Opinie jako podstawa sukcesu

Przeprowadzone badania w kontekście jakości usług medycznych pozwalają na tworzenie strategii rozwojowych skoncentrowanych na realizowaniu konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów. Badania opinii pacjentów pozwalają na zaplanowanie działań, które będą odznaczać się skutecznością, a przy tym będą nakierowane na podnoszenie bezpieczeństwa usług świadczonych w sektorze zdrowia.

 

Pacjenta należy ujmować z jego potrzebami

Mając na uwadze, iż działania podejmowane w kwestii zdrowia społeczeństwa powinny przyczyniać się do jego poprawy należy w sposób ciągły monitorować stan zdrowia pacjentów, jak i ich zadowolenie z świadczonych usług. Co do badań opinii pacjentów można stosować je w rozmaitych kwestiach takich jak:

 • opieka medyczna;
 • czas i jakość otrzymanej pomocy medycznej;
 • poszanowania godności pacjenta;
 • dbanie o poczucie bezpieczeństwa;
 • pomoc w powrocie do zdrowia.

 

Opinie kształtują postawy

Bardzo ważne jest, aby do pacjenta podchodzić z uszanowaniem jego potrzeb. Realizacja tychże potrzeb nie tylko wpływa na odczuwanie satysfakcji przez pacjentów, ale także daje szansę na rekomendowanie usług. Opinie pacjentów odpowiadają między innymi za to:

 • jak widzą badane zagadnienie inni;
 • jak sami postrzegamy świadczone usługi.

Opinie te mogą kształtować postawy tak społeczeństwa do danej palcówki, jak i samych pracowników. Im opinia jest lepsza tym większa szansa na rozwój. Tak pod względem finansowym, jak i naukowym. A ponadto dobra opinia świadczy o:

 • wysokim poziomie usług;
 • profesjonalnym wykonywaniu obowiązków;
 • otwartości na pacjentów;
 • wysokich standardach stosowanych w relacjach personel-pacjenci.

 

Przyjrzeć się relacjom…

W przeprowadzanych badaniach ważne jest, aby były one realizowane cyklicznie i dotyczyły tych samych bądź bardzo podobnych kwestii. Badania opinii pacjentów mogą być świetnym narzędziem wykorzystywanym w sprawdzaniu, w jaki sposób ta grupa odnosi się do relacji panujących w placówce. Ponadto umożliwi wskazanie elementów:

 • wpływających na pozytywną atmosferę;
 • mających zły wpływ na samopoczucie pacjentów;
 • wspierających szybki powrót do zdrowia.

Badania te mogą wskazać jak ważne jest utrzymanie pozytywnych relacji między pacjentami a personelem w kwestii powrotu do zdrowia.

 

Rozpoznać wartości pacjentów

Pozyskiwane informacje w procesie badań opinii pacjentów powinny być traktowane jako wskazówki służące poprawie ogólnego wizerunku służby zdrowia. Zwracając uwagę na głos pacjentów można pracować tak nad ofertą usług, jak i odnosić się do wartości, które powinny być realizowane przez sektor medyczny.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.