Jak układać pytania do badania ankietowego?

Układanie badania ankietowego jest niczym projektowanie. Każdy element musi być bardzo dobrze przemyślany, aby stworzyć spójną całość, dzięki której uzyska się odpowiedzi na zadane pytania. O czym należy pamiętać w tym procesie, by badania ankietowe były prawidłowe?

 

Układanie pytań w bloki tematyczne

 

Jedną z ważniejszych zasad przy tworzeniu kwestionariusza do badania ankietowego jest to, aby pytania zostały ułożone w logiczne bloki. Dzięki temu respondent dokładnie wie, o co jest pytany i łatwiej znaleźć mu odpowiedzi na wyróżnione kwestie.

 

Aby było to możliwe, badania ankietowe wcześniej należy rozpisać oraz pogrupować zagadnienia w konkretne działy tematyczne.

 

Przechodzenie od ogółu do szczegółu

 

Kolejną regułą jest to, aby rozpoczynać dany temat od pytań łatwych i stopniowo przechodzić do trudniejszych, bardziej złożonych kwestii. Sprawia to, że respondent jest w sposób łagodny wprowadzany w temat oraz może uporządkować swój tok myślenia, zanim udzieli odpowiedzi. Dodatkowo dzięki temu temat jest stopniowo wyczerpywany.

 

Od faktów do opinii

 

Ważnym elementem przy tworzeniu pytań do badania ankietowego jest także to, aby najpierw prosić o wypowiedzi na temat faktów, a dopiero potem przechodzić do opinii. Na przykładzie badania ankietowego o wizerunku marki, najpierw trzeba dowiedzieć się, czy jest ona znana, a dopiero potem pytać o opinie na jej temat.

 

Unikanie pytań nazbyt ogólnych

 

Wyzwaniem przy tworzeniu kwestionariuszy do badań ankietowych jest takie formułowanie pytań, aby były one dla respondenta łatwe w zrozumieniu. Służy do tego zasada unikania ogólników, czyli takich zagadnień, w których docieka się kilku różnych kwestii.

 

Warto o to zadbać, bowiem nazbyt ogólnikowe pytania są również trudniejsze do późniejszego zinterpretowania, a uzyskane wyniki mogą być zbyt rozmyte.

 

Unikanie pytań sugerujących

 

Badanie ankietowe ma pozwolić poznać zdanie ankietowanego, a nie narzucać swoją odpowiedź. Dlatego trzeba unikać pytań sugerujących, które coś zakładają. Przykładem jest następujące: „Z czego wynika negatywny wpływ, jaki Internet ma na młodzież?”

 

Tak postawione pytanie w oczywisty sposób zakłada, że wpływ ten jest negatywny, choć respondent może mieć na ten temat zupełnie inną opinię.

 

Pomijanie kwestii, które mogą sprawić w zakłopotanie

 

Pytania do badania ankietowanego powinny być również tworzone tak, aby nie wprawiać respondentów w zakłopotanie. Może to bowiem sprawić, że odpowiedzi będą wymijające lub nieprawdziwe.

 

Jak widać tworzenie pytań do badań ankietowych wymaga przestrzegania kilku zasad. Jeśli zależy ci na tym, aby po ich ułożeniu przeszły przez dodatkowy, ekspercki filtr, skorzystaj z panelu Badanie Opinii. Służy on do tworzenia badań ankietowych, które następnie są przekazywane grupie wybranej spośród ponad 100 tys. ankietowanych.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.