Tag: badania opinii publicznej (6)

Badania rynkowe w nowym wymiarze

Przeprowadzanie badań rynku jest znane już od stosunkowo długiego czasu, niemniej jednak trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w tym szczególnym przypadku, stale zmieniają się pewne trendy i tendencje, wobec czego trzeba także do samego procesu badawczego podchodzić w zupełnie inny sposób niż miało to miejsce w początkach tego zjawiska. Chodzi nam tutaj głównie o to, aby zabezpieczyć sobie możliwość przeprowadzania badań rynku z uwzględnieniem jak największej ilości danych oraz informacji, aby uzyskany w ten sposób obraz, był jak najbardziej rzetelnym odwzorowaniem rynku.

 

Należy tutaj także podkreślić, iż współcześnie przeprowadzane przez nas badania rynku, stanowią coraz lepszą podstawę dla wszelkich procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, bowiem w ich przeprowadzaniu opieramy się przede wszystkim na najnowocześniejszych rozwiązaniach badawczych, a co za tym idzie, osiągane przez nas wyniki są zawsze bardzo precyzyjne i dokładne. Należy przecież zdać sobie sprawę z tego, iż badanie rynku aby mogło dać nam należyte efekty, powinno być starannie zaplanowane, oraz przeprowadzone w oparciu o rzetelnie zbierane informacje, poddawane następnie wnikliwej i szczegółowej analizie, aby osiągnięte wyniki zapewniały możliwość podnoszenia efektywności działań przedsiębiorstwa.

Dlatego też, market research (czyli badania rynku z języka angielskiego) stanowi obecnie jedno z najważniejszych działań naszej agencji badawczej, wykonywane na rzecz naszych klientów.

 

Możemy tutaj ze swojej strony zapewnić iż wszystkie przeprowadzane przez nas badania rynku, charakteryzują się wysokim poziomem jakości oraz dostarczają bardzo dokładnych i precyzyjnych informacji, na podstawie których możemy prowadzić kolejne działania w wyniku których efektywność przedsiębiorstw naszych klientów znacznie się poprawia.


Analizy statystyczne dla farmacji i medycyny

Branża medyczna i farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie branż. Widać to nie tylko w wynikach finansowych, ale też w coraz większym popycie na jej produkty i usługi. Można więc uznać, że przedsiębiorstwa operujące na tym rynku nie muszą już ponosić dużych nakładów na marketing, badania i rozwój. Nic bardziej błędnego. Konkurencja na tym rynku jest ogromna. Każda z firm, niezależnie od wielkości, cały czas musi się rozwijać. Oznacza to inwestycje w wymienionych wcześniej dziedzinach. Z tym zwiążą się jednak ograniczenia prawne i administracyjne, różne w zależności od kraju, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jego placówki, gdzie sprzedawane są jego produkty i usługi. To właśnie dlatego badania kliniczne, obserwacyjne, czy edukacyjne danego leku są przeprowadzane kilka lat i taj istotny jest wybór firmy badawczej, systemu badawczego i zespołu odpowiedzialnego za statystykę medyczną obsługującą dane badanie.

Jak odpowiednio przygotować badanie

Najlepsze firmy badawcze dysponują bardzo dużym doświadczeniem w dziedzinie różnych badań medycznych, realizowanych dla sektora biznesowego, jak i naukowego. Posiadają zespoły badawcze, a także analityczne, specjalizujące się w badaniach klinicznych faz I-IV, obserwacyjnych, edukacyjnych, statystyczno-epidemiologicznych. To oczywiste, że im lepszy zespół, różnorodny i z dużym doświadczeniem, tym lepiej zadba o obsługę danego projektu badawczego. Przy czym najistotniejsze jest ustalenie już na początku procesu szczegółów realizacji, biorąc pod uwagę analizy statystyczne, która mają zostać przeprowadzone po zebraniu danych. O tym, że to kluczowa kwestia łatwo się przekonać. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której nie przemyślano kwestii medycznych analiz statystycznych przed projektem, zebrano masę danych, po czym okazało się, że nie da się na ich podstawie sporządzić zaawansowanych modeli, czy przeprowadzić testów istotności (potocznie „nic nie wychodzi”).

Opracowania statystyczne

Powtórzmy: najistotniejsze nie jest zebranie dużej ilości informacji, tylko jak największej ilości istotnych danych. Rzetelnych i sprawdzonych. Dzięki temu medyczne opracowania statystyczne posiadają wartość naukową. Dodatkowo, po przeprowadzeniu analiz, testów i zbudowaniu modeli, formułowany jest raport, spełniający standardy czasopism listy filadelfijskiej, co oznacza bardzo wysoki poziom publikacji. Do analiz wykorzystuje się zarówno istniejące, sprawdzone pakiety statystyczne (np. SPSS), jak i budowane przez sam zespół statystyczny oprogramowanie, głównie bazodanowe. Wśród analiz i testów przeprowadza się m.in. analizy opisowe, porównawcze, korelacji, istotności, przeżywalności. Raporty statystyczne stanowią następnie podstawę rozwoju danej firmy czy badań w instytucji naukowej.


