O korzyściach płynących z badań marketingowych leków

Badania leków o charakterze marketingowym prowadzone są na zlecenie koncernów farmaceutycznych. W ich trakcie analizowane są zarówno leki wydawane na receptę, jak również te, które pacjenci mogą nabywać bez recepty.

 

 

Jaki jest cel badań leków?

Badania leków mające charakter marketingowy koncerny farmaceutyczne zlecają z myślą o tym, aby określić, czy dany lek ma szansę przyjąć się na rynku. Tym samym zmniejszają ryzyko, że wprowadzenie nowego leku zakończy się niepowodzeniem. Badaniu mogą zostać poddane nie tylko leki, które firma farmaceutyczna ma zamiar dopiero wprowadzić na rynek, ale także te preparaty, które są już dostępne w aptekach.

Jakie grupy konsumentów są badane?

Respondentami, którzy są uwzględniani w badaniach leków są zarówno klienci aptek, jak również pacjenci i osoby decyzyjne. Pod pojęciem „osób decyzyjnych” kryją się zarówno farmaceuci, jak również lekarze. Wszystkie te grupy są badane zarówno w przypadku badań prowadzonych nad lekami sprzedawanymi wyłącznie na receptę, jak również nad tymi, które konsumenci mogą nabyć bez konieczności posiadania recepty.

 

Firma farmaceutyczna, która wprowadza na rynek nowy lek chciałaby wiedzieć, czy jego sprzedaż przyniesie jej spodziewane zyski. Stąd też bardzo często badaniom poddawane są leki, których jeszcze nie ma na rynku. W trakcie badania można się przyjrzeć, jak konsumenci odbierają cenę danego leku, jego opakowanie, reklamę w mediach, a nawet sprawdzić, jak oceniana jest dołączana do leku ulotka.

Narzędzia badawcze

Wykonując badania leków do celów marketingowych, sięga się po szereg narzędzi badawczych. Dzięki temu otrzymane wyniki badań leków są trafne i wiarygodne. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi badawczych należą:

  • wywiad z wykorzystaniem tradycyjnej ankiety papierowej;
  • ankiety internetowe;
  • badanie telefoniczne;
  • badania tajemniczego klient.

Wykonując badania produktów leczniczych, sięga się więc zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Przykładem metody jakościowej jest badanie marketingowe tajemniczy klient. Przeprowadza się je przy wykorzystaniu ankiety papierowej należy do badań ilościowych. Metody i narzędzia badawcze dobiera się pod kątem tego, co konkretnie ma zostać zbadane.

 

Badania marketingowe leków dają firmie farmaceutycznej, która wprowadziła go na rynek możliwość poznania czy dany lek został przez konsumentów przyjęty pozytywnie, czy wręcz odwrotnie. Aby przyniosły one pozytywny efekt, powinny być przeprowadzane regularnie, a nie tylko jednorazowo.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.