Strategia marketingowa. Poznaj najlepsze strategie rozwoju

Aby poznać najlepsze ścieżki rozwoju firmy, potrzebna jest odpowiednia strategia marketingowa. Dzięki niej można wskazać najlepsze drogi do poprawy jakości funkcjonowania firmy lub też sprawdzić kondycję rynkową konkurencji. Sprawdź, jak wyglądają badania marketingowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.

 

Czym jest strategia marketingowa?

 

Strategia marketingowa jest planem określającym wytyczne w ramach sposobu korzystania z informacji pozyskanych podczas wysokiej jakości badań rynku prowadzonych przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Planowanie strategii marketingowych powinno zawierać takie elementy jak:

 • ścieżki rozwoju, mające prowadzić do konkretnych celów,
 • wskazanie grup docelowych,
 • metody badań i narzędzia, z których będzie korzystać firma,
 • cele, jakie przedsiębiorca chce osiągnąć po wdrożeniu konkretnych strategii oraz planowany czas ich osiągnięcia.

 

Dzięki zastosowaniu strategii marketingowej proponowanej przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® klient dowie się również, jak wygląda kondycja jego firmy i konkurencji w branży. Czy osiągnął już pozycję lidera, czy można uznać jego firmę dopiero za naśladowczą czyjeś produkty, czy może jest silnym konkurentem na rynku.

 

Badania wysokiej jakości

 

Wysokiej jakości badania otrzymasz dzięki współpracy z ekspertami BioStat®. Badania nad strategiami marketingowe prowadzone przez specjalistów ds.: statystyki, market research, badań rynku, matematyki stosowanej, badań społeczno-gospodarczych, socjologii, przyniosą wiele pozytywnych efektów w Twoim biznesie:

 

 • możliwość zdobycia nowych rynków zbytu towarów i usług,
 • skuteczne promowanie marki,
 • tworzenie koncepcji reklamowych i produktowych zgodne z preferencjami konsumentów,
 • tworzenie skutecznych strategii konkurencyjnych.

 

Najlepsze badania dla Twojej branży

 

Najlepsze badania rynku oraz badania marketingowe, które zrealizujesz ze wsparciem specjalistów to:

 • analizy działalności firm konkurencji,
 • wyznaczenie celów przedsiębiorstwa oraz jego misji, odnośnie do celu rynkowego,
 • audyt marketingowy,
 • analizy działań konsumentów.

 

Sprawdzone techniki oraz narzędzia badawcze pozwalają, aby badania dotarły do wielu odbiorców w krótkim czasie. Działając w różnych branżach np.:

 • turystyka,
 • FMCG,
 • medycyna i farmacja,
 • transport,
 • branża finansowa.

 

Wybierz najlepsze badania dla Twojej strategii marketingowej, skontaktuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®!

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.