Tajemniczy klient jako sposób na większe zyski

W epoce Internetu komunikujemy się ze sobą szybciej i intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej, co ma swoje konsekwencje w strategii prowadzenia biznesu. Dziś to relacje z klientem w znacznie większym stopniu niż nasza oferta decydują o sukcesie prowadzonego biznesu.

Customers Experience Design

Pojęcie to oznacza projektowanie doświadczenia klienta w momencie styczności z Twoją marką. Powszechnie wiadomo, że świetna obsługa klienta gwarantuje jego powrót, ale nie tylko. W większości wypadków klient zadowolony z naszej obsługi podzieli się swoimi doświadczeniami ze znajomymi. Ma to również swoje negatywne konsekwencje, osoba niezadowolona również im o tym powie.

 

O tym jak ważna jest sama obsługa i kontakt z klientem, świadczy badanie marketingowe wykonane przez instytut badawczy Biostat. Zrealizowane badanie pokazuje, że prawie połowa osób rozważająca zakup produktu lub usługi jest skłonna zapłacić do 40% więcej, jeśli są obsługiwani według najwyższych norm jakości. Bardzo często skupiamy się na zaprojektowaniu standardów obsługi klientów, czyli pewnych ram oraz wzorców zachowań w określonych sytuacjach, zapominając o sprawdzeniu ich działania lub co gorsza zweryfikowaniu, czy na pewno zawsze są one stosowane.

Tajemniczy Klient jako weryfikacja standardów obsługi

Rozwiązaniem tego problemu jest badanie tajemniczego klienta.  Można go zlecić profesjonalnej firmie badawczej, aby ograniczyć koszty i otrzymać fachową pomoc. Proces badawczy składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest omówienie wizji i profilu firmy chcącej przeprowadzić badanie oraz  zazwyczaj weryfikacja obecnych standardów obsługi.

 

Następnie przechodzi się do ustalenia scenariuszy wizyt, tak aby tajemniczy klient mógł przetestować różne sytuacje, które mogą wystąpić. Kolejnym etapem jest już właściwie badanie, czyli wizyta anonimowej osoby, która działa w ramach określonego wcześniej scenariusza. Przypatruje się ona elementom, które wcześniej były ustalone ze  zlecającym, oraz po wizycie dokonuje ich oceny.

 

W konsekwencji otrzymujemy zbiorczy raport, zawierający nie tylko dane statystyczne, ale również opracowanie merytoryczne oraz wskazówki jak poprawić standardy, aby klient był bardziej zadowolony. Jeśli nie posiadasz w swojej firmie standardów obsługi, takie badanie pozwoli je określić. Z reguły firmy badawcze pomagają stworzyć tego typu procedury.

Pozyskuj nowych klientów, ale też nie trać obecnych

Pozyskanie nowego klienta jest kilkukrotnie droższe niż utrzymanie obecnego, dlatego tak ważny element stanowi zadowolenie z obsługi. Warto jednak podkreślić fakt, że kluczowe jest odpowiednie dobranie wskaźników zadowolenia klientów, nie zawsze skuteczny okazuje się współczynnik powracających klientów.

Efekty przede wszystkim

Aby badanie tajemniczego klienta było jak najbardziej efektywne, powinniśmy monitorować sytuację na przestrzeni dłuższego czasu.  John Wanamaker, powiedział że połowa pieniędzy wydawana na marketing wyrzucana jest w błoto. W dzisiejszych czasach, nawet tak z pozoru subiektywne sprawy jak obsługa klienta mogą być dla nas mierzalne. Nie warto więc wyrzucać pieniędzy w błoto, ale monitorować jakość swojej obsługi oraz ulepszać wdrożone standardy. Zadowolony klient powróci i to nie sam, ale ze swoimi znajomymi. 


Nie masz pojęcia jak zwiększyć sprzedaż? Postaw na badania marketingowe!

Twoja firma nie osiąga tak wysokich zysków, jakie początkowo sobie zaplanowałeś? Chciałbyś odmienić ten niekorzystny stan rzeczy i wreszcie ruszyć z miejsca? Jeżeli podejmiesz decyzję o realizacji badań rynku, wkrótce możesz osiągnąć dominującą pozycję w branży. Dowiedz się zatem czego mogą takie pomiary dotyczyć oraz w jaki sposób przekładają się na zwiększenie przychodów.

