Badanie marketingowe rynku obuwia

Rodzimy rynek wyróżnia się m.in. wysoką produkcją obuwia. Sprawia to, że Polska zajmuje wysokie, 7. miejsce w Unii Europejskiej pod względem jego produkcji i równie wysokie 15. miejsce na świecie. Branża ta jest jednak bardzo konkurencyjna, dlatego też by poznać jej specyfikę, warto okresowo wykonywać badania marketingowe rynku obuwia. Jakie informacje można dzięki nim uzyskać?

Cele przeprowadzania badań marketingowych rynku obuwia

Badania marketingowe w każdej branży pozwalają na uzyskanie szeregu użytecznych danych, przede wszystkim w zakresie preferencji i motywów zakupowych klientów. Na tej podstawie można opracowywać produkty bardziej dopasowane do ich potrzeb, przy czym rozróżnienie warto tu robić oczywiście dla płci oraz różnych grup wiekowych.

Kolejnym celem przeprowadzania badań marketingowych rynku obuwia jest sprawdzenie, jak przygotowane komunikaty reklamowe odbierane są w grupie docelowej. Wówczas grupie potencjalnych konsumentów prezentuje się kilka koncepcji reklam, które są oceniane pod kątem wielu kryteriów, w zależności od potrzeb producenta.

Warto na bieżąco kontrolować też, które kanały sprzedaży preferowane są w danej grupie docelowej. Z analiz przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® wynika, że już 1/5 konsumentów dokonuje zakupów obuwia online. Firmy nie mogą więc pozwolić sobie na ignorowanie tego kanału sprzedaży, gdyż w miarę upływu czasu jego rola będzie wzrastać.

Jak przeprowadza się badania marketingowe rynku obuwia?

Aby jakiekolwiek badanie dawało rzetelne i wiarygodne rezultaty poddające się analizie, musi być zrealizowane zgodnie z metodologią. Właśnie dlatego zleca się je do zewnętrznych jednostek, wyspecjalizowanych w tego typu działaniach. Jedną z nich jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które wykonuje oczywiście nie tylko badania marketingowe rynku obuwniczego, ale także dokonuje analiz dla firm z wielu innych branż.

Pierwszym krokiem jest w tym przypadku opracowanie hipotez badawczych i zastanowienie się, odpowiedzi na jakie pytania chce się uzyskać. Od tego uzależniony będzie dobór próby, czyli osób, do których ankieta zostanie skierowana. Jeśli podmiotowi zależy na skierowaniu badania marketingowego rynku obuwia do większej grupy respondentów, wówczas zalecana jest metoda CAWI. Firma Biostat® dysponuje własną platformą do ich realizacji oraz daje możliwość skierowania ankiety do precyzyjnie określonej grupy osób spośród ponad 150 tys. osób.

Kolejnym etapem jest opracowanie kwestionariuszy. Tutaj również ogromne znaczenie ma wybrana metoda badawcza, bowiem inaczej kwestionariusz będzie skonstruowany przy metodzie CAWI, inaczej zaś w przypadku Indywidulanych wywiadów pogłębionych.

Ostatnim krokiem jest opracowanie wyników badań, które będą gotowe do przeanalizowania. Tym również zajmują się eksperci Biostat®, którzy gwarantują wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia.

Jak widać badania marketingowe rynku obuwia pozwalają na uzyskanie wielu użytecznych informacji, niezbędnych do planowania efektywnej strategii działania na tym jakże konkurencyjnym rynku.

Copyrights © 2024 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.