastosowania rozwiązań
 • obserwację, który opiera się na podglądaniu danej grupy
 • metodę delficką, która bazuje na opiniach ekspertów z konkretnej branży
 • metodę komparatywną opierającą się na porównaniu podobnych przedmiotów.

Do badań marketingowych zalicza się także nowy typ metod pomiaru: badania neuromarketingowe, które zakładają, że 5% procesów myślowych to myślenie świadome, a aż 95% myślenie nieświadome. Metody te mają na celu poznanie reakcji klienta na dany bodziec np. opakowanie, film, postać poprzez bezpośredni pomiar aktywności mózgu. Dzięki rozwojowi badań neuromarketingowych będzie możliwe poznanie prawdziwych opinii klienta.

Badania marketingowe pozwalają pójść dalej

Można wyróżnić trzy cele przeprowadzania badań marketingowych, a są to:

 1. eksploracja – zrozumienie przedmiotu badania
 2. opis danej sytuacji poprzedzony wnikliwą obserwacją
 3. wyjaśnienie, czyli zrozumienie dlaczego coś się wydarza.

Większość badań posiada elementy wszystkich trzech celów. Badania marketingowe pozwalają na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a zatem na szybkie odpowiadanie na aktualne potrzeby rynku.


Tajemniczy klient jako sposób na większe zyski

W epoce Internetu komunikujemy się ze sobą szybciej i intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej, co ma swoje konsekwencje w strategii prowadzenia biznesu. Dziś to relacje z klientem w znacznie większym stopniu niż nasza oferta decydują o sukcesie prowadzonego biznesu.

Customers Experience Design

Pojęcie to oznacza projektowanie doświadczenia klienta w momencie styczności z Twoją marką. Powszechnie wiadomo, że świetna obsługa klienta gwarantuje jego powrót, ale nie tylko. W większości wypadków klient zadowolony z naszej obsługi podzieli się swoimi doświadczeniami ze znajomymi. Ma to również swoje negatywne konsekwencje, osoba niezadowolona również im o tym powie.

 

O tym jak ważna jest sama obsługa i kontakt z klientem, świadczy badanie marketingowe wykonane przez instytut badawczy Biostat. Zrealizowane badanie pokazuje, że prawie połowa osób rozważająca zakup produktu lub usługi jest skłonna zapłacić do 40% więcej, jeśli są obsługiwani według najwyższych norm jakości. Bardzo często skupiamy się na zaprojektowaniu standardów obsługi klientów, czyli pewnych ram oraz wzorców zachowań w określonych sytuacjach, zapominając o sprawdzeniu ich działania lub co gorsza zweryfikowaniu, czy na pewno zawsze są one stosowane.

Tajemniczy Klient jako weryfikacja standardów obsługi

Rozwiązaniem tego problemu jest badanie tajemniczego klienta.  Można go zlecić profesjonalnej firmie badawczej, aby ograniczyć koszty i otrzymać fachową pomoc. Proces badawczy składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest omówienie wizji i profilu firmy chcącej przeprowadzić badanie oraz  zazwyczaj weryfikacja obecnych standardów obsługi.

 

Następnie przechodzi się do ustalenia scenariuszy wizyt, tak aby tajemniczy klient mógł przetestować różne sytuacje, które mogą wystąpić. Kolejnym etapem jest już właściwie badanie, czyli wizyta anonimowej osoby, która działa w ramach określonego wcześniej scenariusza. Przypatruje się ona elementom, które wcześniej były ustalone ze  zlecającym, oraz po wizycie dokonuje ich oceny.

 

W konsekwencji otrzymujemy zbiorczy raport, zawierający nie tylko dane statystyczne, ale również opracowanie merytoryczne oraz wskazówki jak poprawić standardy, aby klient był bardziej zadowolony. Jeśli nie posiadasz w swojej firmie standardów obsługi, takie badanie pozwoli je określić. Z reguły firmy badawcze pomagają stworzyć tego typu procedury.

Pozyskuj nowych klientów, ale też nie trać obecnych

Pozyskanie nowego klienta jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie obecnego, dlatego tak ważny element stanowi zadowolenie z obsługi. Warto jednak podkreślić fakt, że kluczowe jest odpowiednie dobranie wskaźników zadowolenia klientów, nie zawsze skuteczny okazuje się współczynnik powracających klientów.

