Na co zwrócić uwagę zbierając dane do analizy?

Chcąc przeprowadzić efektywny proces badawczych należy zwrócić uwagę na pozyskiwane dane - powinny one być zbierane z wykorzystaniem odpowiedniej metody, co pozwoli na pozyskanie danych wartościowych z punktu obranego celu badawczego. Tym samym wykonanie samej analizy danych powinno koncentrować się na takich czynnościach, które pozwolą na wyciąganie maksymalnej ilości informacji o badanym zjawisku z uwzględnieniem możliwości wychwycenia korelacji, prawidłowości czy zależności występujących między danymi.

                                                                                                              

To musisz wiedzieć o danych!

Dane, które poddawane są badaniu mogą być pozyskiwane z takich źródeł, jak:

 • dokumenty tekstowe;
 • bazy danych ilościowych;
 • obrazy, multimedia.

Należy pamiętać, że proces badawczy może być zorientowany tak wobec cech ilościowych, jak i jakościowych. Przy czym co do cech jakościowych:

 • dotyczą np. płci, wykształcenia, koloru włosów;
 • nie można przedstawić ich z wykorzystaniem liczb;
 • nie można obliczyć ich średniej arytmetycznej, dominanty et cetera.

 

Do danych należy podchodzić z rozwagą

Natomiast cechy ilościowe pozwolą na uzyskanie wartości, które będzie można uporządkować i przeprowadzić na nich różnego typu obliczenia. Cechami tymi mogą być np. przepracowane godziny, waga ciała, wzrost, wysokość zarobku. Jednak zanim badacz przystąpi do analizy danych musi najpierw je obrobić i uzupełnić ewentualne braki. Dla przykładu  baza danych może zawierać przestarzałe wpisy bądź zawierać dane, które są zbędne. Może również  zawierać rekordy z brakującymi wartościami.

Pytania, które powinieneś sobie zadać

To w jaki sposób zostaną zebrane dane przekłada się na jakość całego procesu badawczego. Stąd przystępując do zbierania danych należy odpowiedzieć sobie na takie pytania, jak:

 • w jakim celu zbieram dane?;
 • co/kto może mi pomóc zebrać potrzebne dane?;
 • czy cel mojego badania jest zgodny z danymi, które chcę pozyskać?.

 

Poprawne dane to kolejny krok do sukcesu

Odpowiedzi na powyższe pytania są ważne, gdyż właściwa analiza danych pozwala na:

 • pozyskanie wartościowego materiału, który przełoży się na trafność ostatecznych wniosków;
 • podejmowanie działań, które będą uwzględniać realne zagrożenia;
 • uniknięcie porażek dzięki podejmowaniu decyzji opartych na prawidłowym rozpoznaniu sytuacji.

Podchodząc do zbierania danych należy zwrócić uwagę na ich cechy, ale także na cel, który przyświeca tak gromadzeniu danym, jak i całemu procesowi badawczemu. Przy czym cele gromadzenia danych oraz samego procesu powinny być spójne.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.