Badania CATI nową możliwością rozwoju

Utrzymanie pozytywnej relacji z klientem polega głównie na nawiązywaniu i podtrzymaniu z nim kontaktu. Wykorzystanie innowacyjnych metod takich jak na przykład badanie CATI (Computer Assisted Telephone Interview) pozwala na dotarcie do klienta przy wykorzystaniu drogi telefonicznej. A mówiąc konkretnie: badania CATI polegają na przeprowadzeniu indywidualnego wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.

Metoda CATI opiera się na rozmowie

CATI, skupiając się nad podniesieniem jakości przeprowadzanych badań na każdym jej etapie, pozwala na elektroniczny zapis prowadzonych rozmów oraz zmniejsza ryzyko otrzymania nic nie wnoszących odpowiedzi, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

 

System ten pozwala m.in.:

  • poznać opinię konkretnej grupy na temat danego zjawiska;
  • przeprowadzić badania wizerunkowe produktu lub usług;
  • przeprowadzić badania ewaluacyjne, poziomu satysfakcji i lojalności klientów.

Za niewątpliwą zaletę należy uznać fakt, iż wywiad ten w pełni przeprowadzany jest za pomocą komunikacja werbalnej, a więc daje możliwość objaśniania pytań i odpowiedzi. A także pozwala na aktywne dostosowanie języka do rozmówcy oraz zachęcenie go do wzięcia udziału w badaniu i podtrzymania jego ciekawości.

Na czym polega idea CATI?

Metoda CATI pozwala dopasować kwestionariusz ankiety do skonkretyzowanych potrzeb badania. Aplikacja ta daje możliwość zarówno stosowania pytań zamkniętych, jak i otwartych, a także odpowiedzi jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Co ważne CATI będąc wyposażony w moduł baz umożliwia ich edycję i funkcję czarnych list, co pozwala na aktywną reakcję na występujące sytuację. Jednakże za trzy elementarne zalety tej metody uznaje się:

  • krótki czas realizacji badania
  • przebadanie dużej próby badanych
  • stosunkowo niski koszt badania.

CATI troszczy się o wzrost sprzedaży usługi/produktu

CATI traktuje się jako jedno z badań pozwalające na uzyskanie sumiennie zdobytych informacji na temat badanego zjawiska. Pozwala to na:

  1. dalszy wzrost firmy czy usługi,
  2. rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron,
  3. zdobycie aktualnych opinii i potrzeb klientów,
  4. podtrzymanie pozytywnych relacji z konsumentami.

Badania CATI dbają zarówno o jakość przeprowadzanych badań, jak i rzetelność otrzymanych danych. Zwracając uwagę na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów system ten stara się w pełni do nich dopasować. O badaniu CATI można powiedzieć, że dba o podnoszenie standardów ankietyzacji konsumentów, co wpływa na wiarygodność otrzymanych wyników.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.