Tag: statystyka medyczna (3)

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie, a co za tym idzie, wykorzystuje się je niezwykle często w różnego rodzaju projektach. W trakcie ich trwania główną rolę odgrywa nic innego jak obserwacja i obiektywne opisywanie wniosków.

Zalety badań obserwacyjnych

Metoda obserwacyjna posiada wiele zalet. Jedną z nich jest fakt, iż badane środowisko lokalne nie zostaje zmienione po zakończeniu projektu. Aby poznać fakty w sposób celowy i dokładny, należy zastosować obserwację naukową. Dzięki temu wnioski z prowadzonych badań są usystematyzowane i naukowe, a zatem można je wykorzystać w innych naukowych badaniach. Metoda obserwacyjna należy do grona najstarszych metod, a jej elementy można wykorzystać praktycznie w każdym badaniu. Przed przystąpieniem do właściwego procesu badawczego, warto skonstruować tzw. schemat obserwacyjny. Dzięki niemu, badanie będzie łatwiejsze, ponieważ przebiegać będzie według ściśle określonego scenariusza. Stworzony przewodnik obserwacyjny pomaga również w potwierdzaniu, bądź zaprzeczaniu postawionych hipotez. Z uwagi na przydatność tej metody jest ona również stosowana w badaniach medycznych sektora naukowego i biznesowego, farmaceutycznego.

Realizowanie badań obserwacyjnych

Każdy projekt badania obserwacyjnego, podobnie jak badania kliniczne, jest obłożony wieloma regulacjami i wymogami. Wszystko musi odbyć się zgodnie z zapisami polskiego prawa, w tym przede wszystkim Prawa farmaceutycznego. Spełnienie tych wymogów jest bardzo trudne, dlatego do realizacji badań obserwacyjnych wybiera się tylko najlepsze agencje CRO i firmy badawcze. Tylko one gwarantują rzetelność i wiarygodność wyników. Dysponują one doświadczonymi zespołami analitycznymi i realizacyjnymi, które przystępują do prowadzenia badania obserwacyjnego niemal natychmiast po otrzymaniu zlecenia, konsultując z zamawiającym, zwykle dużą firmą farmaceutyczną bądź instytucją naukową, szczegóły metodologiczne. Na tym etapie nie można pominąć żadnych wymagań i uwarunkowań projektu, trzeba dopilnować także wielu formalności. Dzięki temu organizacja badań obserwacyjnych będzie przebiegać bez zarzutu.

Badania obserwacyjne i badania kliniczne

Pomiędzy badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi jest znacząca różnica – badania kliniczne prowadzone są zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu leku na rynek. To bardzo czasochłonne i kosztochłonne projekty. Dostarczają bardzo dużej ilości danych, koniecznych do przeprowadzenia zaawansowanych analiz i zbudowania skomplikowanych modeli. To na ich podstawie decyduje się o wprowadzaniu na rynek nowych produktów farmaceutycznych. Badania obserwacyjne przeprowadza się już po tym, jak lek zostanie dopuszczony do obrotu.


Analizy statystyczne dla farmacji i medycyny

Branża medyczna i farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie branż. Widać to nie tylko w wynikach finansowych, ale też w coraz większym popycie na jej produkty i usługi. Można więc uznać, że przedsiębiorstwa operujące na tym rynku nie muszą już ponosić dużych nakładów na marketing, badania i rozwój. Nic bardziej błędnego. Konkurencja na tym rynku jest ogromna. Każda z firm, niezależnie od wielkości, cały czas musi się rozwijać. Oznacza to inwestycje w wymienionych wcześniej dziedzinach. Z tym zwiążą się jednak ograniczenia prawne i administracyjne, różne w zależności od kraju, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jego placówki, gdzie sprzedawane są jego produkty i usługi. To właśnie dlatego badania kliniczne, obserwacyjne, czy edukacyjne danego leku są przeprowadzane kilka lat i taj istotny jest wybór firmy badawczej, systemu badawczego i zespołu odpowiedzialnego za statystykę medyczną obsługującą dane badanie.

