Badania marketingowe - branża medyczno-farmaceutyczna

Ankiety dla klientów?

Ankietyzacja pacjentów lub klientów nie zawsze przynosi pozytywne skutki. Pacjenci, którzy niekoniecznie mają czas na wypełnianie ankiet w gabinetach lekarskich, aptekach, czy też innego rodzaju placówkach świadczących usługi medyczne mogą czuć się zażenowani koniecznością odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach, mając zły stan zdrowia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po metody jakościowe, pozwalające wydobyć bardziej dogłębne informacje w komfortowych warunkach.

Badania marketingowe poprzez wywiady

Wywiad z klientem lub pacjentem w komfortowym środowisku pozwala zaczerpnąć szczegółowych opinii na temat oferowanych produktów bądź usług, a także sytuacji na rynku. Badania marketingowe podczas których klient lub pacjent wydaje swoje osądy i spostrzeżenia na temat:

  • nowych prototypów produktów i opakowań,
  • reklam i koncepcji promocyjnych,
  • potrzeb konsumenckich i niedogodności z którymi spotkał się podczas użytkowania produktu,
  • kojarzenia produktów i usług z daną marką,
  • korzystania z zamienników danych produktów i wyrobów medycznych,
  • elastyczności cenowej;

wspomagają działania w zakresie promocji, PR-u, obsługi klienta, a także wyprzedzenia konkurencji jeśli chodzi o wdrażanie nowych produktów do oferty. Badania marketingowe o charakterze jakościowym prowadzone są na rzetelnie dobranej grupie respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • stanu zdrowia,
  • preferencji zakupowych i doświadczeń konsumenckich,
  • wieku, płci, wykształcenia,
  • upodobań i zainteresowań.

Badania marketingowe - więcej możliwości

Realizując badania marketingowe, warto zastanowić się nad uogólnieniem badań na szerszą populację. Dzięki uzupełnieniu o badania ilościowe typu CATI – wywiady telefoniczne na dużej próbie respondentów, można skwantyfikować dane i sprawić, że wnioski oparte o konkretne liczby będą bardziej wiarygodne. Jednocześnie szczegółowe indywidualne opinie umożliwią budowanie nowych planów dotyczących sektora marketingowego firmy.

Zobacz już dziś, jak skuteczne są badania marketingowe prowadzone przez ekspertów BioStat®!

Copyrights © 2024 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.