Tag: badania marki (4)

Dlaczego warto przeprowadzić badania marketingowe swojej marki oraz produktów?

Zanotowałeś w ostatnim czasie spadek zysków ze sprzedaży i obawiasz się, że jest to związane z utratą zaufania Klientów do Twojej marki? Dowiedz się zatem, jakie korzyści możesz odnieść decydując się na realizację badań market research. Wskazujemy najskuteczniejsze techniki badań marketingowych.

To od Klienta zależy sukces Twojej firmy

Każda firma chcąc zachować konkurencyjność na rynku, stoi przed koniecznością poczynienia kompleksowych działań w celu systematycznego pozyskiwania nowych Klientów, a także zapobiegania sytuacji utraty dotychczasowych. Badania marketingowe są pod tym względem niezwykle przydatnym narzędziem.

 

Warto zadbać przede wszystkim o wysoką jakość obsługi, gdyż jak dowodzą ogólnopolskie badania przeprowadzone przez firmę badawczą Biostat, zdecydowana większość (niespełna) 70% Klientów odchodzi do konkurencji w przypadku niewłaściwego ich obsłużenia w punkcie sprzedażowym. Co gorsza, konsumenci powszechnie dzielą się negatywnymi doświadczeniami z bliskimi osobami – osobiście oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są natomiast zazwyczaj skłonni zapłacić aż do 10% więcej za nabycie produktu, jeżeli jego sprzedaż wiąże się z miłą i profesjonalną obsługą. Aby zweryfikować faktyczną jakość obsługi w oczach Klientów, warto zdecydować się na przeprowadzenie badania tajemniczego klienta.

Zaufanie do marki ma oczywiście również związek z jakością samego produktu.

 

Badania rynku mają więc na celu pozyskanie cennych danych, pozwalających dokonać jego udoskonalenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami nabywców. Dobra firma badawcza powinna w swojej ofercie posiadać m.in. realizację sensorycznych testów konsumenckich. W ich trakcie osobom odpowiadającym profilowi docelowych Klientów przekazuje się do oceny produkt, jego wstępny prototyp, opakowania czy też materiały audiowizualne.

Nowoczesne technologie w badaniach marketingowych

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, warto przeprowadzić badania User Experience z wykorzystaniem innowacyjnych technologii IT, np. Eyetracking czy Clicktracking. Analizie podlegają wówczas ruchy gałek ocznych oraz akcje wykonywane z użyciem myszki podłączonej do komputera. Tym samym poprzez realizację badania marketingowego można dowiedzieć się, na jakie elementy audiowizualne Klient zwraca szczególną uwagę, które budzą w nim pozytywne oraz negatywne emocje, a także jakie wybory konsumenckie jest on w zwiększonym stopniu skłonny podejmować.

 

Nowoczesne rozwiązania stosowane są także w przypadku ilościowych badań ankietowych, prowadzonych np. w celu analizy preferencji zakupowych, satysfakcji klientów czy świadomości marki. Tradycyjne ankiety papierowe oraz wywiady telefoniczne można z powodzeniem zastąpić terenowym badaniem rynku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych z zainstalowaną aplikacją mobilną. Dzięki temu przebieg badania staje się nadzwyczaj szybką i przyjemną czynnością zarówno dla ankietera, jak i osoby udzielającej odpowiedzi.

W jaki sposób wybrać dobrą firmę badawczą?

Aby badania rynkowe pozwoliły na uzyskanie wiarygodnych źródeł informacji, ich realizację należy powierzyć profesjonalnej firmie badawczej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję odnośnie zlecenia usług badań marketingowych:

 • zweryfikuj, czy firma posiada bogate, najlepiej co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie;
 • zapoznaj się z kompetencjami jej pracowników;
 • dowiedz się, jakie stosuje ona procedury w celu zapewnienia nienagannej rzetelności pomiarów;
 • sprawdź, czy firma posiada w swojej ofercie autorskie, dedykowane rozwiązania badawcze.

 

Pamiętaj, że badania marketingowe przyniosą Ci zakładane korzyści biznesowe tylko wówczas, jeżeli zadanie to powierzysz zaufanym specjalistom z branży market research.