Efekty przede wszystkim

Aby badanie tajemniczego klienta było jak najbardziej efektywne, powinniśmy monitorować sytuację na przestrzeni dłuższego czasu.  John Wanamaker, powiedział że połowa pieniędzy wydawana na marketing wyrzucana jest w błoto. W dzisiejszych czasach, nawet tak z pozoru subiektywne sprawy jak obsługa klienta mogą być dla nas mierzalne. Nie warto więc wyrzucać pieniędzy w błoto, ale monitorować jakość swojej obsługi oraz ulepszać wdrożone standardy. Zadowolony klient powróci i to nie sam, ale ze swoimi znajomymi. 


Brand awareness research – czyli jak zweryfikować świadomość marki

Daniel Kahneman w książce pt. „Pułapki myślenia” dowodzi, że już jednokrotne zetknięcie się klienta z marką skutkuje tym, że podczas kolejnego z nią kontaktu odczuwa wrażenie, że skądś ją kojarzy. Świadomość marki odgrywa ogromne znaczenie marketingowe – zwłaszcza w kategorii produktów szybko zbywalnych (FMCG) oraz leków, kosmetyków i suplemementów diety.

 

Niestety przedsiębiorcy zwykle próbują konkurować za pomocą obniżania ceny, aby zwiększyć wyniki sprzedażowe. Nie tędy jednak droga. Klienci nie chcą tańszych produktów, lecz preferują takie, które w ich świadomości niosą ze sobą określoną wartość. Dlatego tak ważne jest kształtowanie świadomości marki.

Czym jest świadomość marki?

Poprzez pojęcie świadomości marki (brand awareness) należy rozumieć jej rozpoznawalność w grupach – zwłaszcza docelowych – klientów. Stanowi ona zwłaszcza efekt podjętych działań na rzecz komunikacji marki, w tym między innymi z wykorzystaniem przekazu reklamowego. Należy jednakże mieć na uwadze, że znajomość marki może wynikać z innych czynników, takich jak chociażby rekomendacje ze strony dotychczasowych użytkowników danego brandu (znajomi, członkowie rodziny, internauci etc.). Brand awareness to zatem ukształtowanie w umysłach konsumentów skłonności do kojarzenia określonej marki z odpowiednią kategorią produktów.

 

Warto zdawać sobie przy tym sprawę z tego, iż świadomość na tle marek konkurencyjnych może ulegać stałym wahaniom. Na rynku ciągle pojawiają się bowiem nowe marki rozszerzające grupę niewiele różniących się pomiędzy sobą produktów, które są przedmiotem intensywnej reklamy. Dlatego też konieczne staje się systematyczne prowadzenie monitoringu trendów. Zwłaszcza dlatego, że klient chcąc zaoszczędzić cenny dla siebie czas, zapewne podczas zakupów sięgnie po ten produkt na półce, którego marka w największym stopniu zakorzeniła się w jego świadomości.

Badania marki – brand awareness research

Prowadzone działania marketingowe nawet w przypadku przeznaczania na ten cel ogromnej puli budżetu mogą nie być skuteczne. Stanie się tak wówczas, jeżeli komunikacja marki nie będzie w należytym stopniu odpowiadać na potrzeby konsumentów z grup docelowych. W związku z tym konieczne jest prowadzenie systematycznej analizy. W przeciwnym razie tak naprawdę nie wiemy, czy wydawane pieniądze przynoszą wymierne rezultaty czy jedynie stanowią niepotrzebne obciążenie dla firmy.

Analiza treści w mediach społecznościowych

Często przedsiębiorcy próbują za wszelką cenę ograniczyć koszty prowadzonych badań świadomości marki i decydują się na najtańszą opcję jaką stanowi analiza treści pojawiających się w Social media. Wówczas badacz dokonuje systematycznego monitoringu komunikatów, zwracając uwagę na częstotliwość wspominania przez internautów o określonych markach w kontekście wskazanych wcześniej kategorii produktów.

 

Jak się jednak okazuje, wiarygodność tego rodzaju pomiarów pozostawia sporo do życzenia. Przede wszystkim dotychczasowe badania pokazują, że tylko 30% internautów bierze aktywny udział w dyskusjach na temat produktów – cała reszta pozostaje biernymi obserwatorami. Poza tym często w przestrzeni mediów społecznościowych zakładane są fikcyjne konta – np. w celu prowadzenia kampanii marketingu szeptanego. Dlatego tak ważna jest weryfikacja świadomości marki w toku ilościowych badań opinii.