Badania marketingowe pozwolą rozpoznać potrzeby Klientów

Przede wszystkim musisz być świadomy faktu, iż przeprowadzone w sposób prawidłowy badania marketingowego dostarczą Ci cennych insightów konsumenckich. Są to podane w przystępnej formie informacje na temat cech docelowych klientów, a także ich potrzeb – zwłaszcza tych, których nie są świadomi. Rezultatem badania jest kompleksowy profil psychograficzny oraz demograficzny idealnego klienta. Posiadając taką wiedzę jesteś stanie w sposób właściwy planować działania marketingowe i optymalizować wydatki przeznaczane na ten cel. Dowiesz się jakie są nawyki konsumenckie klientów. Zdołasz odpowiedzieć sobie na pytanie o to, w jakich miejscach dokonują oni zazwyczaj zakupów oraz jakie okoliczności temu towarzyszą.

Jakie techniki mogą być wykorzystywane?

W ramach realizacji badań marketingowych możliwe jest zastosowanie szeregu różnorodnych metod badawczych. Mogą one przybierać zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy. W pierwszym przypadku będą to przede wszystkim ankiety telefoniczne, terenowe, internetowe oraz papierowe. Obecne trendy w ramach realizacji projektów market research zmierzają zdecydowanie w kierunku wdrażania elektronicznych rozwiązań. Przeprowadzenie ankietyzacji w panelu online do minimum skraca bowiem czas badania, nawet do kilkudziesięciu godzin! Zamawiający zyskuje także możliwość bieżącego wglądu do graficznych raportów wynikowych, które są generowane w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe to zarazem zastosowanie szerokiego wachlarza technik jakościowych pomiarów. Są to zarówno wywiady indywidualne, jak również grupowe badania fokusowe, w których bierze udział do 7 osób. Uczestnicy dyskutują wspólnie na zadany temat, inspirują się wzajemnie i prowokują do przemyśleń. Efektem tego rodzaju badania marketingowego są wspólne konkluzje, do których dochodzą badani. W celu pozyskania kreatywnych insightów konsumenckich warto wzbogacić również wywiady FGI o wykorzystanie technik projekcyjnych. Mogą być to na przykład kolaże, testy niedokończonych zdań czy też metody personifikacji.

Podsumowanie

Osiągnij zatem wymierne korzyści biznesowe za sprawą realizacji badań marketingowych. Nieważne w ramach jakiej branży działasz, na pewno potrzebujesz wiarygodnej wiedzy o klientach i ich potrzebach, na której zdołasz oprzeć kluczowe decyzje.


Badania marketingowe - branża medyczno-farmaceutyczna

Ankiety dla klientów?

Ankietyzacja pacjentów lub klientów nie zawsze przynosi pozytywne skutki. Pacjenci, którzy niekoniecznie mają czas na wypełnianie ankiet w gabinetach lekarskich, aptekach, czy też innego rodzaju placówkach świadczących usługi medyczne mogą czuć się zażenowani koniecznością odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach, mając zły stan zdrowia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po metody jakościowe, pozwalające wydobyć bardziej dogłębne informacje w komfortowych warunkach.


Badania marketingowe poprzez wywiady

Wywiad z klientem lub pacjentem w komfortowym środowisku pozwala zaczerpnąć szczegółowych opinii na temat oferowanych produktów bądź usług, a także sytuacji na rynku. Badania marketingowe podczas których klient lub pacjent wydaje swoje osądy i spostrzeżenia na temat :

  • nowych prototypów produktów i opakowań,
  • reklam i koncepcji promocyjnych,
  • potrzeb konsumenckich i niedogodności z którymi spotkał się podczas użytkowania produktu,
  • kojarzenia produktów i usług z daną marką,
  • korzystania z zamienników danych produktów i wyrobów medycznych,
  • elastyczności cenowej;

wspomagają działania w zakresie promocji, PR-u, obsługi klienta, a także wyprzedzenia konkurencji jeśli chodzi o wdrażanie nowych produktów do oferty. Badania marketingowe o charakterze jakościowym prowadzone są na rzetelnie dobranej grupie respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • stanu zdrowia,
  • preferencji zakupowych i doświadczeń konsumenckich,
  • wieku, płci, wykształcenia,
  • upodobań i zainteresowań.


Badania marketingowe - więcej możliwości

Realizując badania marketingowe, warto zastanowić się nad uogólnieniem badań na szerszą populację. Dzięki uzupełnieniu o badania ilościowe typu CATI – wywiady telefoniczne na dużej próbie respondentów, można skwantyfikować dane i sprawić, że wnioski oparte o konkretne liczby będą bardziej wiarygodne. Jednocześnie szczegółowe indywidualne opinie umożliwią budowanie nowych planów dotyczących sektora marketingowego firmy.
 

Zobacz już dziś, jak skuteczne są badania marketingowe prowadzone przez ekspertów BioStat®!


Badania Marketingowe

Badania marketingowe – podejmij decyzję o najlepszych badaniach marketingowych. ✔ Korzystny wybór dla strategii w Twojej firmie. ⚡


Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.