Przeprowadź badania rynku muzycznego i osiągnij korzyści biznesowe!

Twoja firma działa w branży rynku muzycznego? Potrzebujesz dotrzeć do większego grona klientów, odnaleźć nowe nisze, zwiększyć swoje zyski? Pomóc w zrealizowaniu tych celów może profesjonalnie przeprowadzone badanie rynku muzycznego. Wyniki badań typu music market research pozwolą Ci podjąć dobre decyzje, prowadząc do zwiększonej sprzedaży – a co za tym idzie, większego profitu.

Korzyści które przyniesie dobrze wykonane badanie rynku muzycznego.

Analizy rynku związanego z branżą muzyczną przeprowadzane są, by uzyskać dostęp do informacji które pozwolą na podjęcie świadomych, dobrych decyzji biznesowych. Poznać można zachowania i preferencje potencjalnych klientów, ich potrzeby, a także bezpośrednie grupy konsumenckie, do których kierowane będą podejmowane działania marketingowe.

 

Badanie rynku muzycznego pozwala również zbadać świadomość konsumencką na temat marek dostępnych na rynku – ich ocena, popularność oraz znajomość ze strony konsumentów pozwala ocenić na przykład opłacalność wprowadzenia konkretnego typu produktu na rynek, a także wyróżnić najbardziej opłacalne metody promocji i dystrybucji. Pozwoli to zoptymalizować wydatki i zmaksymalizować profit.

Jak przeprowadzać analizy rynku?

Podstawę stanowią ilościowe techniki, na przykład – ankietyzacja. Tego rodzaju sondaż online można przeprowadzić nawet w ciągu 48 godzin, jeśli skorzysta się w tym celu z usługi  firmy badawczej z własnym panelem badania opinii. Alternatywą są badania telefoniczne typu CATI, z potencjalnymi klientami (indywidualnymi lub biznesowymi) jako respondentami.

 

By pogłębić zdobytą wiedzę, wykorzystać można również badania jakościowe. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie grup fokusowych z ekspertami, a także indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Komu najlepiej zlecić wykonanie badań?

Zdecydowanie należy znaleźć firmę, która posiada już doświadczenie w realizacji tego rodzaju analiz, najlepiej właśnie w segmencie muzycznym. W celu zweryfikowania posiadanego przez daną firmę badawczą doświadczenia, najlepiej przejrzeć udostępniane przez nią case study – opisy wcześniejszych dokonań, zwykle zamieszczane na stronie internetowej.

 

Analiza rynku muzycznego to idealna szansa na to, by efektywnie zaplanować wszelkiego rodzaju zmiany w swojej ofercie – czy to w kwestii dostępnych już na rynku produktów, czy w przypadku wprowadzania produktów nowych. Możliwości zapewniane przez badania rynkowe są praktycznie nieograniczone, a dostosowanie oferty do potrzeb Twoich klientów pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję i zapewnić swojej firmie maksymalny potencjał rozwoju.


Zastosowanie badań marketingowych

Regularne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych oraz wyników można uznać jako istotą badania marketingowych, które koncentrują się wyjątkowej sytuacji marketingowej danego przedsiębiorstwa. Natomiast funkcją tychże badań jest dostarczenie informacji, które będą stanowić wsparcie dla kierownictwa w procesie podejmowania decyzji.

 

O badaniach z różnych perspektyw

Omawiany rodzaj badań można podzielić ze względu na kryterium horyzontu czasowego na:

 • badania historyczne
 • badania bieżące;
 • badania perspektywiczne.

Pierwsze z nich dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Zaś badania perspektywiczne prognozują, w jaki sposób będą kształtować się wydarzenia w przyszłości, przy czym przewidywania te bazują na sytuacjach z lat minionych. Badania marketingowe można podzielić także na:

 • ilościowe, które koncentrują się na zmierzeniu badanego zjawiska;
 • jakościowe, czyli dążące do zrozumienia zachodzącego zjawiska.

 

Struktura procesu badawczego

Badania te przeprowadza się w nawiązaniu do podstawowego schematu planu badawczego, który obejmuje sześć faz, a są to:

 • formułowanie problemu;
 • określenie projektu badania;
 • projektowanie metod i form zbierania danych;
 • projektowanie próby i zbieranie danych;
 • analiza i interpretacja danych;
 • przygotowanie sprawozdania.

