Badania Marketingowe

Wybierz korzystne usługi badawcze dla Twojego przedsiębiorstwa

Działając na rynku badawczym od 16-stu lat, realizujemy badania marketingowe dla dużych przedsiębiorstw i małych prywatnych firm. Jeśli chcesz skutecznie odpowiadać ofertą swoich produktów na potrzeby Twoich klientów, a także lepiej planować strategię firmy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań.

 

Badania marketingowe a korzystne decyzje

Podejmowanie korzystnych decyzji na podstawie wniosków płynących z badań wymaga odpowiedniej ich organizacji, a także zaplecza metodologicznego podczas analizy zgromadzonych danych w trakcie badań. Dzięki odpowiednio przeszkolonym koordynatorom,  zdobytemu doświadczeniu i partnerskiemu podejściu do współpracy z klientem, zespół BioStat® wypracował autorski dwustopniowy system prowadzenia eksploracji. W zakresie tej oferty można zrealizować badania marketingowe, których celem jest:

 • pomiar obecności produktów i usług Twojej marki w mediach (również w popularnych mediach społecznościowych),
 • podział rynku ze względu na jednorodne grupy konsumentów,
 • testowanie i modyfikowanie nowych produktów i opakowań (testy CLT),
 • sprawdzenie świadomości marki pośród klientów /konsumentów,
 • kontrola reakcji klientów i konsumentów na kampanie reklamowe,
 • przetestowanie konceptów reklamowych i sprawdzenie skuteczności akcji promocyjnych,
 • rozpoznanie potrzeb konsumenckich.

Respondenci, którzy są zapraszani do udziału w prowadzonych przez agencję BioStat® badaniach są wyszukiwani (w zależności od celu badań klienta) w oparciu o takie wskaźniki jak:

 • płeć, wiek i wykształcenie,
 • sytuacja zdrowotna,
 • preferencje zakupowe i doświadczenia w tym zakresie,
 • style życia,
 • cechy społeczno-demograficzne.

Badania marketingowe prowadzimy na podstawie dwóch badań jakościowych :wywiady IDI oraz FGI. Podczas pierwszego etapu prowadzone są indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami grupy docelowej. Ich cel, to pozyskanie jak najdokładniejszych opinii na temat badanych zjawisk, usług i produktów.

Na kolejnym etapie realizowane są wywiady z większymi grupami respondentów, dzięki nim można zweryfikować informacje zgromadzone na wcześniejszym etapie badań oraz zebrać nowe dane.

Oferta badań marketingowych agencji badawczej BioStat® zakłada pełne przygotowanie procesu badawczego, obejmującego:

 • opracowanie narzędzi badawczych,
 • przygotowanie scenariusza badawczego,
 • realizację badań jakościowych (a także ewentualnych, dodatkowych badań jakościowych),
 • analizę zgromadzonego materiału,
 • przygotowanie rzetelnego raportu z badań.

 

Badania marketingowe - masz wybór

Jako klient BioStat® masz możliwość wyboru wielu wariantów badań marketingowych. Zdecyduj się na te, które będą najbardziej korzystne dla Twojej firmy:

 • 4x wywiad IDI oraz 2x wywiad FGI + analiza wywiadów + raport z badań,
 • 2x wywiad FGI + raport z badań,
 • przeprowadzenie badań rozpoznawalności marki + badania ilościowe – CATI + raport z badań,
 • badania typu Central Location Test + analiza statystyczna + raport z badań.

 

Skontaktuj się z zespołem BioStat® i podejmij decyzję o najlepszej strategii badawczej z doświadczonymi ekspertami!

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.