Ankietowe badania świadomości marki

Najbardziej wiarygodnym sposobem na weryfikację znajomości marki przez klientów jest przeprowadzenie badania sondażowego. W tym celu uzasadnienie znajduje zarówno technika CATI (badanie telefoniczne), CAWI (sondaż internetowy), PAPI (ankieta papierowa), a także CAPI (wywiady ankietowe prowadzone z użyciem aplikacji mobilnej). W przypadku natomiast chęci uchwycenia trendów odnośnie świadomości marki względem konkurencji, najlepszym rozwiązaniem będzie realizacja systematycznych badań opinii w panelu konsumenckim.

Trzy wymiary brand awareness

Świadomość marki może być badana na trzech poziomach:

 

świadomość TOM (Top od Mind awareness) – jest to najwyższy poziom zakorzenienia się marki w świadomości konsumenta. Do osób badanych kierowane jest pytanie o to, która marka w danej kategorii produktów przychodzi im do głowy jako pierwsza i może ono brzmieć następująco: „Które marki kojarzą się Panu z produktami z kategorii odzieży sportowej”. Wysoka świadomość TOM w grupie docelowych klientów powinna być kluczowym celem przedsiębiorstwa chcącego zwiększyć sprzedaż;

• świadomość natychmiastowa/spontaniczna (spontaneous brand awareness) – respondentów w tym przypadku prosi się o wskazanie bez pomocy ankietera nazw wszystkich znanych sobie marek z określonego segmentu. Pozwala to na późniejszym etapie analizy stworzyć ranking świadomości marki, uwzględniający wagi dla wskazań poszczególnych marek na kolejnych pozycjach;

 

znajomość wspomagana (prompted brand awareness) – stanowi ona najniższy poziom świadomości marki. Uczestnikom badania prezentowana jest lista marek z danej kategorii produktów, a następnie zadaje się im pytanie o to, czy mieli dotychczas okazję o nich usłyszeć. W celu weryfikacyjnym warto na liście umieścić chociaż jeden brand niezwiązany z badanym segmentem.


Nie masz pojęcia jak zwiększyć sprzedaż? Postaw na badania marketingowe!

Twoja firma nie osiąga tak wysokich zysków, jakie początkowo sobie zaplanowałeś? Chciałbyś odmienić ten niekorzystny stan rzeczy i wreszcie ruszyć z miejsca? Jeżeli podejmiesz decyzję o realizacji badań rynku, wkrótce możesz osiągnąć dominującą pozycję w branży. Dowiedz się zatem czego mogą takie pomiary dotyczyć oraz w jaki sposób przekładają się na zwiększenie przychodów.

Badania marketingowe pozwolą rozpoznać potrzeby Klientów

Przede wszystkim musisz być świadomy faktu, iż przeprowadzone w sposób prawidłowy badania marketingowego dostarczą Ci cennych insightów konsumenckich. Są to podane w przystępnej formie informacje na temat cech docelowych klientów, a także ich potrzeb – zwłaszcza tych, których nie są świadomi. Rezultatem badania jest kompleksowy profil psychograficzny oraz demograficzny idealnego klienta. Posiadając taką wiedzę jesteś stanie w sposób właściwy planować działania marketingowe i optymalizować wydatki przeznaczane na ten cel. Dowiesz się jakie są nawyki konsumenckie klientów. Zdołasz odpowiedzieć sobie na pytanie o to, w jakich miejscach dokonują oni zazwyczaj zakupów oraz jakie okoliczności temu towarzyszą.

Jakie techniki mogą być wykorzystywane?

W ramach realizacji badań marketingowych możliwe jest zastosowanie szeregu różnorodnych metod badawczych. Mogą one przybierać zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy. W pierwszym przypadku będą to przede wszystkim ankiety telefoniczne, terenowe, internetowe oraz papierowe. Obecne trendy w ramach realizacji projektów market research zmierzają zdecydowanie w kierunku wdrażania elektronicznych rozwiązań. Przeprowadzenie ankietyzacji w panelu online do minimum skraca bowiem czas badania, nawet do kilkudziesięciu godzin! Zamawiający zyskuje także możliwość bieżącego wglądu do graficznych raportów wynikowych, które są generowane w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe to zarazem zastosowanie szerokiego wachlarza technik jakościowych pomiarów. Są to zarówno wywiady indywidualne, jak również grupowe badania fokusowe, w których bierze udział do 7 osób. Uczestnicy dyskutują wspólnie na zadany temat, inspirują się wzajemnie i prowokują do przemyśleń. Efektem tego rodzaju badania marketingowego są wspólne konkluzje, do których dochodzą badani. W celu pozyskania kreatywnych insightów konsumenckich warto wzbogacić również wywiady FGI o wykorzystanie technik projekcyjnych. Mogą być to na przykład kolaże, testy niedokończonych zdań czy też metody personifikacji.

