Tag: badanie rynku muzycznego (3)

Przeprowadź badania rynku muzycznego i osiągnij korzyści biznesowe!

Twoja firma działa w branży rynku muzycznego? Potrzebujesz dotrzeć do większego grona klientów, odnaleźć nowe nisze, zwiększyć swoje zyski? Pomóc w zrealizowaniu tych celów może profesjonalnie przeprowadzone badanie rynku muzycznego. Wyniki badań typu music market research pozwolą Ci podjąć dobre decyzje, prowadząc do zwiększonej sprzedaży – a co za tym idzie, większego profitu.

Korzyści które przyniesie dobrze wykonane badanie rynku muzycznego.

Analizy rynku związanego z branżą muzyczną przeprowadzane są, by uzyskać dostęp do informacji które pozwolą na podjęcie świadomych, dobrych decyzji biznesowych. Poznać można zachowania i preferencje potencjalnych klientów, ich potrzeby, a także bezpośrednie grupy konsumenckie, do których kierowane będą podejmowane działania marketingowe.

 

Badanie rynku muzycznego pozwala również zbadać świadomość konsumencką na temat marek dostępnych na rynku – ich ocena, popularność oraz znajomość ze strony konsumentów pozwala ocenić na przykład opłacalność wprowadzenia konkretnego typu produktu na rynek, a także wyróżnić najbardziej opłacalne metody promocji i dystrybucji. Pozwoli to zoptymalizować wydatki i zmaksymalizować profit.

Jak przeprowadzać analizy rynku?

Podstawę stanowią ilościowe techniki, na przykład – ankietyzacja. Tego rodzaju sondaż online można przeprowadzić nawet w ciągu 48 godzin, jeśli skorzysta się w tym celu z usługi  firmy badawczej z własnym panelem badania opinii. Alternatywą są badania telefoniczne typu CATI, z potencjalnymi klientami (indywidualnymi lub biznesowymi) jako respondentami.

 

By pogłębić zdobytą wiedzę, wykorzystać można również badania jakościowe. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie grup fokusowych z ekspertami, a także indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Komu najlepiej zlecić wykonanie badań?

Zdecydowanie należy znaleźć firmę, która posiada już doświadczenie w realizacji tego rodzaju analiz, najlepiej właśnie w segmencie muzycznym. W celu zweryfikowania posiadanego przez daną firmę badawczą doświadczenia, najlepiej przejrzeć udostępniane przez nią case study – opisy wcześniejszych dokonań, zwykle zamieszczane na stronie internetowej.

 

Analiza rynku muzycznego to idealna szansa na to, by efektywnie zaplanować wszelkiego rodzaju zmiany w swojej ofercie – czy to w kwestii dostępnych już na rynku produktów, czy w przypadku wprowadzania produktów nowych. Możliwości zapewniane przez badania rynkowe są praktycznie nieograniczone, a dostosowanie oferty do potrzeb Twoich klientów pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję i zapewnić swojej firmie maksymalny potencjał rozwoju.


Nie masz pojęcia jak zwiększyć sprzedaż? Postaw na badania marketingowe!

Twoja firma nie osiąga tak wysokich zysków, jakie początkowo sobie zaplanowałeś? Chciałbyś odmienić ten niekorzystny stan rzeczy i wreszcie ruszyć z miejsca? Jeżeli podejmiesz decyzję o realizacji badań rynku, wkrótce możesz osiągnąć dominującą pozycję w branży. Dowiedz się zatem czego mogą takie pomiary dotyczyć oraz w jaki sposób przekładają się na zwiększenie przychodów.

Badania marketingowe pozwolą rozpoznać potrzeby Klientów

Przede wszystkim musisz być świadomy faktu, iż przeprowadzone w sposób prawidłowy badania marketingowego dostarczą Ci cennych insightów konsumenckich. Są to podane w przystępnej formie informacje na temat cech docelowych klientów, a także ich potrzeb – zwłaszcza tych, których nie są świadomi. Rezultatem badania jest kompleksowy profil psychograficzny oraz demograficzny idealnego klienta. Posiadając taką wiedzę jesteś stanie w sposób właściwy planować działania marketingowe i optymalizować wydatki przeznaczane na ten cel. Dowiesz się jakie są nawyki konsumenckie klientów. Zdołasz odpowiedzieć sobie na pytanie o to, w jakich miejscach dokonują oni zazwyczaj zakupów oraz jakie okoliczności temu towarzyszą.