Jak odpowiednio przygotować badanie

Najlepsze firmy badawcze dysponują bardzo dużym doświadczeniem w dziedzinie różnych badań medycznych, realizowanych dla sektora biznesowego, jak i naukowego. Posiadają zespoły badawcze, a także analityczne, specjalizujące się w badaniach klinicznych faz I-IV, obserwacyjnych, edukacyjnych, statystyczno-epidemiologicznych. To oczywiste, że im lepszy zespół, różnorodny i z dużym doświadczeniem, tym lepiej zadba o obsługę danego projektu badawczego. Przy czym najistotniejsze jest ustalenie już na początku procesu szczegółów realizacji, biorąc pod uwagę analizy statystyczne, która mają zostać przeprowadzone po zebraniu danych. O tym, że to kluczowa kwestia łatwo się przekonać. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której nie przemyślano kwestii medycznych analiz statystycznych przed projektem, zebrano masę danych, po czym okazało się, że nie da się na ich podstawie sporządzić zaawansowanych modeli, czy przeprowadzić testów istotności (potocznie „nic nie wychodzi”).

Opracowania statystyczne

Powtórzmy: najistotniejsze nie jest zebranie dużej ilości informacji, tylko jak największej ilości istotnych danych. Rzetelnych i sprawdzonych. Dzięki temu medyczne opracowania statystyczne posiadają wartość naukową. Dodatkowo, po przeprowadzeniu analiz, testów i zbudowaniu modeli, formułowany jest raport, spełniający standardy czasopism listy filadelfijskiej, co oznacza bardzo wysoki poziom publikacji. Do analiz wykorzystuje się zarówno istniejące, sprawdzone pakiety statystyczne (np. SPSS), jak i budowane przez sam zespół statystyczny oprogramowanie, głównie bazodanowe. Wśród analiz i testów przeprowadza się m.in. analizy opisowe, porównawcze, korelacji, istotności, przeżywalności. Raporty statystyczne stanowią następnie podstawę rozwoju danej firmy czy badań w instytucji naukowej.


Agencja Badawcza

POMOŻEMY CI PODEJMOWAĆ LEPSZE DECYZJE.

Agencja badawcza Biostat jest wiodącą agencją zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego.

Jesteśmy agencją badawczą oferującą pełen zakres usług badawczych i strategicznych. Chociaż świadczymy usługi dla wielu organizacji, działamy głównie w stowarzyszeniu, a nie dla zysku. Łącząc doświadczenie badawcze z głęboką wiedzą sektorową, tworzymy spostrzeżenia, które wspierają rozwój strategii, programy zaangażowania, kampanie rzecznictwa, działania marketingowe i promocyjne.

 

 

ODKRYJ, CO NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE.

Dajemy Twoim interesariuszom pewność siebie, aby zapewnić uczciwe informacje zwrotne, zapewniając, że Twoje dane badawcze stanowią wiarygodną podstawę do planowania opartego na dowodach.

 

USŁUGI BADAWCZE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania zainteresowanych stron

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

 

Opinia publiczna i świadomość

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

SERWICZENIA BADAWCZE

Naszym celem jest dostarczanie informacji, które poprawiają efektywność, zwiększają zaangażowanie i poszerzają wiedzę sektorową.

Jako agencja badawcza świadcząca pełen zakres usług, ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania projektów dostosowanych do ich potrzeb, aby zapewnić wgląd oparty na dowodach i informacje, które można wykorzystać w praktyce.

Naszym celem jest zawsze upewnienie się, że badania dostarczają praktycznych danych, pomysłów i strategii, które możesz wdrożyć, aby poprawić wyniki swojej organizacji.  Niezależnie od tego, czy jest to zwiększenie retencji, strategie zaangażowania, projektowanie oferty produktowej, czy też dostarczanie dowodów na wyniki programu.

Nasze usługi badawcze dostarczają dowodów, których potrzebujesz:

- Ustal strategię i wprowadzaj zmiany

- Dostarczanie danych branżowych, które informują i wzbogacają wiedzę branżową

- Zrozumienie wyzwań stojących przed interesariuszami i zebranie pomysłów na rozwiązania

- Opracowanie dostosowanych do potrzeb strategii zaangażowania i zaangażowania interesariuszy

- Zidentyfikuj obszary o wysokiej wydajności organizacyjnej i możliwości poprawy

- Ocena efektywności zespołów, procesów i programów

- Poprawa programów rekrutacji i zatrzymywania pracowników

- Ustalenie punktów odniesienia dla pomiarów wydajności i konkurencyjnego pozycjonowania

- Zidentyfikuj konkretne segmenty interesariuszy, które ułatwią rozwój oferty usług dostosowanej do potrzeb

BADANIA PROJEKTOWANE NA ZAMÓWIENIE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania intersariuszy

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

Opinia publiczna i świadomość marki

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

Zobacz wiecej: Agencja badawcza Biostat


Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.