Badania marketingowe pozwalające dowiedzieć się więcej

Chcąc aktywnie odpowiadać na potrzeby rynku należy przeprowadzać solidne badania marketingowe. Pozwolą one między innymi na:

 1. sprawdzenie efektywności działań promocyjnych – sprawdzić jak podejmowana działania oddziałują na sprzedaż lub rozpoznawalność marki
 2. uzyskanie opinii na temat wizerunku marki
 3. dostrzeżenie wspólnych cech odbiorców danej marki.

 

Celem przeprowadzenia badań marketingowych jest uzyskanie danych, które będą podparte profesjonalnymi badaniami i które pozwolą na ustalenie planu rozwojowego firmy adekwatnego do rzeczywistej sytuacji firmy.

Dbając o dobro respondenta dba się
o jakość badań

Zbieranie informacji, które będą prawdziwe i wartościowe jest jednak procesem obarczonym różnymi niebezpieczeństwami. Człowiek, który będzie wypowiadał się w danej kwestii nie zawsze musi mówić prawdę. Ludzie mają tendencję do mówienia tego, co jest powszechnie mile widziane. Często ich odpowiedni nie są wyrazem tego, co rzeczywiście myślą, ale są ich przekonaniami. Inną kwestią natomiast są czynniki, które wpływają na ukształtowanie takiej czy innej opinii.

 

Chcąc uzyskać dane, które będą rzeczywiście wartościowe udoskonala się ciągle już istniejące metody. Dziś dużo uwagi przykłada się do wygody respondenta w czasie wykonywania badania, a także do umożliwienia mu swobodnego wypowiada swoich opinii, które nie będą poddawane ocenie.

Pozwól mówić swoim odbiorcom

Do metod, które pozwalają zrozumieć zachodzące zjawiska zalicza się między innymi:

 • FGI – zogniskowany wywiad grupowy, który prowadzony jest przez moderatora
 • IDI – indywidualny wywiad pogłębiony
 • eksperyment polegający na próbie zastosowania rozwiązań
 • obserwację, który opiera się na podglądaniu danej grupy
 • metodę delficką, która bazuje na opiniach ekspertów z konkretnej branży
 • metodę komparatywną opierającą się na porównaniu podobnych przedmiotów.

Do badań marketingowych zalicza się także nowy typ metod pomiaru: badania neuromarketingowe, które zakładają, że 5% procesów myślowych to myślenie świadome, a aż 95% myślenie nieświadome. Metody te mają na celu poznanie reakcji klienta na dany bodziec np. opakowanie, film, postać poprzez bezpośredni pomiar aktywności mózgu. Dzięki rozwojowi badań neuromarketingowych będzie możliwe poznanie prawdziwych opinii klienta.

Badania marketingowe pozwalają pójść dalej

Można wyróżnić trzy cele przeprowadzania badań marketingowych, a są to:

 1. eksploracja – zrozumienie przedmiotu badania
 2. opis danej sytuacji poprzedzony wnikliwą obserwacją
 3. wyjaśnienie, czyli zrozumienie dlaczego coś się wydarza.

Większość badań posiada elementy wszystkich trzech celów. Badania marketingowe pozwalają na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a zatem na szybkie odpowiadanie na aktualne potrzeby rynku.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.