Podsumowanie

Osiągnij zatem wymierne korzyści biznesowe za sprawą realizacji badań marketingowych. Nieważne w ramach jakiej branży działasz, na pewno potrzebujesz wiarygodnej wiedzy o klientach i ich potrzebach, na której zdołasz oprzeć kluczowe decyzje.


Na czym polega badanie rynku metodą Cati?

Wiemy dobrze, że w dzisiejszych czasach najcenniejszym zasobem jest czas. Interesuje nas zebranie jak największej liczby informacji i oczywiście w jak najkrótszym czasie. Pytanie tylko, jak można przeprowadzić badanie rynku szybko i zarazem efektywnie?

 

 

 

 

Czym są badania rynku?

Jeśli interesuje nas sytuacja w określonym segmencie rynku, to właśnie badanie rynku pozwoli na zebranie informacji na temat jego funkcjonowania. Chodzi o poznanie kluczowych mechanizmów działania.

 

Badając rynek możemy poznać czego chcą klienci, czy produkt jest pozytywnie odbierany i jak działają konkurenci firmy. Wiele jest metod zbadania takich zjawisk. Jednak najbardziej popularną z nich stanowi metoda Cati.

Wywiady Cati – na czym to polega?

Zacznijmy od rozwinięcia tego skrótu. Cati z języka angielskiego to Computer Assisted Telephone Interview. Badanie rynkujest wówczas prowadzone z wykorzystaniem metody polegającej na przeprowadzeniu ankiety w formie rozmowy telefonicznej z respondentem. Jej przebieg jest wspomagany systemem komputerowym, stworzonym specjalnie do tego celu.

 

Teleankieter odczytuje respondentowi pytania właśnie z przygotowanej wcześniej ankiety wprowadzonej w systemie i zaznacza tam odpowiedzi respondenta.

 

Wykorzystując tego typu program komputerowy, możemy szybko gromadzić dane dotyczące realizowanego badania. Mamy na bieżąco wgląd w wyniki, bez konieczności prowadzenia wersji papierowej ankiety. Dodatkowo możemy odpowiednio dobrać próbę respondentów i opracować listę pytań kwestionariuszowych.

 

Te wszystkie wskazane wyżej cechy właśnie powodują, że Cati jest tak bardzo popularną metoda badania rynku.

Do czego służy CATI?

Przede wszystkim do zbierania informacji, zazwyczaj o charakterze typowo ilościowym. Wykorzystując tę metodę można zbadać opinię publiczną, a także przeprowadzić badania rynku komercyjnego. Można w ten sposób szybko i efektywnie zebrać interesujące nas informacje na temat produktu czy marki. Metoda CATI jest bardzo przydatna w pomiarach satysfakcji klienta czy rozpoznawalności marki. Jeśli chcemy zbadać co klient mysi o produkcie i jak go widzi, wówczas wywiady telefoniczne na pewno się sprawdzą.

Co nam daje metoda Cati?

Gwarancję szybkiego i efektywnego zebrania informacji. I przede wszystkim niskim kosztem. Cati jest metodą, która pozwala wiele zaoszczędzić i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Zwykle respondent udzielając odpowiedzi przez telefon jest bowiem skłonny do udzielania szczerych odpowiedzi – gdyż odnosi wrażenie anonimowości.

 

Metoda ta daje pełną kontrolę nad przebiegiem badania i doborem próby. Jest idealna, jeśli chcemy zebrać potrzebne nam informacje szybko, tanio i rzetelnie.


Wypełniaj płatne ankiety – zarabianie nigdy nie było tak proste!