 

Jak ocenić przeprowadzony proces badawczy?

W celu dokonania oceny badań marketingowych stosuje się następujące kryteria:

 • trafności – umożliwia poprawną interpretację wyników przez odbiorców badania;
 • zgodności – otrzymane wyniki są odpowiednie do postawionego problemu badawczego;
 • stopnia akceptacji – zgoda decydentów w sprawie wykonanego badania;
 • efektywności – uwzględnia stosunek wydatków do płynących korzyści.

 

Poprzez porównanie wzrasta wiedza

Otrzymane wyniki warto porównywać, zestawiać i analizować z innymi punktami widzenia. Do takiej czynności można zastosować na przykład benchmarking, który polega na porównaniu danego aspektu z konkurentami. Porównanie to jest bardzo ważne, gdyż same badania marketingowe  nie dostarczają cennych informacji, lecz dzięki zestawieniu ich z innymi wynikami można zyskać niezastąpioną wiedzę. Inną możliwością zastosowania uzyskanych wyników jest:

 • porównanie ich z wynikami z wcześniejszych badań, co umożliwia ocenę postępów i rozwoju;
 • porównanie ich z normami branżowymi - porównanie osiągnięć firmy lub jej produktów z innymi firmami.

Badania skoncentrowane na rozwój

W kwestii prowadzenia skutecznych działań koncentrujących się na rozwoju firmy warto zwrócić uwagę na potrzeby konsumentów oraz ich oczekiwania. Dzięki przyjrzeniu się podejmowanym działaniom można wyklarować wiedzę, która umożliwi polepszenie efektywności podejmowanych prac. Posłużyć mogą do tego badania marketingowe, które pozwalają na ujęcie prowadzonej działalności wieloaspektowo.

 

Zachowania konsumenckie mają swoje źródło

W kwestii przeprowadzanych badań można ujawnić motywację konsumentów, które wpływają na podejmowane przez nich decyzję. W kontekście konsumpcji można zauważyć, iż na preferencje konsumentów wpływ ma między innymi rodzina spełniając takie funkcje jak:

 • ekonomiczna;
 • wychowawcza;
 • prokreacyjna;
 • ekspresyjna;
 • opiekuńcza.

Realizowanie badań marketingowych nakierowane jest w głównej mierze na funkcję ekonomiczna.

 

Wyniki badań, które można przekuć w działanie

W rodzinie człowiek ma możliwość spełniania swoich potrzeb. A jej funkcja ekonomiczny pozwala na zaistnienie procesu konsumpcji. Zachowania konsumenckie są efektem przyjmowanych wartości, na które został człowiek zorientowany w rodzinie. Poprzez przeprowadzanie procesów badawczych w przywołanym obszarze możliwa staje się:

 • wytyczenie i wskazanie zależności w obrębie badanego zagadnienia Kenia:
 • ocena podejmowanych działań;
 • prognozowanie wyników wprowadzanych zmian;
 • zamiana posiadanych informacji w plany strategiczne.

 

Badanie o wielu możliwościach

Badania marketingowe pozwalają na podejmowanie działań w obszarze różnych wyzwań biznesowych. Przy tym wpływają na podnoszenie skuteczności, jak i efektywności procesu decyzyjnego. Stąd badania te odnajdują zastosowanie w projektach dotyczących wprowadzania zmian oraz definiowania nowych celów rozwojowych. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu problemu możliwe jest:

 • zrozumienie złożoności badanego zjawiska;
 • wskazanie korelacji między poszczególnymi elementami;
 • podjęcie decyzji nakierowanych na konkretne cele.

 

Klient jest centrum badania

W obrębie badań marketingowych można mówić o zaplanowanych zmianach, które dzięki wsparciu zebranej wiedzy pozwalają na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami. Jednocześnie badania te można zastosować, jeśli planuje się wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę czy ma się na celu umocnienie swojej pozycji. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe jest wskazanie potrzeb, motywacji oraz wymagań konsumentów wobec rynku.


Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.