Agencja Badawcza

POMOŻEMY CI PODEJMOWAĆ LEPSZE DECYZJE.

Agencja badawcza Biostat jest wiodącą agencją zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego.

Jesteśmy agencją badawczą oferującą pełen zakres usług badawczych i strategicznych. Chociaż świadczymy usługi dla wielu organizacji, działamy głównie w stowarzyszeniu, a nie dla zysku. Łącząc doświadczenie badawcze z głęboką wiedzą sektorową, tworzymy spostrzeżenia, które wspierają rozwój strategii, programy zaangażowania, kampanie rzecznictwa, działania marketingowe i promocyjne.

 

 

ODKRYJ, CO NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE.

Dajemy Twoim interesariuszom pewność siebie, aby zapewnić uczciwe informacje zwrotne, zapewniając, że Twoje dane badawcze stanowią wiarygodną podstawę do planowania opartego na dowodach.

 

USŁUGI BADAWCZE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania zainteresowanych stron

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

 

Opinia publiczna i świadomość

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

SERWICZENIA BADAWCZE

Naszym celem jest dostarczanie informacji, które poprawiają efektywność, zwiększają zaangażowanie i poszerzają wiedzę sektorową.

Jako agencja badawcza świadcząca pełen zakres usług, ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania projektów dostosowanych do ich potrzeb, aby zapewnić wgląd oparty na dowodach i informacje, które można wykorzystać w praktyce.

Naszym celem jest zawsze upewnienie się, że badania dostarczają praktycznych danych, pomysłów i strategii, które możesz wdrożyć, aby poprawić wyniki swojej organizacji.  Niezależnie od tego, czy jest to zwiększenie retencji, strategie zaangażowania, projektowanie oferty produktowej, czy też dostarczanie dowodów na wyniki programu.

Nasze usługi badawcze dostarczają dowodów, których potrzebujesz:

- Ustal strategię i wprowadzaj zmiany

- Dostarczanie danych branżowych, które informują i wzbogacają wiedzę branżową

- Zrozumienie wyzwań stojących przed interesariuszami i zebranie pomysłów na rozwiązania

- Opracowanie dostosowanych do potrzeb strategii zaangażowania i zaangażowania interesariuszy

- Zidentyfikuj obszary o wysokiej wydajności organizacyjnej i możliwości poprawy

- Ocena efektywności zespołów, procesów i programów

- Poprawa programów rekrutacji i zatrzymywania pracowników

- Ustalenie punktów odniesienia dla pomiarów wydajności i konkurencyjnego pozycjonowania

- Zidentyfikuj konkretne segmenty interesariuszy, które ułatwią rozwój oferty usług dostosowanej do potrzeb

BADANIA PROJEKTOWANE NA ZAMÓWIENIE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania intersariuszy

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

Opinia publiczna i świadomość marki

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

Zobacz wiecej: Agencja badawcza Biostat

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.