Jakie techniki mogą być wykorzystywane?

W ramach realizacji badań marketingowych możliwe jest zastosowanie szeregu różnorodnych metod badawczych. Mogą one przybierać zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy. W pierwszym przypadku będą to przede wszystkim ankiety telefoniczne, terenowe, internetowe oraz papierowe. Obecne trendy w ramach realizacji projektów market research zmierzają zdecydowanie w kierunku wdrażania elektronicznych rozwiązań. Przeprowadzenie ankietyzacji w panelu online do minimum skraca bowiem czas badania, nawet do kilkudziesięciu godzin! Zamawiający zyskuje także możliwość bieżącego wglądu do graficznych raportów wynikowych, które są generowane w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe to zarazem zastosowanie szerokiego wachlarza technik jakościowych pomiarów. Są to zarówno wywiady indywidualne, jak również grupowe badania fokusowe, w których bierze udział do 7 osób. Uczestnicy dyskutują wspólnie na zadany temat, inspirują się wzajemnie i prowokują do przemyśleń. Efektem tego rodzaju badania marketingowego są wspólne konkluzje, do których dochodzą badani. W celu pozyskania kreatywnych insightów konsumenckich warto wzbogacić również wywiady FGI o wykorzystanie technik projekcyjnych. Mogą być to na przykład kolaże, testy niedokończonych zdań czy też metody personifikacji.

Podsumowanie

Osiągnij zatem wymierne korzyści biznesowe za sprawą realizacji badań marketingowych. Nieważne w ramach jakiej branży działasz, na pewno potrzebujesz wiarygodnej wiedzy o klientach i ich potrzebach, na której zdołasz oprzeć kluczowe decyzje.


Badania marketingowe - branża medyczno-farmaceutyczna

Ankiety dla klientów?

Ankietyzacja pacjentów lub klientów nie zawsze przynosi pozytywne skutki. Pacjenci, którzy niekoniecznie mają czas na wypełnianie ankiet w gabinetach lekarskich, aptekach, czy też innego rodzaju placówkach świadczących usługi medyczne mogą czuć się zażenowani koniecznością odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach, mając zły stan zdrowia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po metody jakościowe, pozwalające wydobyć bardziej dogłębne informacje w komfortowych warunkach.


Badania marketingowe poprzez wywiady

Wywiad z klientem lub pacjentem w komfortowym środowisku pozwala zaczerpnąć szczegółowych opinii na temat oferowanych produktów bądź usług, a także sytuacji na rynku. Badania marketingowe podczas których klient lub pacjent wydaje swoje osądy i spostrzeżenia na temat :

  • nowych prototypów produktów i opakowań,
  • reklam i koncepcji promocyjnych,
  • potrzeb konsumenckich i niedogodności z którymi spotkał się podczas użytkowania produktu,
  • kojarzenia produktów i usług z daną marką,
  • korzystania z zamienników danych produktów i wyrobów medycznych,
  • elastyczności cenowej;

wspomagają działania w zakresie promocji, PR-u, obsługi klienta, a także wyprzedzenia konkurencji jeśli chodzi o wdrażanie nowych produktów do oferty. Badania marketingowe o charakterze jakościowym prowadzone są na rzetelnie dobranej grupie respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • stanu zdrowia,
  • preferencji zakupowych i doświadczeń konsumenckich,
  • wieku, płci, wykształcenia,
  • upodobań i zainteresowań.


Badania marketingowe - więcej możliwości

Realizując badania marketingowe, warto zastanowić się nad uogólnieniem badań na szerszą populację. Dzięki uzupełnieniu o badania ilościowe typu CATI – wywiady telefoniczne na dużej próbie respondentów, można skwantyfikować dane i sprawić, że wnioski oparte o konkretne liczby będą bardziej wiarygodne. Jednocześnie szczegółowe indywidualne opinie umożliwią budowanie nowych planów dotyczących sektora marketingowego firmy.
 

Zobacz już dziś, jak skuteczne są badania marketingowe prowadzone przez ekspertów BioStat®!


Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.