Testy konsumenckie – jak skutecznie je przeprowadzać?

Testy konsumenckieBadania konsumenckie są prowadzone przez profesjonalne firmy badawcze, które śledzą wszelkie trendy, zmiany zapotrzebowania na pewne produkty oraz najnowsze innowacje technologiczne. Dzięki tego rodzaju analizom można uzyskać miarodajną wiedzę o tym, w jaki sposób kształtuje się popyt i podaż, jak prowadzić kampanie reklamowe oraz w co warto inwestować.

Sprzymierzeniec przedsiębiorczości

Agencje badawcze oferują wiele rodzajów analiz. Zwykle jednak specjalizują się w konkretnych dziedzinach. Na polskim rynku większość firm badawczych analizuje rynki krajów Europy, a przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta badawcza poszczególnych agencji może być rozmaita. Część z analiz skupia się na kliencie (bada się m.in. satysfakcję konsumencką, lojalność klientów względem określonej marki, nawyki konsumenckie, preferencje itd.), część obejmuje badanie produktu (przełożenie cena-realna wartość, sieć dystrybucji, jakość, koncept, funkcjonalność).

Firmy badawcze prowadzą także analizy marketingowe. Ten specyficzny rodzaj badania pozwala na określenie, w jaki sposób można zwiększyć sprzedać. Badania tego typu są niezbędne przed wdrożeniem jakiejkolwiek kampanii PRowskiej lub reklamowej. Analizy marketingowe obejmują przede wszystkim ocenę wizerunku marki oraz jej znajomości wśród grupy docelowej.

Łączenie analiz – czy to ma sens?

Oferta agencji badawczej powinna być kompleksowa. Największa wiedzę o klientach, rynku, produkcie i trendach dają analizy krzyżowe. Specjaliści wiedzą, że najciekawsze wnioski wynikają z porównywania niektórych testów. Dobre efekty daje badanie preferencji konsumenckich oraz sprzedawanego produktu. Badania opinii, satysfakcji pracowników, zachowań konsumenta, lojalności – dopiero pełne spektrum analiz pozwoli na uzyskanie kompleksowej, spójnej wiedzy przydatnej dla konkretnego przedsiębiorcy.

Warto zauważyć, że konsumenci często kłamią w ankietach. Chcą uchodzić za lepszych niż są w rzeczywistości. Tego rodzaju kłamstwa wychodzą dopiero wówczas, gdy podane przez konsumentów odpowiedzi zostaną zderzone z realnymi zachowaniami obserwowanymi na rynku.

Realne preferencje pozwolą na stwierdzenie, jakie trendy mogą się sprzedać, w co warto inwestować. Zderzenie badań jest efektywne także w przypadku analiz reklamy. PRowcom i marketingowcom często wydaje się, że świetnie wyczuwają potrzeby rynkowe. Tymczasem ich pycha może doprowadzić do punktu, gdy droga kampania nie przynosi żadnego efektu.

Copyrights © 2024 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.