Zarabianie na wypełnianiu ankiet staje się coraz bardziej popularnym sposobem na dodatkowe środki finansowe dla osób, które przy stałej pracy chcą dorobić. Nie są jednak dyspozycyjni, by nawiązać stałą współpracę z jakąś firmą. Dlatego zarobkowanie online staje się dla takich osób wygodniejsze, pozwala bowiem na uzyskanie dodatkowych środków finansowych przy samodzielnym ustalaniu godzin pracy.

Praca online – najwygodniejszy sposób na dorabianie

Nie da się zaprzeczyć, że jeśli chodzi o możliwość dorabiania właśnie praca online będzie najwygodniejsza, daje nam największy komfort i nie ogranicza. Dlatego płatne ankiety online cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród osób szczególnie młodych szukających dodatkowej pracy. W wielu przypadkach osoby wypełniające ankiety za pieniądze to studenci, którzy po zajęciach mogą w taki sposób zarobić parę złotych.

Dlaczego firmy zlecają ankiety?

Możliwość zebrania informacji o własnej działalności jest niezwykle korzystna, dlatego nie powinno być zaskoczenia, że firmy z takiej możliwości korzystają i prowadzą badania opinii publicznej, by w ten sposób wiedzieć o swojej działalności więcej. Jednak obecnie trudno znaleźć solidnego badanego bez jego wynagrodzenia. Tak zrodził się rynek płatnych ankiet online, który w tym momencie doskonale się rozwinął i ma bardzo szeroki charakter.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zarabiania na wypełnianiu ankiet badany będzie dużo bardziej zaangażowany w to co będzie robił niż w momencie, gdy ma wypełniać ankietę za darmo. Jeśli będzie opłacany można przypuszczać, że do badania podejdzie poważnie i będzie starał się je prawidłowo wypełnić wiedząc, że od tego zależeć może czy dostanie kolejne zaproszenia na płatne badania. Dla firmy taka osoba jest niezwykle cenna, gdy rzeczywiście do wykonywanego badania podejdzie poważnie.

Jakie zyski z badań?

Najważniejsze dla firm, które zlecają badania będzie to, że uzyskiwać mogą konkretne informacje na temat swojej działalności i dzięki temu mogą ją udoskonalać. Między innymi takie kwestie jak:

 • kiedy klienci kupują najwięcej
 • jaki jest wiek kupujących
 • jaka płeć przeważa wśród kupujących
 • które produkty sprzedają się najlepiej
 • jakie usługi budzą największe zainteresowanie.

Oczywiście zakres pytań i tym samym zakres odpowiedzi uzależniony będzie od firmy, dla której badanie jest wykonywane. Jeśli tylko pytania są dobrze ułożone a badany przyłoży się do wypełnienia ankiety, zarabianie uczestnika będzie szło w parze z  zyskiem firmy zlecającej realizację badania.


Dlaczego warto badać poziom satysfakcji klientów i jak to robić?

Notujesz w ostatnim czasie spadki wyników sprzedaży i nie masz pojęcia z czego to wynika? Coraz częściej słyszysz o tym, że Twoi klienci wybierają ofertę konkurencyjnych firm? Całkiem prawdopodobne, że w którymś miejscu popełniłeś błąd, który spowodował rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami klientów a poziomem ich zaspokojenia. Dowiedz się zatem w jaki sposób to sprawdzić, aby zidentyfikować te obszary, które wymagają usprawnienia.

Badania satysfakcji w oparciu o metodę SERVQUAL

Najlepszym sposobem na to, aby zidentyfikować elementy wzbudzające rozczarowanie, jest wykorzystanie metody SERVQUAL. Jej powstanie zawdzięczamy amerykańskim uczonym, którzy prowadzili badania pod przewodnictwem A. Parasuramana – cenionego profesora. Uczestnicy badania satysfakcji klientów oceniają zarówno obecną sytuację (pytanie o to, jak jest), jak i wskazują, jak ich zdaniem poszczególne elementy powinny wyglądać. Dzięki temu możliwe jest nie tylko stwierdzenie obszarów wymagających zmian. Jesteśmy także w stanie dowiedzieć się, w jakim stopniu ewentualne niedociągnięcia wpływają na ogólną satysfakcję. Może się chociażby okazać, że określony element jest uznawany przez klientów jako wymagający zmiany, jednak tylko w niewielkim stopniu wpływający na zadowolenie.

Nowoczesne techniki badania opinii klienta

Dawno już minęły czasy, kiedy prym wiodły badania ankietowe prowadzone z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy. Dzisiaj znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizacja pomiarów satysfakcji klientów stosując najnowsze zdobycze technologii. Wartą rozważenia opcją jest realizacja pomiarów posługując się w tym celu aplikacją online. Pozwala ona klientom oceniać poszczególne elementy zarówno na laptopie, jak i smartfonie. Dużo jest większe prawdopodobieństwo wypełnienia ankiety, kiedy nudzimy się w kolejne do lekarza czy spędzamy akurat czas w pociągu wracając z uczelni czy pracy.

 

Jednym z najciekawszych rozwiązań na rynku jest aplikacja służąca ankietyzacji online SurvGo. Jest to oprogramowanie stworzone przez agencję badawczą Biostat®. Jej pozytywną cechę stanowi wysoka prostota obsługi – zarówno dla administratora, jak i klientów dokonujących ocen. Mogą oni chociażby korzystać z graficznych fotografii, które pozwalają oceniać jakość obsługi i produkty za pomocą mimiki twarzy. Dzięki temu mogą wystawić oceny odnoszące się do wielu różnych obszarów tak naprawdę w kilka minut.

Badania jakościowe zadowolenia klientów

Istnieje także możliwość głębszego sięgnięcia do motywów, które skłaniają klientów do tego, aby rezygnować z oferty. W tym celu świetnie sprawdzają się jakościowe badania satysfakcji klientów, takie jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione) lub FGI (zogniskowane wywiady grupowe). W obu przypadkach nad przebiegiem badań czuwa doświadczony moderator. Jest on w stanie tak pokierować dyskusją, aby klienci sami chcieli dzielić się motywami własnych zachowań.

Podsumowanie

Nie strać więc szansy na rozwój swojej firmy. Zdecyduj się na przeprowadzenie badań opinii klientów i na ich podstawie wprowadź potrzebne zmiany.


O czym nie można zapominać w procesie badawczym?

Wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe sposoby dotarcia do klienta. I tak w badaniach marketingowych, ale także w innych typach badań obserwuje się wzrost wykorzystania innowacyjnych metod. Należy jednak zauważyć, że mimo tego, iż pojawiają się nowe środki dotarcia do konsumentów to ciągle badanie zapośredniczone w język oraz zawarte w nim wzorce kulturowe.

 

Najważniejszy jest konkret

W kwestii przeprowadzania badań bardzo ważne jest, aby we właściwy sposób został sformułowany cel badania, który przede wszystkim powinien być jasny, konkretny, a przy tym nie wykraczał poza umiejętności badacza i posiadane narzędzia. Przeprowadzenie badania marketingowego związane jest z postawieniem hipotez, który będą:

 • precyzyjnie sformułowane;
 • logiczne;
 • sprawdzalne empirycznie.

 

Co więcej właściwa konkretyzacja badanego zagadnienia wpływa na wzrost możliwości osiągnięcia naukowego sukcesu oraz polepszenie skuteczności swoich działań.

 

Człowiek zawsze jest w języku

Wykorzystując w procesie badawczym innowacyjne metody badawcze takie jak panele konsumenckie należy mieć na uwadze, że w każdej sytuacji badany pozostaje pod wpływem społecznym, który kształtuje jego postawy i zachowania, co przekłada się na udzielane odpowiedzi. Komunikacja online także zakotwiczona jest w język, a sam badany podlega wpływom społecznym czy sytuacyjnym np. konformizm wobec norm.

 

Badania dla wielu tematów

Zwracając uwagę na istotę badań marketingowych można o nich powiedzieć, iż w głównej mierze uwzględniają one cenę, podaż i popyt. Jednak w ramach tych badań uwzględnia się także takie kwestie jak:

 • dystrybucja – skuteczność i efektywność dotychczasowej dystrybucji;
 • produktu/usługi – związane z wprowadzaniem nowych produktów (oceny, opakowania, nazwa);
 • komunikacja z rynkiem – skuteczność i efektywność stosowanych instrumentów komunikacyjnych;
 • konkurencji – poznanie konkurencji i porównanie z ofertą własną;
 • konsumentów/odbiorców i ich zachowań – segmentacja rynku.

 

Perspektywa zmienia sposób widzenia

W istocie należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie badania marketingowego może w pozytywny sposób oddziaływać na podejmowane działania, a także zwiększać ich skuteczność i efektywność. Jest rzeczą szalenie ważną, aby nie zapominać o tym, iż na zachodzące zjawiska należy spoglądać z wielu perspektyw z uwzględnieniem ich językowej treści, gdyż jedna perspektywa lub zła mogą dawać obraz zakłamany, całkowicie inny od tego, z czym styka się rzeczywistość.


Zastosowanie badań marketingowych

Regularne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych oraz wyników można uznać jako istotą badania marketingowych, które koncentrują się wyjątkowej sytuacji marketingowej danego przedsiębiorstwa. Natomiast funkcją tychże badań jest dostarczenie informacji, które będą stanowić wsparcie dla kierownictwa w procesie podejmowania decyzji.

 

O badaniach z różnych perspektyw

Omawiany rodzaj badań można podzielić ze względu na kryterium horyzontu czasowego na:

 • badania historyczne
 • badania bieżące;
 • badania perspektywiczne.

Pierwsze z nich dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Zaś badania perspektywiczne prognozują, w jaki sposób będą kształtować się wydarzenia w przyszłości, przy czym przewidywania te bazują na sytuacjach z lat minionych. Badania marketingowe można podzielić także na:

 • ilościowe, które koncentrują się na zmierzeniu badanego zjawiska;
 • jakościowe, czyli dążące do zrozumienia zachodzącego zjawiska.

 

Struktura procesu badawczego

Badania te przeprowadza się w nawiązaniu do podstawowego schematu planu badawczego, który obejmuje sześć faz, a są to:

 • formułowanie problemu;
 • określenie projektu badania;
 • projektowanie metod i form zbierania danych;
 • projektowanie próby i zbieranie danych;
 • analiza i interpretacja danych;
 • przygotowanie sprawozdania.

 

Jak ocenić przeprowadzony proces badawczy?

W celu dokonania oceny badań marketingowych stosuje się następujące kryteria:

 • trafności – umożliwia poprawną interpretację wyników przez odbiorców badania;
 • zgodności – otrzymane wyniki są odpowiednie do postawionego problemu badawczego;
 • stopnia akceptacji – zgoda decydentów w sprawie wykonanego badania;
 • efektywności – uwzględnia stosunek wydatków do płynących korzyści.

 

Poprzez porównanie wzrasta wiedza

Otrzymane wyniki warto porównywać, zestawiać i analizować z innymi punktami widzenia. Do takiej czynności można zastosować na przykład benchmarking, który polega na porównaniu danego aspektu z konkurentami. Porównanie to jest bardzo ważne, gdyż same badania marketingowe  nie dostarczają cennych informacji, lecz dzięki zestawieniu ich z innymi wynikami można zyskać niezastąpioną wiedzę. Inną możliwością zastosowania uzyskanych wyników jest:

 • porównanie ich z wynikami z wcześniejszych badań, co umożliwia ocenę postępów i rozwoju;
 • porównanie ich z normami branżowymi - porównanie osiągnięć firmy lub jej produktów z innymi firmami.

Badania skoncentrowane na rozwój

W kwestii prowadzenia skutecznych działań koncentrujących się na rozwoju firmy warto zwrócić uwagę na potrzeby konsumentów oraz ich oczekiwania. Dzięki przyjrzeniu się podejmowanym działaniom można wyklarować wiedzę, która umożliwi polepszenie efektywności podejmowanych prac. Posłużyć mogą do tego badania marketingowe, które pozwalają na ujęcie prowadzonej działalności wieloaspektowo.

 

Zachowania konsumenckie mają swoje źródło

W kwestii przeprowadzanych badań można ujawnić motywację konsumentów, które wpływają na podejmowane przez nich decyzję. W kontekście konsumpcji można zauważyć, iż na preferencje konsumentów wpływ ma między innymi rodzina spełniając takie funkcje jak:

 • ekonomiczna;
 • wychowawcza;
 • prokreacyjna;
 • ekspresyjna;
 • opiekuńcza.

Realizowanie badań marketingowych nakierowane jest w głównej mierze na funkcję ekonomiczna.

 

Wyniki badań, które można przekuć w działanie

W rodzinie człowiek ma możliwość spełniania swoich potrzeb. A jej funkcja ekonomiczny pozwala na zaistnienie procesu konsumpcji. Zachowania konsumenckie są efektem przyjmowanych wartości, na które został człowiek zorientowany w rodzinie. Poprzez przeprowadzanie procesów badawczych w przywołanym obszarze możliwa staje się:

 • wytyczenie i wskazanie zależności w obrębie badanego zagadnienia Kenia:
 • ocena podejmowanych działań;
 • prognozowanie wyników wprowadzanych zmian;
 • zamiana posiadanych informacji w plany strategiczne.

 

Badanie o wielu możliwościach

Badania marketingowe pozwalają na podejmowanie działań w obszarze różnych wyzwań biznesowych. Przy tym wpływają na podnoszenie skuteczności, jak i efektywności procesu decyzyjnego. Stąd badania te odnajdują zastosowanie w projektach dotyczących wprowadzania zmian oraz definiowania nowych celów rozwojowych. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu problemu możliwe jest:

 • zrozumienie złożoności badanego zjawiska;
 • wskazanie korelacji między poszczególnymi elementami;
 • podjęcie decyzji nakierowanych na konkretne cele.

 

Klient jest centrum badania

W obrębie badań marketingowych można mówić o zaplanowanych zmianach, które dzięki wsparciu zebranej wiedzy pozwalają na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami. Jednocześnie badania te można zastosować, jeśli planuje się wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę czy ma się na celu umocnienie swojej pozycji. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe jest wskazanie potrzeb, motywacji oraz wymagań konsumentów wobec rynku.


Cechy dobrego badania marketingowego

Planowanie strategii rozwojowych wymaga właściwego rozpoznania kondycji firmy oraz wskazania najważniejszych kwestii, które powinny w jak najkrótszym czasie ulec poprawie. Przeprowadzając badania marketingowe można otrzymać informacje, które posłużą tak do budowania pozytywnej wizji firmy, jak i rozplanowania działań skupiających się na realizacji oczekiwań oraz potrzeb odbiorców rynku.

 

Satysfakcja klienta to sukces

Przeprowadzane procesy badawcze skupiają się na wytyczaniu potrzeb, wymagań oraz oczekiwań klientów obecnych, jak i potencjalnym. Przedsiębiorstwo za cel powinno stawiać sobie dostarczenie konsumentów pożądanych przez nich wartości, które następnie przełożą się na osiąganie satysfakcjonujących wyników sprzedażowych. W drodze badań marketingowych wyznacza się następujące etapy:

 • projektowanie badania;
 • dobór próby;
 • wybór i budowa instrumentu pomiarowego;
 • zbieranie danych;
 • sprawdzenie, redukcja oraz analiza danych;
 • prezentacja otrzymanych wyników;
 • wdrożenie projektu.

 

Kontakt z klientem jest koniecznością

Celem wprowadzanych ulepszeń jest wzmocnienie satysfakcji bądź lojalności konsumentów wraz z zdobyciem nowej grupy odbiorców, co przełoży się na realizację planów rozwojowych, a w tym zwiększenie sprzedaży produktów oraz usług. Nowych odbiorców można zyskać z wykorzystaniem wiedzy o nabywcach produktów. Przy czym wiedza ta może także być przydatna, jeśli chodzi o:

 • realizację wyzwań marketingowych;
 • doskonalenie dotychczas prowadzonych działań;
 • kontrolowanie zachodzących postępów;
 • udoskonalenie konkretnej oferty.

 

Cechy, które muszą być spełnione…

Do najważniejszych cech przeprowadzanych procesów badawczych w dziedzinie badań marketingowych zalicza się:

 • regularność;
 • celowość;
 • zachowanie obiektywności.

O regularności można powiedzieć, iż zakłada ona, że badanie powinno być zorganizowane i stanowić stały punkt. Zachowanie systematyczności pozwala na reagowanie wobec zmiennego rynku. Natomiast mówiąc o celowości ma się na myśli, iż prowadzone działania powinny być wykorzystane w kontekście konkretnego zagadnienia, a tym samym powinny wzmacniać proces decyzyjny.

 

Dane wpływają na działania

Odnosząc się do obiektywności uwzględnia się przyjęte standardy oraz zasady, które mają wpływ na jakość zgromadzonych danych. Ważne jest również, aby badanie samo w sobie nie było sugerujące. Realizując badania marketingowe należy skupić się na poprawnym zbieraniu danych, gdyż to w głównej mierze one decydują o efektywnym zastosowaniu wyników.


Copyrights © 2019 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.